Hvis du mister dit kørekort eller bare ønsker et kørekort i kreditkortstørrelse, skal du først udfylde en elektronisk ansøgning og herefter møde op på Fredensborg Rådhus.
Tryk på den gule bjælke ”Kørekort (elektronisk ansøgning)

Hvis dit kørekort er udløbet, skal du bestille tid til fornyelse af kørekort og herefter møde op på Fredensborg Rådhus.
Er du over 75 år, skal du medbringe en lægeerklæring.

Tryk på den gule tidsbestillingsbjælke for at bestille tid.

Kørekort (elektronisk ansøgning) - mistet kørekort m.m.

Tidsbestilling til: Fornyelse af kørekort, international kørekort, ombytning af udenlandsk kørekort, kørelærer og -prøver

 • Kørekort: 280 kr.
 • Fornyelse af kørekort (70-75 år): 130 kr.
 • Fornyelse af kørekort (over 75 år), kræver lægeerklæring: 50 kr.
 • Generhvervelse (ubetinget og betinget frakendelse): 890 kr.


Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus, bus samt disse med stort påhængskøretøj (C, C1, D, D1, BE, CE, C1E, DE, D1E) kræver lægeerklæring og skal fornyes hvert 5 år.
Denne periode kan forkortes af helbredsmæssige årsager.

 • under 75 år  160 kr.
 • over 75 år  50 kr.

Fornyelse af erhvervskørekort kræver lægeerklæring og skal fornyes hvert 5 år: 280 kr.

Midlertidigt erstatningskørekort: 170 kr.

Betalingsmuligheder
Fredensborg Kommune modtager alle betalingskort, samt MobilePay.
Du kan også forudbetale til Danske Bank reg.nr. 4319 konto 11779336. Husk at påføre cpr-nr. samt at betalingen vedrører betaling for Kørekort.

I Borgerservice på Rådhuset i Fredensborg Kommune kan du få taget et foto til dit pas eller kørekort. Det koster 115 kroner.

Krav til foto
Et foto til pas eller kørekort skal opfylde følgende krav:

 • Fotografiet skal være uden skader og af nyere dato
 • Det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • Billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • Hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
 • Ansigtet skal være jævnt belyst
 • Begge øjne skal være helt synlige, og blikket rettet mod kameraet
 •  Munden skal være lukket
 • Briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • Baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Du kan se eksempler på billeder på politiets hjemmeside.
 

Kørekort, der er udstedt før den 19. januar 2013, er fortsat gyldige og bevarer den gyldighedsperiode, som er anført på kortet.

Alle kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, vil få en gyldighedsperiode på højst 15 år afhængig af kørekortets kategori(er), din alder og dit helbred.

Dit kørekort til bil og motorcykel er som hovedregel gyldigt i 15 år, dog højst til du fylder 75 år. Herefter skal du ansøge om fornyelse.

Du skal medbringe en lægeerklæring til Borgerservice. Bestil tid her

Er dit nuværende kørekort gyldigt til du bliver 70 år, skal det fornyes senest på din 70 års fødselsdag. Bestil tid her
Husk at medbringe dit kørekort og evt. billede.

Gruppe 1 (AM, A1, A2, A, B, BE, TM)

 • Er du fyldt 70 år, men ikke 75 år, gælder dit kørekort til det fyldte 75 år.
 • Er du fyldt 71 år, men ikke 75 år, gælder dit kørekort til det fyldte 75 år.
 • Er du fyldt 72 år, men ikke 75 år, gælder dit kørekort til det fyldte 75 år.
 • Er du fyldt 73 år, men ikke 75 år, gælder dit kørekort til det fyldte 75 år,
 • dog med mulighed for gyldighed i op til tre år, hvis du medbringer lægeerklæring
 • Er du fyldt 74 år, men ikke 75 år, gælder dit kørekort til det fyldte 75 år, dog med mulighed for gyldighed i op til to år, hvis du medbringer lægeerklæring
 • Er du fyldt 75 år, men ikke 80 år, gælder dit kørekort i to år. (Kræver lægeerklæring)
 • Er du fyldt 80 år eller derover gælder dit kørekort i et år. (Kræver lægeerklæring)

Vær opmærksom på, at det ikke er datoen du aflevere ansøgningen, der er afgørende, men den dato, kørekortet udstedes.
Hvis din ansøgning skal forelægges embedslægen, kan det forsinke udstedelsen og du skal derfor ansøge i god tid.


Gruppe 2 (C, C1, D, D1, BE, CE,C1E, DE, D1E)
Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus, bus samt disse med stort påhængskøretøj kræver lægeerklæring og er højst gyldig i 5 år.

Denne periode kan forkortes af helbredsmæssige årsager.

 • Er du mellem 70 og 72 år, gælder dit kørekort til din 75 års fødselsdag
 • Er du fyldt 73 år, men ikke 74 år, gælder dit kørekort tre år
 • Er du fyldt 74 år, men ikke 75 år, gælder dit kørekort to år
 • Er du fyldt 75 år, men ikke 80 år, gælder dit kørekort to år
 • Er du fyldt 80 år, gælder dit kørekort et år.

Vær opmærksom på at det ikke er datoen du aflevere ansøgningen, der er afgørende, men den dato, kørekortet udstedes. Hvis din ansøgning skal forelægges embedslægen, kan det forsinke udstedelsen og du skal derfor ansøge i god tid.

 

Mens din kørekortssag behandles vil du få udstedt et midlertidigt kørekort. Dette kørekort er kun gyldig i Danmark, Sverige, Norge, Island, Finland.

Skal du køre i et andet land end ovennævnte og kan ikke nå at få dit permanente kørekort, kan du bestille et midlertidigt erstatningskørekort.

Du skal bestille det senest ti dage, før du skal afsted. Det koster 170 kr. og er gyldigt i tre måneder.

Husk at bestille tid og evt. medbringe et billede.

Du skal bestå både teoretisk og praktisk køreprøve for at generhverve din førerret.

Betinget frakendelse
Du skal medbringe brevet fra Politiet og møde op på Borgerservice. Husk at bestille tid.
Det anbefales at kontakte en kørelærer for booking af teori og praktisk prøve.
Det koster 890 kr. som enten skal betales til Borgerservice eller din kørelærer.

Ubetinget frakendelse
Du skal møde op på Borgerservice, når frakendelsesperioden er udløbet og udfylde en ansøgning om generhvervelse, som derefter sendes til Politiet. Du vil herefter få skriftligt svar fra Politiet. Hvis du godkendes til at generhverve anbefales det, at du kontakter en kørelærer.

Det koster 890 kr. som enten skal betales til Borgerservice eller din kørelærer.

Hvis du skal søge om at køre handicapkørsel med op til 9 personer, skal du henvende dig til Taxanævnet, tlf. 33 66 66 77.

Hvis du skal køre med over 9 personer, skal du henvende dig til Trafikstyrelsen på tlf.
72 26 70 00.


Dit kørekort skal ombyttes senest 90 dage efter du er registreret i Danmark.

Kommer du senere, kan din førerret inddrages indtil Politiet træffer afgørelse.

Hvis du har kørekort fra EU/EØS-land eller et nordisk land

 • Du skal medbringe dit GYLDIGE udenlandske kørekort, opholdstilladelse samt dit sundhedskort.
 • Du skal IKKE medbringe en lægeerklæring og du skal IKKE til køreprøve

Hvis du har et kørekort fra Australien Capital Territory, Brasillien, Japan, Kinesisk Taipei (Taiwan), Republikken Korea (Sydkorea), Rusland, Ukraine, Schweiz.

 • Du skal medbringe dit GYLDIGE udenlandske kørekort, lægeerklæring, opholdstilladelse samt dit sundhedskort.
 • Dit kørekort skal oversættes af autoriseret translatør, hvis det ikke er på engelsk, tysk eller fransk
 • Du skal som udgangspunkt IKKE til køreprøve

 

Alle øvrige lande

 • Du skal medbringe dit GYLDIGE udenlandske kørekort, lægeerklæring, opholdstilladelse samt dit sundhedskort.
 • Dit kørekort skal oversættes af autoriseret translatør, hvis det ikke er på engelsk, tysk eller fransk
 •  Du skal bestå både teoretisk og praktisk køreprøve