Med en ændring i lov om indfødsret er det fra 2019 en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at ansøgeren deltager i en ceremoniel underskrivning af at ville overholde grundloven m.v. Det skal som udgangspunkt ske i ansøgerens bopælskommune. 

Tilmelding til grundlovsceremoni

Onsdag den 22. september 2021 kl. 14-15 holdes grundlovsceremoni på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, Kokkedal.

Grundlovsceremonien er kun for borgere bosat i kommunen.

Du har mulighed for at medbringe op til 3 gæster med til ceremonien. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 56 50 00.

COVID
Sker der ændringer (COVID-19 restriktioner eller andet) som påvirker afholdelse af ceremonien vil du få direkte besked.