Hvis du får behov for hjælp og støtte til dagligdagens aktiviteter fx på grund af sygdom eller anden svækkelse, så kan du søge om hjemmepleje.
Se under hvordan får jeg hjælp - her på siden.

Når vi hjælper dig tager vi udgangspunkt i dine fysiske, psykiske og sociale ressourcer og støtter dig mest muligt i at genvinde dine mistede færdigheder i forhold til personlig pleje og/eller praktisk hjælp.

Samtidig sørger vi for, at du får hjælp til det, du ikke selv kan ud fra Fredensborg Kommunes kvalitetsstandarder.

 

Egelunden i Kokkedal 72 56 55 60/ tryk 1

Mergeltoften i Nivå  72 56 55 60/ tryk 2

Øresundshjemmet i Humlebæk 72 56 55 60/ tryk 3

Benediktehjemmet  i Fredensborg 72 56 55 60/ tryk 4

Hjemmepleje administration 72 56 55 60/ tryk 5

Hjemmeplejen er delt op i 4 daggrupper der geografisk er placeret i de 4 bysamfund.
Hjælpen om aften og natten er i en gruppe og kører over hele kommunen.

I Fredensborg Hjemmepleje er der ansat social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter og en klinisk diætist. Vi arbejder målrettet for at levere hjemmepleje af høj faglige kvalitet og har fokus på at tage hånd om borgere, der har været på hospitalet eller er i risiko for at komme det.

Kontakt Fredensborg Hjemmepleje på 72 56 55 60

Leder af Fredensborg Hjemmepleje
Merete Becker mebe@fredensborg.dk

Fredensborggruppen
Gruppeleder Vakant

Humlebækgruppen
Gruppeleder Lise Langkjær

Kokkedalsgruppen
Gruppeleder Berit Andersson Bagger

Nivågruppen
Gruppeleder Anja Møllegård Hansen

Aften Sygepleje og natgruppen
Gruppeleder Lone Mørkøv

Personlig pleje kan for eksempel være hjælp til at få tøjet af og på, til personlig hygiejne og til at spise og drikke.

Praktisk hjælp kan for eksempel være hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask.

Hjemmeplejen kan alt efter behov komme på både planlagte og akutte besøg i alle døgnets timer. Det er også hjemmeplejen, der tager sig af nødkald og tryghedsopkald.

Hvis du får brug for hjælp til at klare dagligdagens aktiviteter, tilbydes du som udgangspunkt træning og rehabilitering – vi kalder det ”Træning som hjælp”.
Det betyder at du vil få besøg af en ergoterapeut i dit hjem, som vil afdække dine muligheder for at genvinde dine evner til at klare hverdagen.

Forløbet med ”Træning som hjælp” kan være af varierende længde afhængig af din situation. I forløbet kan der også blive tilknyttet andre faggrupper i eller udenfor hjemmeplejen.

Ved behov for fortsat hjælp i hjemmet bevilges og ydes denne ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder af den kommunale eller de private leverandører.

Det er visitator, der bevilliger hjælpen til dig. Visitator kan kontaktes på 72 56 50 07.

Visitatorerne varetager bl.a. visitation til

 • Hjemmehjælp til borgere, der midlertidigt eller varigt har behov for praktisk hjælp eller personlig pleje
 • Madservice
 • Omsorgstandpleje for borgere i eget hjem
 • Pleje- og ældrebolig
 • Rehabiliteringsophold
 • Midlertidigt ophold i plejebolig

 

Når du modtager hjælp fra hjemmeplejen, bliver dit hjem automatisk personalets arbejdsplads. Personalet er omfattet af arbejdsmiljøloven. I den står der, at personalet skal kunne udføre sit arbejde på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Det vil sige modtager du hjælp til rengøring, må personalet kun anvende følgende midler og redskaber, som du skal stille til rådighed:

 • Flydende miljøvenligt rengøringsmiddel
 • Eddike
 • Opvaskemiddel
 • Flydende toiletrens
 • Støvsuger, hvor ledning og stik er intakte, med helt mundstykke, hjul og engangspose. Støvsugeren skal ligeledes have et rør med teleskop, som kan trækkes til minimum 150 cm i længden.

Kommunen anvender miljøministeriets relevante rengøringssystemer og medbringer derfor klude og gulvmopper.

Rengøringsmidler med orange mærke er sundhedsskadelige og må ikke bruges af personalet.

Adgangsforholdene skal være i orden. Der skal være synligt husnummer og lys ved hoveddøren. Adgang til hoveddør skal være fri og flisegangen jævn.

Har du brug for hjælpemidler, som for eksempel personlift, kørestol eller bækkenstol, er det ofte nødvendigt at fjerne dørtrin og tæpper. Hjælpemidler kræver desuden en del plads, når de bruges. Derfor kan det være nødvendigt, at du får møbleret om eller måske helt fjernet nogle af møblerne.

Får du hjælp til bad og toiletbesøg, er god plads nødvendig for at personalet kan udføre arbejdet forsvarligt. Er der ikke plads i badeværelset, skal bad og brug af bækkenstol foregå et andet sted, eksempelvis i soveværelset.

Får du hjælp til personlig pleje i sengen, skal sengen placeres, så personalet kan arbejde fra begge sider. Det kan derfor blive nødvendigt at møblere om eller måske helt at fjerne nogle af møblerne. Efter en faglig vurdering kan det blive nødvendigt at udskifte din seng med en plejeseng.

Personalet skal arbejde i røgfrit miljø. Ryges der i hjemmet, skal du sørge for udluftning ½ time inden det planlagte besøg af hjemmeplejen.

En medarbejder fra hjemmeplejen kommer på besøg for at tale med dig om arbejdsforholdene, hvis du får hjælp til personlig pleje. Ved besøget kan der også drøftes andre forhold som f.eks. indeklima, husdyr og psykisk arbejdsmiljø.


Det kan være medarbejdere fra kommunens pleje- og aktivitetscentre eller private leverandører godkendt af kommunen og endelig en en person, du selv har udpeget.

Den udvalgte person skal godkendes og ansættes af kommunen.

Borgere, der er tildelt hjælp over 20 timer om ugen, kan selv vælge en hjælper, som betales af kommunen.

Varig hjemmepleje får du, hvis du i længere tid har brug for praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje. Hjælpen er gratis.

Midlertidig hjemmepleje får du, hvis du er syg eller svag efter en sygdom og midlertidigt har brug for praktisk hjælp eller personlig pleje.

Hjælpen skal udføres i et respektfuldt samarbejde mellem borger og medarbejder. Borgeren modtager en skriftlig afgørelse med beskrivelse af hjælpens omfang.

Hjælpen bevilges og ydes ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder.

Kommunen yder hjælp til tøjvask, hvis du er visiteret til hjælp til denne opgave.

Tøjvask foretages som udgangspunkt via ekstern leverandør, medmindre borgeren har vaskemaskine og tørremulighed i hjemmet samt er visiteret til personlig pleje med flere besøg pr. dag.

Du skal betale for at deltage i ordningen.

Sådan fungerer vasketøjsordningen

 • Du samler alt vasketøjet i vasketøjsposen fra leverandøren
 • Vasketøjet afhentes i hjemmet af chauffør på aftalt ugedag og tid
 • Vaskeriet: sorterer, vasker, tørrer, ruller, lægger tøjet sammen og pakker tøjet
 • Tøjet leveres af chaufføren ugen efter, til aftalt tid, lige til at lægge i skuffer og skabe

Ny vasketøjspose leveres
Tøjet håndteres skånsomt, professionelt og miljørigtigt.
Der bruges miljørigtige sæber eller neutral allergisæbe ved behov.
Det skåner således vores miljø og lever op til kommunens grønne profil.

Vigtigt at vide om vasketøjsordning ved privat leverandør

 • Vasketøjsordningen begynder efter aftale med visitator
 • Der tages hensyn til dine faste ugentlige aktiviteter
 • Din hjælper kan være behjælpelig ved spørgsmål samt at samle og pakke tøjet ud
 • Du kan melde afbud til leverandøren indtil dagen før kl. 16. Telefonnummer findes i leverandør brochure. Det er ikke tilstrækkeligt at fortælle chauffør ugen forinden, at der ikke skal afhente vasketøj
 • Du tilbydes erstatningsbesøg ved afbud pga. uopsættelige aftaler: f. eks lægebesøg
 • Ved hospitalsindlæggelse afmelder kommunen levering og afhentning af vasketøj, og tilmelder igen ved udskrivelse
 • Du betaler en fast månedlig pris afhængig af antal leverancer. Hvis privat leverandør kører forgæves og ikke modtager tøj til vask opkræves beløb herfor. Vær derfor opmærksom på, at afmelde tøjvask til rette personer og i forhold til ovenstående frister  

Nedenfor kan du se hvilke private leverandører du kan vælge.

Personlig pleje kan for eksempel være hjælp til at få tøjet af og på, til personlig hygiejne og til at spise og drikke.

Praktisk hjælp kan for eksempel være hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask.

Hjemmeplejen kan alt efter behov komme på både planlagte og akutte besøg i alle døgnets timer. Det er også hjemmeplejen, der tager sig af nødkald og tryghedsopkald.

 • Medarbejdere fra kommunens pleje- og aktivitetscentre
 • Private leverandører godkendt af kommunen
 • En person, borgeren selv har udpeget. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen. Borgere, der er tildelt hjælp over 20 timer om ugen, kan selv vælge en hjælper, som betales af kommunen.
 • Varig hjemmepleje får du, hvis du i længere tid har brug for praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje. Hjælpen er gratis.
 • Midlertidig hjemmepleje får du, hvis du er syg eller svag efter en sygdom og midlertidigt har brug for praktisk hjælp eller personlig pleje. Der gælder nogle særlige regler her, idet du selv skal betale for en del af hjælpen.

Hjælpen skal udføres i et respektfuldt samarbejde mellem borger og medarbejder. Borgeren modtager en skriftlig afgørelse med beskrivelse af hjælpens omfang.

Hjælpen bevilges og ydes ud fra politisk vedtagne kvalitetsstandarder.

Når du er blevet visiteret til praktisk hjælp, madservice eller personlig pleje af kommunens visitator, har du ret til at vælge mellem de kommunale leverandører eller godkendte private leverandører.

 

Kommunen yder hjælp til tøjvask, hvis du er visiteret til hjælp til denne opgave.

Tøjvask foretages som udgangspunkt via ekstern leverandør, medmindre borgeren har vaskemaskine og tørremulighed i hjemmet samt er visiteret til personlig pleje.

Du skal betale for at deltage i ordningen.

Trasbo

Berendsen Vaskeservice


Sådan fungerer vasketøjsordningen

 • Du samler alt vasketøjet i vasketøjsposen fra leverandøren
 • Vasketøjet afhentes i hjemmet af chauffør på aftalt ugedag og tid
 • Vaskeriet: sorterer, vasker, tørrer, ruller, lægger tøjet sammen og pakker tøjet
 • Tøjet leveres af chaufføren ugen efter, til aftalt tid, lige til at lægge i skuffer og skabe

Ny vasketøjspose leveres
Tøjet håndteres skånsomt, professionelt og miljørigtigt. Der bruges miljørigtige sæber eller neutral allergisæbe ved behov.
Det skåner således vores miljø og lever op til kommunens grønne profil.

Vigtigt at vide om vasketøjsordning ved privat leverandør:

 • Vasketøjsordningen etableres efter aftale med visitator
 • Der tages hensyn til dine faste ugentlige aktiviteter
 • Din hjælper kan være behjælpelig ved spørgsmål samt at samle og pakke tøjet ud
 • Du kan melde afbud til leverandøren indtil dagen før kl. 16. Tlf.nr. hertil findes på leverandør brochure. Det er ikke tilstrækkeligt at fortælle chauffør ugen forinden, at denne ikke skal afhente vasketøj
 • Du tilbydes erstatningsbesøg ved afbud pga. uopsættelige aftaler: f. eks lægebesøg
 • Ved hospitalsindlæggelse afmelder kommunen levering og afhentning af vasketøj, og genopstarter den igen ved udskrivelse
 • Du betaler en fast månedlig pris afhængig af antal leverancer. Hvis privat leverandør kører forgæves og ikke modtager tøj til vask opkræves beløb herfor. Vær derfor opmærksom på, at afmelde tøjvask til din valgte leverandørog i forhold til ovenstående frister  

Kan du ikke selv lave mad, kan du blive visiteret til Madservice, hvor du får leveret færdigproduceret mad til din bolig 2 gange om ugen.

Maden er køle-vakuummad og skal opvarmes. Har du brug for hjælp af Hjemmeplejen til opvarmning af maden, skal du anskaffe en mikrobølgeovn.

Lystholm Madservice (kommunal leverandør)

Det Danske Madhus

Hjælp til øvrige måltider leveres af Hjemmeplejen ud fra visitators vurdering af dit behov.

Alle ydelserne - f.eks hækkeklipning, rengøring eller frisør - er ydelser, du ikke skal visiteres til, men frit kan vælge og naturligvis selv betale for.

Fredensborg Kommune har ikke godkendt de private leverandører og vil ikke holdes ansvarlig for kvalitet og økonomi i de opgaver, som leverandørerne udfører.

Se liste over leverandører