Med en ændring i lov om indfødsret er det fra 2019 en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at ansøgeren deltager i en ceremoniel underskrivning af at ville overholde grundloven m.v. Det skal som udgangspunkt ske i ansøgerens bopælskommune. 

Kommunerne skal afholde grundlovsceremoni to gange årligt.

Vi havde grundlovsceremoni onsdag den 4. marts 2020. Dato for næste ceremoni samt tilmelding kommer her. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 56 50 00