Som borger har du ret til at se dokumenter fra den offentlige forvaltning.

  • Retten følger af det såkaldte offentlighedsprincip.
  • Retten gælder alle uanset alder, statsborgerskab eller lignende.

Du behøver ikke være part i en sag for at søge om aktindsigt, ligesom der heller ikke er noget krav om, at du begrunder din anmodning om aktindsigt.

Derimod er der et krav om, at man skal angive den sag eller det dokument, man ønsker at blive gjort bekendt med.

Ønsker du at søge om aktindsigt, må du derfor have et vist kendskab til sagen eller dokumentets eksistens, men der er ikke krav om, at du skal kende journalnummeret.

Din anmodning skal blot indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at kommunen kan finde den pågældende sag eller dokument.

Der er heller ingen særlige formkrav til din anmodning, men den enkleste måde er at sende en e-mail til kommunen, hvor du i emnefeltet skriver "Anmodning om aktindsigt", og i selve mailen skriver, hvilke dokumenter eller hvilken sag, du ønsker aktindsigt i.

Visse typer af dokumenter er dog ikke omfattet af retten til aktindsigt. Det drejer sig om:

  • Straffesager
  • Sager om ansættelse og forfremmelse
  • Personalesager
  • Interne arbejdsdokumenter, som interne brev

Desuden er aktindsigten begrænset af det offentliges tavshedspligt vedrørende personlige oplysninger.

Derudover kan aktindsigten begrænses, hvis det vurderes, at der er væsentlige offentlige forhold at tage hensyn til såsom:

 

  • Statens sikkerhed og forsvar
  • Statens politiske og økonomiske interesser
  • Opklaring af lovovertrædelser
  • Udførelsen af kontrolopgaver

Hvis du er part i en sag, har du en udvidet adgang til aktindsigt i den konkrete sag. Her kan du få oplysninger om dig selv, som andre ikke har adgang til jf. tavshedspligten. Du kan godt bemyndige en anden til at søge om aktindsigt på dine vegne.