Fredensborg Kommune har en cykelpolitik som skal være med til at give borgerne i Fredensborg Kommune de bedst mulige cykelforhold.

Derudover arbejder vi målrettet på at skabe et godt stinet

  • for cyklister i alle aldre og
  • for at skabe gode trafikale forhold og
  • et godt servicetilbud for de lette trafikanter.

Her kan du hente et cykelkort over Nivå. 

Cykelkort Nivå 

Du kan også hente cykelkortet i papir på Nivå Bibliotek.

 


En trafikkantgruppe har vundet indpas på de Nordsjællandske veje – motionscyklisterne.

De er ofte en udskældt gruppe blandt de andre trafikanter, men i Nordsjælland er vi meget glade for alle cyklister, som benytter vores veje og stier.

I en travl hverdag kan det med god stil til tider glippe. Derfor er Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør gået sammen om at hjælpe den gode stil på vej.

Kampagnen ”God tur og god stil” kører de næste par uger, hvor du får 10 gode råd til god stil på cykelstierne. Følger du dem bliver det meget mere federe at være cyklist!

Fredensborg Kommune arbejder målrettet med at skabe gode trafikale forhold og et godt servicetilbud for alle kommunens trafikanter.

Trafiksikkerhed defineres dog ikke alene ud fra de fysiske rammer. Undersøgelser har vist, at jo tidligere børn lærer om trafikal adfærd og trafiksikkerhed, jo bedre trafikanter bliver de når de bliver ældre.

Det er derfor vigtigt, at man allerede som barn lærer at begå sig i trafikken. Et af de redskaber, som ofte benyttes til at lære børn om trafikal adfærd er cyklen.

På cyklen får børnene mulighed for at stifte bekendtskab med færdselsregler, trafiksikkerhed og generel adfærd i trafikken, hvilket er afgørende for om børnene senere hen føler sig sikre og trygge når de færdes i trafikken.

Fredensborg Kommune afholder derfor cyklistprøver i både 3. og 6. klasse på alle kommunens skoler.


Som forældre kan I også bidrage til, at jeres barn bliver en sikker og tryg trafikant.

I kan blandt andet få tips og tricks til hvordan I trafiktræner jeres barn på en sjov måde og lære mere om hvad børn kan i forskellige aldre.

Find inspiration til den sjove trafiktræning
Du kan også finde information om børn og cykling på cyklistforbundets hjemmeside

Fredensborg Kommune afholder årligt en række kampagner og events på kommunens skoler for at sikre fokus på trafiksikkerhed og færdselslære.

Herunder kan du finde links til de kampagner kommunens skoler årligt bliver tilbudt at deltage i

Cykelkampagnen

Alle Børn Cykler -  Lys på med Ludvig

Udover kampagner afholdes årligt gåprøve i kommunens børnehaveklasser og cyklistprøver i 3. og 6. klasse.

I 3. klasse afholdes "Den lille Cyklistprøve" på Teknisk Museum i Helsingør.
Her cykler børnene på en lukket cykelbane, og får kendskab til teori omkring cykling.

I 6. klasse afholdes "Den store Cyklistprøve", som består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Teoriprøven tester elevernes viden om færdselsregler, tegngivning mm., mens den praktiske prøve tester børnenes adfærd i trafikken. Den praktiske prøve består af en ca. 5 km lang rute i lokalområdet omkring skolen.

Undersøgelser viser at forældre har en stor betydning for børn og unges risikoadfærd i trafikken. Hvis børn oplever, at mor og far bryder færdselsreglerne, f.eks fordi de har travlt vil de børn ofte udvise samme adfærd i trafikken, og dermed være i øget risiko for at opleve trafikulykker;

Børn og unge lytter og observerer deres forældre og andre voksnes adfærd i trafikken.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder tager ansvar for dit barns trafikale adfærd. Vi har listet 5 gode råd til, hvordan du kan sikre dit barns trafikale adfærd.

1. Lær dit barns udviklingspotentiale at kende

Rådet for Sikker Trafik og Trygfonden har udviklet en oversigt over hvilke kompetencer dit barn bør have i trafikken i forhold til alderstrin.

Print eventuelt listen ud og hæng den på køleskabet, så I jævnligt bliver mindet om at tjekke op på jeres børns trafikale kompetencer.

2. Vær en rollemodel

Når du færdes med børn eller unge i trafikken er det vigtigt, at du tænker over hvilke signaler du sender. Parkerer du ulovligt når du skal sætte dit barn af ved skolen signalerer du at det er ok at bryde færdselsreglerne - og dermed være til fare for dig selv og alle andre trafikanter

3. Lad dit barn cykle eller gå til skole.

Når dit barn cykler eller går til skole lærer de at færdes i trafikken - det gør de ikke på bagsædet af en bil. Hvis I bor langt fra skolen kan du eventuelt køre barnet det meste af vejen, men lave en aftale om at barnet sættes af 100 meter fra skolen så de alligevel får trænet deres trafikale adfærd dagligt.

4. Tag med dit barn om trafikal adfærd

Tag jævnligt en snak med dit barn for at sikre at han/hun har kendskab til trafiksikked og trafikal adfærd.

Har du mindre børn kan du tale med dem om hvad der er vigtigt at huske når man f.eks krydser et fodængerfelt eller hvorfor det er vigtigt at huske cykelhjelm.

Er dine børn ældre kan du tale med dem om, at det er vigtigt at sige nej til ting, der er farlige at gøre i trafikken - også selv om venner presser.

Tal om alkohol og trafik, og hvor farligt det er at færdes beruset i trafikken.

5. Tilmeld dig Rådet for Sikker Trafiks online trafikklub

Som forælder har du ansvaret for at trafiktræne dit barn - men måske er du usikker på, hvad dit barn er klar til?

Hvilke øvelser der er gode?

Eller hvordan træning bliver en nem del af hverdagen?

Tilmeld dig Rådet for Sikker Trafiks gratis træningsforløb og få sjove og nemme trafikøvelser tilpasset dit barns alder.

I Fredensborg Kommune arbejder Nordsjællands Politi og kommunens vej- og skoleforvaltninger tæt sammen omkring den færdselspræventive skoleindsats.

Samarbejdet kaldes VSP, og står for Vej-, Skole- og Politisamarbejdet.

Samarbejdsgruppen mødes 3-4 gange årligt og planlægger aktiviteter i forbindelse med trafiksikkerhed, skoler og færdselslære.

Ved hvert møde evalueres de eksisterende aktiviteter og effekten. Derudover sikrer gruppen, at gennemførelse af den færdselspræventive skoleindsats i kommunen skaber de bedste betingelser og muligheder for, at de beskrevne krav i Undervisningsministeriets Fælles Mål, faghæfte 20, opnås.


VSP-samarbejdet sikrer årligt, at der er tilbud og aktiviteter målrettet skolebørn, så kommunens børn og unge bliver så trafiksikre som muligt. Gruppen afholder blandt andet cyklistprøver i 3. og 6. klasse, og gåprøve i børnehaveklassen.                             

Få mere viden om VSP-samarbejdet

På kommunens digitale kort kan du se, hvor i kommunen der er anlagt kantbaner og cykelstier i blød og hård belægning.

Benyt digitale kort til at finde den optimale vej for dig.

Du kan også se vejledning til en lang række cykel- og motionstier i kommunen under fritidsoplevelser.

Visionen med Supercykelstier er at skabe verdens stærkeste net af cykelpendlerruter, hvor pendlere på to hjul kan komme trygt, hurtigt og komfortabelt frem mellem arbejde, uddannelse og bolig.

Der er planlagt 28 ruter med samlet set 467 km supercykelsti.

På strækningerne kan cyklisterne forvente samme høje standard hele vejen fra A til B.


I Fredensborg Kommune er vi i øjeblikket i gang med at undersøge mulige strækninger for en Supercykelsti fra København til Helsingør.

Der er endnu ingen konkrete planer om en Supercykelsti i kommunen.
Du kan læse mere om Supercykelsiter på supercykelstier.dk

CykelPlanen er Region Hovedstadens mobile rutevejleder for dig, der cykler i regionen.

App`en kan hjælpe med dig med at finde den bedste cykelrute, og kender til smutveje i hele regionen.

Du kan finde og downloade app`en under navnet CykelPlanen via App Store eller Google Play.

Fredensborg Kommune arbejder for, at alle borgere skal have et trafiksikkert liv.

Som ældre ændres en reaktionsevne, balance og syn.

Med et par enkelte øvelser kan du selv forbedre din trafiksikkerhed.

Se "Sådan får du et trafiksikkert ældreliv"