Med en ændring i lov om indfødsret er det fra 2019 en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at ansøgeren deltager i en ceremoniel underskrivning af at ville overholde grundloven m.v., som udgangspunkt i ansøgerens bopælskommune. 

Ifølge bekendtgørelsen om afholdelse af grundlovsceremonier skal kommunerne afholde grundlovsceremoni to gange årligt, mellem 1 og 4 måneder efter at en lov om indfødsrets meddelelse er vedtaget i Folketinget.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har oplyst, at kommunerne første gang skal afholde en grundlovsceremoni i første halvår af 2020.
Ceremonien skal afholdes under højtidelige former, og deltagerne skal underskrive en erklæring om at ville overholde grundloven samt give hånd til en eller flere repræsentanter for Byrådet.

Både politikere og ansatte i kommunen kan repræsentere Byrådet ved ceremonien.

Information om tilmelding og datoer for første Grundlovsceremoni kommer her til februar.