Håndtering af affald i Fredensborg Kommune varetages af Fredensborg Forsyning.
Det er fx:

  • dagrenovation
  • storskrald
  • haveaffald
  • papirindsamling

Tømningsdage for affald og indberet manglende afhentning af affald

Er din dagrenovation ikke hentet ? Kontakt renovatøren RenoNorden på tlf. 56 25 05 60 eller på fredensborg@renonorden.dk

Er dit storskrald, glas, papir eller haveaffald ikke hentet ? Kontakt Fredensborg Forsyning på tlf. 35 29 44 00 eller affald@fredensborg.dk