Børne- og ungdomstandpleje

 

Tandplejens kontor
Kokkedal Skole Vest, Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal
Overtandlæge Pernille Koch

Distrikt Humlebæk
Åbningstid: Hverdage 8-15 og tirsdag i lige uger 8-17.
Langebjergskolen, Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk

Distrikt Kokkedal
Åbningstid: Hverdage 8-15 og mandag eller tirsdag 8-17 i lige uger.
Kokkedal Skole Vest, Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal

Tandregulering
Åbningstid: Mandag 8 - 16, tirsdag 8 - 17 og onsdag til fredag 8 - 15.  
Borupgårdsskolen:, Smakkevej 2, 3070 Snekkersten

Vagten har telefontid mellem kl. 18 og 19 alle dage. Lørdage, søndage og helligdage tillige mellem kl. 9 og 11. Ved større skade – kontakt Tandlægevagten eller akuttelefonen 1813.


Sundhedssamtaler
Som et nyt tiltag opstarter tandplejen i Fredensborg Kommune et projekt der har øget fokus på tandpleje til børn fra 0 - 5 år.
Det betyder at tandplejen inviterer jer og jeres barn til en sundhedssamtale når Jeres barn er ca. 8 mdr.
Sundhedssamtalen vil omhandle:

  • Hvordan man undgår huller i tænderne
  • Tandbørstning – hvordan gør I?
  • Kost og suttevaner
  • Eventuelle spørgsmål fra jer?

Du vil herefter automatisk få en indkaldelse til næste sundhedsvurdering, når dit barn er 2½ år, hvor vi igen får mulighed for at hilse på hinanden, se evt. dit barn i munden og tale lidt om, hvordan du som forælder passer bedst på dit barns tænder.

Tandbørstning
Det er vigtigt, at dit barn får børstet tænder fra første tand bryder frem. Der går nemlig ikke hul i en ren tand. I kan få hjælp og vejledning hos vores tandplejeteam. 

Tænder og madvaner 
Husk at sunde tænder i høj grad hænger sammen med drikke og spisevaner. Sukker skader både krop og tænder. Det er bedst for dit barn, hvis du i hverdagen ikke tilbyder slik, kager og søde drikke som saft, juice og sodavand. Gem dette til weekend og fest. Vi ved, at hyppigt indtag af læskedrikke som cola og saft ikke kun giver mange huller i tænderne, men også giver ætsninger i tandemaljen. 

En god sund madpakke er vigtig for dit barns sundhed og indlæringsevne. Tørsten slukkes bedst med vand eller mælk. 

Hvis der er hul 
Et begyndende hul kan holdes nede med tandbørstning. Hvis hullet skal behandles, lægger vi stor vægt på, at alt foregår, så barnet føler sig tryg.  

Skade på mælketænder
Hvert tredje barn slår mælketænderne. Hvis det sker for dit barn, er det bedste, du kan gøre, at berolige barnet og standse eventuel blødning. 

Hvis det kun er en mindre skade, er det ikke altid nødvendigt at gå til tandlæge med det samme. Men hvis tanden/tænderne er meget løse eller slået i stykker, skal barnet helst til tandlæge samme dag. 

For alle skolebørn foregår tandpleje-besøg med forældrene.

Tandbørstning 
I skolealderen begynder de blivende tænder at bryde frem, og effektiv tandbørstning er en forudsætning for at undgå huller i tænderne. Det er derfor meget vigtigt at passe godt på tænderne. Tænderne skal børstes grundigt 2 gange dagligt med fluortandpasta. Indtil barnet er 10-12 år skal far/mor hjælpe med tandbørstningen mindst en gang dagligt. 

Efter behov tilbyder vi tandbørstetræning, fluorbehandling og lakering af dybe furer i tænderne. 

Hvis der er hul 
Vi lægger stor vægt på, at behandlingen foregår, så barnet føler sig tryg. 

Tandregulering 
Ved de regelmæssige undersøgelser vurderer vi tændernes frembrud og tandstillingen. Har dit barn behov for tandregulering, henviser vi til vores specialist i tandregulering, som kommer på klinikken på udvalgte dage i foråret og efteråret. 

Skade på blivende tænder
Hvis dit barn slår de blivende tænder, er det bedst at kontakte en tandlæge samme dag. Er en blivende tand slået helt ud, skal barnet til tandlæge med det samme. Medbring endelig tanden som skal holdes fugtig i munden eller i mælk. 

Vi behandler alle skader indtil dit barn fylder 18 år. Endelig behandling af store tandskader kan ofte først ske i 20-25 års alderen. Hvis I har en tandskadeforsikring, bør skader på blivende tænder altid anmeldes umiddelbart efter uheldet. 

Tandplejen ønsker at forberede de 10årige på den store opgave, det er selv at børste tænderne rene 2 gange dagligt. Derfor tilbyder tandplejen undervisning af 4. klasserne i kommunes folkeskoler.


Undervisningen omhandler et kort oplæg om vigtigheden af tandpasta med fluor og tandbørstning, samt en snak om sunde og usunde føde/-drikkevarer.

Dette afsluttes med tandbørstning i små grupper.
 

Når du er færdig med folkeskolen, fortsætter du med tandpleje på samme klinik.  

Skade på blivende tænder 
Hvis du slår de blivende tænder, er det bedst at kontakte en tandlæge samme dag. Er en blivende tand slået helt ud, skal du til tandlæge med det samme. Medbring endelig tanden som skal holdes fugtig i munden eller i mælk. 

Hvis du slår de blivende tænder, er det bedst at kontakte en tandlæge samme dag. Er en blivende tand slået helt ud, skal du til tandlæge med det samme. Medbring endelig tanden som skal holdes fugtig i munden eller i mælk. 

Vi behandler alle skader indtil du fylder 18 år. Endelig behandling af store tandskader kan ofte først ske i 20-25 års alderen. 

Hvis I har en tandskadeforsikring, bør skader på blivende tænder altid anmeldes umiddelbart efter uheldet. 

Fredensborg Kommunes Tandpleje og Helsingør Kommunes Tandpleje har fælles tandreguleringsklinik. 

Se Serviceprofilen for tandregulering

Tandreguleringsklinikken Borupgårdsskolen
Smakkevej 2, 3070 Snekkersten 

Tlf. 49 28 18 40 
tandregulering@helsingor.dk

Åbningstider 
Mandag 8 - 16 
Tirsdag 8 - 17
Onsdag - fredag - 8 - 15

Om tandregulering 
Ved de regelmæssige undersøgelser vurderer vi tændernes frembrud og tandstillingen. 
Har dit barn behov for tandregulering, henviser vi til vores specialist i tandregulering, som kommer på klinikken på udvalgte dage i foråret og efteråret.

Læs mere om tandregulering

Vi behandler alle skader indtil dit barn fylder 18 år. Endelig behandling af store tandskader kan ofte først ske i 20-25 års alderen. Hvis I har en tandskadeforsikring, bør skader på blivende tænder altid anmeldes umiddelbart efter uheldet.

Skade på mælketænder 
Hvert tredje barn slår mælketænderne. Hvis det sker for dit barn, er det bedste, du kan gøre, at berolige barnet og standse eventuel blødning. 

Hvis det kun er en mindre skade, er det ikke altid nødvendigt at gå til tandlæge med det samme. Men hvis tanden/tænderne er meget løse eller slået i stykker, skal barnet helst til tandlæge samme dag. 

Skade på blivende tænder 
Hvis dit barn slår de blivende tænder, er det bedst at kontakte en tandlæge samme dag. Er en blivende tand slået helt ud, skal barnet til tandlæge med det samme. Medbring endelig tanden som skal holdes fugtig i munden eller i mælk. 

Ved tandskade udenfor klinikkernes åbningstider kontakt tandlægevagten på 70 25 00 41. 

Ved store tandskader kontakt akuttelefonen 1813. 

Tandplejen har to klinikker. 

En i Kokkedal på Kokkedal Skole, vest og en i Humlebæk på Langebjergskolen. 

Du kan frit vælge, hvilken af de to klinikker du vil gå på. 

Du har også mulighed for at vælge en privat tandlæge eller en kommunal klinik i en anden kommune.Læs om fritvalg-tandplejeordningen

Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje tilbydes borgere, der er bosiddende i kommune, og som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Se kvalitetsstandard for omsorgstandplejen

Det er kommunens visitationsenhed der visisterer til omsorgstandpleje. 

Tandplejen kan svare på spørgsmål om, hvad vi tilbyder i omsorgstandplejen. 

Behandlingen foregår primært på klinikkerne på pleje- og aktivitetscentrene Øresundshjemmet og Lystholm.
Lystholm, Lystholm 20, 3480 Fredensborg
Øresundshjemmet, Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk

Specialtandplejen

Specialtandpleje er et tilbud til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen, dvs. borgere der har et behov for særlig tandlægefaglig behandling. 

Deltagelse i specialtandplejen forudsætter at der er indgået en aftale med Fredensborg Tandpleje. 

Specialtandpleje omfatter regelmæssige undersøgelser, forebyggende foranstaltninger og behandlinger der medvirker til at fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel. Der er mulighed for behandling i narkose. 

Fredensborg Kommune har indgået aftale med Gentofte Kommune om varetagelse af specialtandplejen for borgere fra Fredensborg. 

For borgere over 18 år er der en egenbetaling i specialtandplejen.

Personer, der er visiteret til specialtandplejen, kan efter en tandlægelig visitation i dialog specialtandplejen henvises til omsorgstandplejen, hvis der ikke længere skønnes at være et behov for specialiseret behandling.

Specialtandplejens adresse 
Bank-Mikkelsens vej 3, 2800 Gentofte
Telefon 39 98 43 40