Fredensborg Jobcenter
Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Jobcenter Fredensborg arbejder med at støtte kommunens borgere i at få eller at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

  • Det drejer sig om borgere, der er ledige/ langtidsledige, sygemeldte eller flygtninge.
  • Herudover arbejder jobcenteret for, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de efterspørger.
  • Du kan kontakte din sagsbehandler på telefon 72 56 50 00 eller fra din digitale postkasse via e-boks eller borger.dk


Mandag 8.30 - 17.30

Tirsdag - torsdag 8.30 - 13.00

Fredag  8.30 - 12.00


Sagsbehandlingstider på beskæftigelsesområdet 

Beskæftigelsesplanen for 2019-2020 er blevet godkendt i Byrådet og Borgerservice- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Planen fastlægger de overordnede mål og retningslinier for beskæftigelsesindsatsen i Fredensborg Kommune i 2019-2020.

Målene og resultatkravene i beskæftigelsesplanen er udtryk for en lokalpolitisk prioritering indenfor rammerne af de centrale mål, som er udmeldt af beskæftigelsesministeren for arbejdet med beskæftigelsesplanen i 2019.