• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Til foreninger Biblioteket Byg din by Fredtoften Motion Genbrugspladsen
Virk.dk Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • vil bygge og spare på energien
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
  • indberette et hul i vejen
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
27-02-2015
Sivegade i Fredensborg by
Sideløbende med konkurrenceprojektet " ”Fremtidens Fredensborg – Identitet og moderne byliv i den historiske slotsby” igangsætter Fredensborg Kommune sivegadeforsørg i Jernbanegade primo april 2015.

Vi udstiller både vinderprojektet fra arkitektkonkurrencen Fremtidens Fredensborg og sivegadeforsøget og du vil kunne komme i dialog med os om projekterne. 

Besøg os i Jernbanegade 3A fra mandag den 2. marts til og med fredag den 6. marts.

Vi vil være der i følgende tidsrum:
Mandag 14 – 16
Tirsdag 14 – 16
Onsdag 10 – 12
Torsdag 16 -17.30
Fredag 12 -14

Kik ind.
Dronnings Ingrids bro
26-02-2015
Havebyen Fredensborg
Torsdag den 26. februar blev vinderen af projektet "Fremtidens Fredensborg by" afsløret.

Det blev vinderprojektet ”Haveby Fredensborg”, som vandt. Navnet henviser til de mange små, fine og i dag lidt skjulte haveoplevelser, der findes i Fredensborg By. Vinderforslaget søger at bringe de grønne haveoplevelser frem i lyset og koble byens stiforbindelser til slotshaven. Butiksgaden og bymidten skal samtidig bindes bedre sammen med Fredensborg Slot, hvilket kan være med til at styrke livet i byen og give turister en bedre og mere sammenhængende oplevelse. 

Se dommerbetænkningen

Sideløbende med konkurrenceprojektet " ”Fremtidens Fredensborg – Identitet og moderne byliv i den historiske slotsby” igangsætter Fredensborg Kommune sivegadeforsørg i Jernbanegade primo april 2015.

Se projektet her eller mød op på vores udstilling i Jernbanegade i uge 10.

   

Sager i høring

Nedenfor ses de to sager, hvor hørings- eller klagefristen er tættest på at udløbe.

Klik her for at se alle sager i høring lige nu 

Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af en ”stald ” til 2 hobbygrise på 3,00 m², Vejenbrødvej 51, Vejenbrød, 2980 Kokkedal, matr. nr. 15 a Vejenbrød By, Karlebo.
Fredensborg Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 til opførelse af enfamiliehus på ejendommen matr. nr. 1kx Krogerup, Humlebæk, beliggende Kullabergvej 2A., Humlebæk
27-02-2015
Hvad skal den historiske slotsby Fredensborg satse på fremover?
Det har Fredensborg Kommune i samarbejde med Realdania sat fokus på med en byudviklingskonkurrence. Først deltog 5 teams. Siden efteråret har to udvalgte teams, så arbejdet målrettet og intenst på den helt rigtige løsning for Fredensborg. Nu er vinderen fundet.

Vinderprojektet har overskriften ”Haveby Fredensborg”, hvilket henviser til de mange små, fine og i dag lidt skjulte haveoplevelser, der findes i Fredensborg By. Vinderforslaget søger at bringe de grønne haveoplevelser frem i lyset og koble byens stiforbindelser til slotshaven. Butiksgaden og bymidten skal samtidig bindes bedre sammen med Fredensborg Slot, hvilket kan være med til at styrke livet i byen og give turister en bedre og mere sammenhængende oplevelse.

Vinderprojektet bliver udgangspunkt for den kommende udvikling af Fredensborg By. Efter en lokal debat i Fredensborg i løbet af foråret skal Byrådet beslutte, hvordan elementerne i forslaget bedst realiseres hen over de kommende år.
Kokkedal
20-02-2015
Det bliver tre af landets dygtigste kunstnere, der skal kæmpe om at få lov til at udføre det store kunstværk i forbindelse med Klimatilpasning Kokkedal – Danmarks største klimatilpasningsprojekt. De tre kunstnere er alle anerkendte indenfor deres felt herhjemme såvel som i udlandet. De har tidligere hver især brugt mange forskellige virkemidler i deres kunstværker som fx lys, video og særligt materialevalg. Dermed er der udsigt til, at beboerne i Kokkedal kan se frem til et unikt kunstprojekt af allerhøjeste kvalitet og med potentiale til at give byen positiv omtale.

De tre kunstnere er Thorbjørn Lausten, Tove Storch og Eva Koch.
Kunstnerne er valgt af klimatilpasningsprojektets styregruppe efter forslag fra Statens Kunstfond. Kort før jul afsatte Statens Kunstfond 2,8 mio. kr. som støtte til kunstprojektet. Bevillingen skal gå til at udvikle, skabe og integrere et kunstværk i området og klimatilpasningsprojektet.

Morten Stræde, formand for Kunstfondens legatudvalg for Billedkunst, udtaler:

”Det er vores hidtil største enkeltbevilling af den type. Men det er også et ekstraordinært projekt og en spændende mulighed for at skabe noget specielt. Kunst behøver ikke være noget man køber og kommer med på en blokvogn. I legatudvalget vil vi gerne understøtte, at kunst bliver skabt til og integreret i det sted og miljø, hvor det skal skabe glæde og kvalitet.”

Kunst i bymidten
Kunstværket tænkes integreret i området omkring bymidten i Kokkedal. Det vil sige mellem Egedalshallen, Plejecentret Egelunden, Holmegårdscenteret, Kokkedal Skole og det kommende Byens Hus.
Kunstnerne har fået forelagt de principielle tanker og rammer for udformning af området og skal på den baggrund komme med deres bud på, hvordan kunstopgaven kan løses.

De 3 forslag skal afleveres d. 29. april, hvorefter dommerkomiteen vil vælge det forslag, der skal arbejdes videre med.