Senest fem dage efter at du er flyttet, skal du give besked til folkeregistret i den kommune, som du flytter til.

Det kan du gøre med digital selvbetjening.

Meld flytning digitalt og vælg ny læge samtidig. Det tager blot et øjeblik.

Senest fem dage efter at du er flyttet, skal du give besked til folkeregistret i den kommune, som du flytter til.

Det kan du gøre med digital selvbetjening.

Meld flytning digitalt og vælg ny læge samtidig. Det tager blot et øjeblik.

Meld flytning og vælg ny læge digitalt med NemID her

Huskeliste
Flytter du, så husk også at

 • melde flytning til dit el/net-selskab senest 3 dage før du flytter samt
 • oplyse målerstand samt
 • din nye adresse.
 • undersøg dine muligheder mht. boligsikring, boligindskudslån
 • undersøg om du skal ændre i din forskudsopgørelse.

Er du ung, og flytter du hjemmefra:
Så benyt meld flytning digitalt
Husk også at meld flytning til 

 • SU kontoret (hvis du modtager SU) og
 • til din uddannelsesinstitution,
 • undersøg forsikringsforhold,
 • tilmeld licens og
 • undersøg dine muligheder mht. boligsikring.

Når du flytter ind i din nye bolig, skal du tilmelde dig vand, gas, varme og el. Derfor skal du også aflæse dine målere i din nye bolig og give besked til Fredensborg Forsyning.

Fredensborg Forsyning skal bruge aflæsningsdato og indflytningsdato senest fem dage efter, du er flyttet ind.
Kontakt til Fredensborg Forsyning

En logiværterklæring er en anmodning om bekræftelse af indflytning.

Hvis du har modtaget blanketten om logiværterklæring eller en anmodning om bekræftelse af indflytning, skal du som logivært oplyse, hvem der flytter til og fra din ejendom eller lejlighed, og hvem der bor eller opholder sig i ejendommen eller lejligheden. Hvis du bor på en c/o-adresse, kan kommunen kræve, at ejeren/lejeren med en logiværterklæring bekræfter, at du bor hos ham eller hende.

Blanketten bliver fremsendt i de tilfælde, hvor der meldes flytning til en bolig, hvor der i forvejen står tilmeldt en eller flere personer. Du skal udfylde og underskrive blanketten, uanset om de personer, der står nævnt på blanketten, er dine børn, pårørende, logerende eller andre personer. Du har pligt til at udfylde blanketten, uanset om du kan bekræfte eller afkræfte indflytningen.

Kommunen har pligt til at ajourføre CPR-registeret om, hvem der flytter til eller fra en ejendom eller lejlighed. For at sikre en korrekt registrering har kommunen ret til at indhente oplysninger hos en husejer eller lejer om, hvem der bor eller opholder sig på en given adresse.

 

 • Er du internationale borger skal der tages hånd om mange praktiske og formelle ting herunder udstedelse af CPR-nummer og sundhedskort.
 • Hos os kan vi i én enkelt arbejdsgang at udstede CPR-nummer, sundhedskort, arbejds- og opholdstilladelse samt skattekort.