Med en ændring i lov om indfødsret er det fra 2019 en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at ansøgeren deltager i en ceremoniel underskrivning af at ville overholde grundloven m.v. Det skal som udgangspunkt ske i ansøgerens bopælskommune. 

Kommunerne skal afholde grundlovsceremoni to gange årligt.

Vi havde grundlovsceremoni onsdag den 9. september 2020.

Dato for næste grundlovsceremoni holdes den 3. marts 2021 kl. 14. Tilmelding kommer her. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 56 50 00.