Med en ændring i lov om indfødsret er det fra 2019 en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at ansøgeren deltager i en ceremoniel underskrivning af at ville overholde grundloven m.v. Det skal som udgangspunkt ske i ansøgerens bopælskommune. 

Næste grundlovsceremoni

Den 9. marts 2022 fra kl. 14-15 holdes grundlovsceremoni på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, Kokkedal.
I starten af det nye år vil det være muligt at tilmelde sig grundlovsceremonien. 

Grundlovsceremonien er kun for borgere bosat i kommunen.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 56 50 00.