• Nyhedsarkiv
SelvbetjeningSelvbetjening

Den administrative struktur har som grundprincip et koncernfokus, hvor opgaverne løftes og tænkes i faglige helheder og tværgående prioriteringer.
Dette har også afsæt i Byrådets overordnede målsætning om en effektiv, velfungerende og borgervendt administration, der ser det som sin fornemmeste opgave at betjene borgere og erhvervsliv og servicere kommunens politikere og organisatoriske enheder.

Mie Gudmundsson - Centerchef for Politik og Organisation
Centerchef for Politik og Organisation

Mie Gudmundsson

Centerchef for Politik og Organisation

Mie Gudmundsson

Center for Politik og Organisation har til formål at understøtte og udvikle organisationen ved at skabe sammenhæng mellem politikere, administration, ledere, medarbejdere, MED-organisation og borgere. Vi rådgiver, understøtter og bistår direktion, centerchefer og ledere inden for projektstyring, procesledelse, kommunikation, jura, forhandling, administration og HR

Henriette Lilleør - Centerchef for Økonomi, Løn og Indkøb
Centerchef for Økonomi, Løn og Indkøb

Henriette Lilleør

Centerchef for Økonomi, Løn og Indkøb

Henriette Lilleør

Centrets overordnede formål er at sikre en stærk økonomistyring og en sikker drift. Centeret står for kommunens økonomi og økonomistyring til Byråd og direktion, samt at servicere kommunens fagcentre og institutioner i forhold til økonomi, løn, forsikring, indkøb og udbud.

Hans Bækvang - Centerchef for Ældre og Omsorg
Centerchef for Ældre og Omsorg

Hans Bækvang

Centerchef for Ældre og Omsorg

Hans Bækvang

Centeret har ansvar for pleje, omsorg og støtte indenfor ældreområdet. Træning, rehabilitering og patientrettet forebyggelse. Hjælpemidler og boligændringer. Derudover varetages funktioner i forbindelse med sundhedsaftaler, aktivitetsbestemt medfinansiering af regionale sundhedsydelser og vederlagsfri fysioterapi. Under centeret hører Pleje- og Aktivitetscentre, Træning og Rehabilitering, Hjemmeplejen, Visitation og Hjælpemidler, Dagcentre og Demenscafe.

Anette Arendt Barnkob - Centerchef for Ejendomme og Intern Service
Centerchef for Ejendomme og Intern Service

Anette Arendt Barnkob

Centerchef for Ejendomme og Intern Service

Anette Arendt Barnkob

Center for Ejendomme og Intern Service har ansvar for drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger. IT-support, IT-drift, rengøring, trykkeri, energistyring, udearealer ved bygningerne, rådhusbetjente samt risikostyring.

Marianne Ingeholm Larsen  - Centerchef for Læring, Fritid og Sundhed
Centerchef for Læring, Fritid og Sundhed

Marianne Ingeholm Larsen

Centerchef for Læring, Fritid og Sundhed

Marianne Ingeholm Larsen

Center for Læring, Fritid og Sundhed har til formål at understøtte, lede og udvikle kommunens skoler, institutioner, det folkeoplysende område og den forebyggende sundhed for de 0 – 18 årige. Centeret vil overordnet have til opgave at sikre sammenhængende forløb og læring for børn og unge og understøtte foreningslivet. Centeret vil også have opgaver, som rækker udover 0 -18 års området i forhold til sundheds- og fritidsområdet, hvor indsatser dækker alle aldersgrupper.

Ulla Catrine Brinch - Centerchef for Byudvikling. Miljø og Erhverv
Centerchef for Byudvikling. Miljø og Erhverv

Ulla Catrine Brinch

Centerchef for Byudvikling. Miljø og Erhverv

Ulla Catrine Brinch

Centret har ansvar for kommunale anlægs- og udviklingsprojekter samt lovgivningen på områderne byudvikling, erhverv, natur og miljø, klimatilpasning, affald, energi, kollektiv transport og infrastruktur.

Susanne Lyngsø - Centerchef for Familie og Handicap
Centerchef for Familie og Handicap

Susanne Lyngsø

Centerchef for Familie og Handicap

Susanne Lyngsø

Center for Familie og Handicap har til opgave at yde støtte til børn, unge og deres familier i udsatte positioner, samt il borgere med handicap. Centeret varetager pædagogisk psykologisk rådgivning og tale- og specialpædagogiske tilbud. Centeret koordinerer kommunens kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser samt samarbejdet med den almene boligsektor herunder de boligsociale helhedsplaner. Under centret hører Kokkedal Ungdomsklub, Aktivitetssted for unge voksne 18+, Møllevejens Skole, Kejserdal og Ungeboliger, samt Lindegården, Karlebo Specialbørnehave, og Granbohus.

Henrik Vendelbo - Centerchef for Borgerservice og Digitalisering
Centerchef for Borgerservice og Digitalisering

Henrik Vendelbo

Centerchef for Borgerservice og Digitalisering

Henrik Vendelbo

Centret har til formål at betjene borgerne telefonisk, personligt og digitalt. Ligeledes er det centerets opgave at fremme digitalisering og skabe sammenhæng mellem den digitale udvikling og den praktiske daglige drift.

Birgit Bagge - Centerchef for Job og Uddannelse
Centerchef for Job og Uddannelse

Birgit Bagge

Centerchef for Job og Uddannelse

Birgit Bagge

Centret sikrer målopfyldelse ved målrettede indsatser og tilbud til borgerne og høj faglighed i myndighedsudøvelsen, samt tydelighed og kvalitet i mødet med borgere og virksomheder.

Acceptér cookies

Denne hjemmeside gør brug af cookies. Vi bruger cookies til at lære, hvordan hjemmesiden bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden.

Når du har accepteret cookies, kan du altid fjerne dem igen ved at slette dem i din browser.