Med en ændring i lov om indfødsret er det fra 2019 en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at ansøgeren deltager i en ceremoniel underskrivning af at ville overholde grundloven m.v. Det skal som udgangspunkt ske i ansøgerens bopælskommune. 

Kommunerne skal afholde grundlovsceremoni to gange årligt.

Vi har grundlovsceremoni onsdag den 9. september 2020 fra kl. 14 til kl. 15. 
På grund af corona-virus er vi desværre nødsaget til at begrænse antal deltagere. Derfor er det kun muligt at medbringe en enkelt gæst.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 56 50 00.