Info til borgere om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af coronavirus

Jobcenter Fredensborg er midlertidigt lukket ned grundet den ekstraordinære situation i forbindelse med COVID-19.
Det betyder, at beskæftigelsesindsatsen suspenderes i denne periode. Du vil fortsat få udbetalt din ydelse, selvom beskæftigelsesindsatsen er suspenderet.  

Et nødberedskab i Fredensborg Jobcenter vil sikre, at borgere i Fredensborg Kommune fortsat kan søge om og modtage offentlige ydelser. Nødberedskabet sikrer, at du fortsat kan henvende dig til jobcenteret og få hjælp i det omfang vi kan løse problemet med det etablerede nødberedskab. 

Møder: Personlig samtale ved fysisk fremmøde holdes ikke, men vi tilbyder dig i stedet for en telefonisk samtale med din sagsbehandler. 

Virksomhedspraktik: Er du i et virksomhedspraktik stoppes denne som udgangspunkt. Såfremt virksomheden opretholder produktionen/driften, kan du også fortsætte i forløbet og det kan eventuelt forlænges efter de gældende regler, hvis du og virksomheden er enige herom. 

Løntilskud: Hvis du er i et ansættelsesforhold eksempelvis løntilskud følger du retningslinjerne på arbejdspladsen.

Anden aktør: Aktiviteter hos andre aktører, der varetager beskæftigelsesindsatsen, er suspenderet, og du skal ikke fremmøde i perioden. Ligesom ordinære kurser og uddannelser f.eks. AMU, danskuddannelse etc. er suspenderet.

Kontakt os på følgende måde:
Du kan kontakte din sagsbehandler via e-Boks:

Log ind på e-boks.dk med dit NemID
Klik på Menu
Klik på skriv post
Klik på Vælg modtager og find Fredensborg Kommune
Nu kan du skrive dit emne og din besked og trykke på Send

Eller via sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk


Sagsbehandlingstider på beskæftigelsesområdet