• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Åbningstider Job Skal du flytte Skoler Byggeri Genbrugspladsen
Virk.dk Foreninger - tilskud og puljer Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • Bygge- og miljøprojekter
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
  • Rapport fra Stedet
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
Familiefræs
19-09-2014
Familiefræs på Fredtoften i Kokkedal
Så skal vi til FamilieFræs igen. Det sker på Fredtoften søndag den 28. september kl. 11.

Adressen er Fredtoften, Fredtoftevej, Kokkedal. Starten går fra Amfiteatret.

Kom og vær med. Det er sjovt, og vi skal alle løbe 3 kilometer terrænløb med sjove udfordringer undervejs, hvor hele familien kan deltage og dyste sammen.

Meld jer til inden torsdag den 25. september og vær med i lodtrækningen om 5 x 2 biografbilletter til Humlebio.

Ja tak - jeg vil gerne deltage i Familiefræs

Vi glæder os til at se en masse familier tage udfordringen op.

Husk at tage en madpakke med.

Se program for dagen her
Sø
17-09-2014
Kloakkerne undersøges for fejltilslutninger
Over de næste 2.5 år vil vi undersøge kloakkerne for fejltilslutninger.

Formålet med undersøgelserne er at forbedre vandmiljøet og hindre at urenset spildevand afledes til vandløb og søer. Undersøgelserne er en del af et større projekt, hvor kloakkerne på ca. 3000 ejendomme og i veje undersøges for fejltilslutninger.

Humlebæk undersøges først
I første omgang undersøges kloakkerne ved Baunebjergvej, Boserupvej, Strandgårdsvej, Skeltoftevej og Teglgårdsvej i Humlebæk for fejlkoblinger. Det vil ske fra den 22. september til 14. november.

Gennemførelse af undersøgelsen i dette område sker for at opspore og fjerne, at urenset spildevand afledes til en sø på Skeltoftevej.

Hvad skal der ske
Undersøgelsen foregår dels i kloakkerne i vejene og dels på private grunde. Vi undersøger både regnvandskloakkerne og spildevandskloakkerne.

I forbindelse med undersøgelserne kan det ske, at der tilføres farvestof til regnvandsudløb. Det kan medføre, at der kommer farvet vand til vandløb og søer i området. Farvestoffet er harmløst og forsvinder hurtigt igen.

Læs mere om kloak-projektet
Fredensborg Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 til opførelse arealoverførsel mellem ejendommen matr. nr. 2b, 2z, og 7bg, 7p Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Gl Strandvej 290, Humlebæk
Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har i fællesskab udarbejdet et forslag til Affaldsplan for 2014-20, der sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for affaldssortering.
22-09-2014
Hvordan bruges digitale medier til at styrke indlæringen i børnehaven, og hvordan kan elever fra 6. klasse aktivt bruge iPads i fysikundervisningen? Det er blot to af de spørgsmål, som undervisningsminister Christine Antorini får svar på, når hun gæster Humlebæk tirsdag den 23. september.

Undervisningsministeriet lancerede for et par år siden forandringsprojektet Ny Nordisk Skole for hele dagtilbuds- og uddannelsesområdet i Danmark. Projektet skal udfordre den gængse pædagogik og læringsmæssige praksis. I dag er over 360 institutioner over hele landet med i Ny Nordisk Skole. Under besøget i Humlebæk får undervisningsminister Christine Antorini mulighed for at se, hvordan der arbejdes med konceptet i dagligdagen på Sletten Legakademi og Humlebæk Skole.
16-09-2014
Det kan du være med til at afgøre ved senest den 2. oktober 2014 at indsende dit forslag med begrundelse til Fredensborg Kommune.

Erhvervsprisen uddeles hvert år for at hædre en erhvervsperson eller virksomhed i Fredensborg Kommune, der har markeret sig positivt og bidraget til kommunen ved f.eks. at understøtte vækst og sikre arbejdspladser.

Vi har brug for borgernes bidrag til, hvem der skal i betragtning til årets erhvervspris.

Vision og mål
Fredensborg Kommune ønsker en god og tæt dialog med både borgere og erhvervsliv. Det er i samspil med borgerne, at vi kan få synliggjort de virksomheder der er med til at skabe et dynamisk og attraktivt erhvervsliv i kommunen.

”Erhvervslivet bidrager med både økonomisk vækst og med arbejdspladser til Fredensborg Kommune. Samtidig gør mange virksomheder en indsats langt ud over det man kan forvente i forhold til lokalsamfundet. Med erhvervsprisen vil vi gerne hylde disse virksomheder, og jeg håber derfor, at mange vil bidrage til at indstille en kandidat til prisen”, udtaler formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget Thomas Elgaard.