Sundhedsplejen under corona-pandemien


Sundhedsplejerskerne  tilbyder fortsat hjemmebesøg til alle familier med spædbørn.
Sundhedsplejen vil kontakte familien inden hjemmebesøget for at sikre, at alle er raske i familien.
Der vil altid være mulighed for telefonisk vejledning.

Sundhedsplejerskerne vil kunne træffes på deres telefoner, som de plejer i dagtiden, og kender man ikke ens sundhedsplejerskes telefonnummer, kan 72 56 21 38 benyttes.
 

 

 Sundhedsplejerskerne er på skolerne og tilbyder sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser til de 1. klasser og 5. klasser, der mangler at blive undersøgt.

Om sundhedsplejen

Sundhedsplejens formål er at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejens tilbud er gratis og frivilligt.

I vores velkomstpjece til både småbørn og skoleelevers forældre kan du bl.a. læse om sundhedsvejen, vores facebook- og hjemmeside og hvorledes vi behandlinger personoplysninger. 

Velkommen til Fredensborg Kommunes sundhedspleje