Kommunen har følgende ordninger for indsamling af affald fra virksomheder, institutioner m.fl.:

  • Ordning for dagrenovation
  • Ordning for farligt affald
  • Ordning for klinisk risikoaffald

Virksomheder med de pågældende affaldstyper skal være tilmeldt kommunens indsamlingsordninger.