Med en ændring i lov om indfødsret er det fra 2019 en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at ansøgeren deltager i en ceremoniel underskrivning af at ville overholde grundloven m.v. Det skal som udgangspunkt ske i ansøgerens bopælskommune. 

Onsdag den 3. marts 2021 blev der afholdt grundlovsceremoni på rådhuset.  

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 56 50 00.