Du kan kun få nyt kørekort i Borgerservice på rådhuset i Kokkedal, men du kan forberede din ansøgning her.

Du kan benytte den gule selvbetjeningsknap og forberede din ansøgning, hvis du skal ansøge om et duplikatkørekort eller melde dit kørekort mistet.

Ansøg om duplikatkørekort eller meld kørekort mistet

Fornyelse af kørekort, international kørekort, ombytning, kørelærer og -prøver

 • du har mistet dit kørekort
 • dit kørekort er meget slidt
 • du har mister dit kørekort, som er udstedt i et af de andre lande i EU eller EØS (Island, Liechtenstein og Norge)
 • du skifter navn
 • du ønsker et kørekort af kreditkorttype

Du kan få taget et foto til dit kørekort i borgerservice. Det koster 115 kroner.

Fredensborg Kommune modtager følgende betalingskort Dankort, Visa/Dankort, Mastercard og Visa Electron.

Hvis du består prøven, får du på stedet tildelt et midlertidigt kørekort. Senere modtager du det rigtige kørekort.
Det midlertidige kørekort kan bruges i Norden, men ikke ved kørsel i udlandet i øvrigt. I dette tilfælde kan du få et erstatningskørekort.

Erstatningskørekortet kan kun udstedes hvis det rigtige kørekort ikke nå frem inden rejsen.

Et foto til kørekort skal opfylde følgende krav:

 

 • Fotografiet skal være uden skader og af nyere dato 
 • Det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden 
 • Billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene 
 • Hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige 
 • Ansigtet skal være jævnt belyst 
 • Begge øjne skal være helt synlige, og blikket rettet mod kameraet 
 • Munden skal være lukket 
 • Briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser 
 • Baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

 

Du kan se eksempler på billeder på politiets hjemmeside.

Dit kørekort til bil og motorcykel er som hovedregel gyldigt i 15 år, dog højst til du fylder 75 år. Herefter skal du ansøge om fornyelse.
Henvend dig personligt i kommunen for at forny kørekortet. Medbring foto, kørekort og/eller pas som identifikation, og evt. lægeattest .

Nye regler for gyldighed
Kørekort, der er udstedt før den 19. januar 2013, er fortsat gyldige og bevarer den gyldighedsperiode, som er anført på kortet. Dog udløber alle kørekort udstedt før den 19. januar 2013 senest den 18. januar 2033.
 
Alle kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, vil få en gyldighedsperiode på højst 15 år afhængig af kørekortets kategori(er), din alder og dit helbred.
 
Følgende kørekort (gruppe 1), der bliver udstedt fra den 19. januar 2013, får som udgangspunkt en gyldighedsperiode på 15 år:

•Lille og stor knallert
•Lille, mellemstor og stor motorcykel
•Almindelig bil
•Almindelig bil med stort påhængskøretøj
•Kørekort til traktor/motorredskab.

Følgende kørekort (gruppe 2), der bliver udstedt fra den 19. januar 2013, får som udgangspunkt en gyldighedsperiode på højst 5 år:

•Lille lastbil
•Stor lastbil
•Lille og stor lastbil med påhængskøretøj
•Lille bus
•Stor bus
•Lille og stor bus med påhængskøretøj
•Erhvervskørekort
•Kørelærergodkendelse.

Gyldighed efter du er fyldt 70/75 år
 
Det er din alder, som bestemmer, hvor længe dit nye kørekort er gyldigt, Gyldigheden gradueres efterhånden, som du bliver ældre:

 
(Gruppe 1)
Ved fornyelse efter det fyldte 73. år, er der mulighed for at få en gyldighedsperiode længere end til det 75 år., hvis du afleverer en lægeattest.

•Er du fyldt 70 år, men ikke 75 år, gælder dit kørekort til det fyldte 75 år.
•Er du fyldt 71 år, men ikke 75 år, gælder dit kørekort til det fyldte 75 år.
•Er du fyldt 72 år, men ikke 75 år, gælder dit kørekort til det fyldte 75 år.
•Er du fyldt 73 år, men ikke 75 år, gælder dit kørekort til det fyldte 75 år, dog med mulighed for gyldighed i op til tre år.
•Er du fyldt 74 år, men ikke 75 år, gælder dit kørekort til det fyldte 75 år, dog med mulighed for gyldighed i op til to år.
•Er du fyldt 75 år, men ikke 80 år, gælder dit kørekort i to år
•Er du fyldt 80 år eller derover gælder dit kørekort i et år.
 
(Gruppe 2)
•Er du fyldt 70 år, men ikke 71 år, gælder dit kørekort fire år
•Er du fyldt 71 år, men ikke 72 år, gælder dit kørekort tre år
•Er du fyldt 72 år, men ikke 80 år, gælder dit kørekort to år
•Er du fyldt 80 år, gælder dit kørekort et år.

Dit kørekort til lastbil og bus er gyldigt i 5 år af gangen, indtil du fylder 70 år.

Nye regler for gyldighed
Kørekort, der er udstedt før den 19. januar 2013, er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den gyldighedsperiode, som er anført på kortet. Du skal være opmærksom på, at alle kørekort udstedt før den 19. januar 2013 udløber senest den 18. januar 2033.
 
Alle kørekort til lastbil og bus, der udstedes fra den 19. januar 2013, vil få en gyldighedsperiode på højst 5 år afhængig af din alder og dit helbred.
 
Følgende kørekort, som er udstedt første gang fra den 19. januar 2013, får som udgangspunkt en gyldighedsperiode på 5 år:

•Lille lastbil
•Stor lastbil
•Lille bus
•Stor bus
•Lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj.
Gyldighed ved fornyelse før du er fyldt 70 år
Kørekortets gyldighed fastsættes på grundlag af udstedelsesdatoen i højst 5 år.
Gyldighed efter du er fyldt 70 år

Er du fyldt 70 år, er det din alder, som bestemmer, hvor længe dit nye kørekort er gyldigt, Gyldigheden gradueres efterhånden, som du bliver ældre:

•Er du fyldt 70 år, men ikke 71 år, gælder dit kørekort fire år  
•Er du fyldt 71 år, men ikke 72 år, gælder dit kørekort tre år
•Er du fyldt 72 år, men ikke 80 år, gælder dit kørekort to år
•Er du fyldt 80 år, gælder dit kørekort et år.


Ansøgning
Du skal henvende dig personligt i kommunen for at få fornyet dit kørekort. Du behøver ikke at bo i den kommune, hvor du ansøger om kørekortet.

Du skal medbringe:

1. En lægeattest fra din egen læge. Lægeattesten må ikke være over tre måneder gammel. Du skal aflevere lægeattesten i en lukket kuvert
2. Et foto af dig selv, der lever op til kravene for foto til kørekort. Fotoet skal ligge sammen med lægeattesten og være stemplet af lægen
3. Dit kørekort og/eller gyldigt pas. Har du ikke har et gyldigt pas, skal du medbringe dåbsattest, navneattest, fødselsattest eller sundhedskort (sygesikringsbevis) eller anden egnet legitimation plus legitimation med billede
4. Er du ikke dansk eller nordisk statsborger, skal du medbringe opholdstilladelse eller opholdsbevis, medmindre du lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.
Kontrollerende køreprøve
Hvis du søger om fornyelse mere end tre år efter, at dit kørekort er udløbet, skal du normalt op til en kontrollerende køreprøve, inden du kan få et nyt kørekort. Politiet kan dog bestemme, at du ikke skal aflægge kontrollerende køreprøve. Den kontrollerende køreprøve består både af en teoriprøve og praktisk prøve.

Priser for fornyelse af kørekort
•Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus, bus samt disse med stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år: 160 kroner.
•Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år: 50 kroner.
•Fornyelse af erhvervskørekort: 280 kroner.

Handicapkørsel
Hvis du skal søge om at køre handicapkørsel med op til 9 personer, skal du henvende dig til Taxanævnet, tlf. 33 66 66 77.
Hvis du skal køre med over 9 personer, skal du henvende dig til Trafikstyrelsen, tlf. 72 26 70 00.

Foto
Du kan få taget et foto i borgerservice. Det koster 115 kroner.


Betalingsmuligheder
Fredensborg Kommune modtager følgende betalingskort Dankort, Visa/Dankort, Mastercard og Visa Electron.
Du kan også forudbetale til Danske Bank reg.nr. 4319 konto 11779336. Husk at påføre cpr-nr. samt at betalingen vedrører betaling for Kørekort.