• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Åbningstider Job Skal du flytte Skoler Byggeri Genbrugspladsen
Virk.dk Foreninger - tilskud og puljer Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • Bygge- og miljøprojekter
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
  • Rapport fra Stedet
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
30-09-2014
Rottebekæmpelse fra nu og året ud
Rotter, nej tak. 

Fra mandag den 6. oktober og året ud vil der blive ført særligt tilsyn på alle ejendomme i landzone i Humlebæk, Kvistgård og Espergærde (3050, 3490, 3060) samt evt. landbrug i byzone i samme områder.

Ejendomme, hvor der er indgået en privat aftale om rottebekæmpelse, vil også få et kommunalt tilsyn.

Rottebekæmperen fra Kiratin vil kontakte ejer eller lejer på ejendommen. Træffes der ikke nogen hjemme, bliver der afleveret en seddel med kontaktoplysninger.

I byzone og andre dele af landzonen sker bekæmpelse kun, hvis man selv henvender sig og anmelder rotterne. Det er gratis. Alle har pligt til at anmelde rotter.

Anmeld rotter elektronisk her

Læs mere om rotter og skadedyr og om Kiratin /rottebekæmper

Skoleindskrivning Kokkedal Skole
29-09-2014
Skoleindskrivning Kokkedal Skole

Kokkedal Skole deltager i 2014 og 2015 i et to-årigt forsøgsprojekt, hvor indskrivningen til 0. klasse foregår allerede i september/oktober.

Formålet med forsøget er at give forældre og kommende elever god mulighed for at lære skolen at kende, inden skolestart i 0. klasse til august 2015.
 
Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor jeres barn fylder 6. år. Det vil sige alle børn, der er født i 2009, skal begynde deres skolegang i august 2015.

Klik her for at komme til skoleindskrivning Kokkedal Skole

Indskrivningen på de øvrige skoler i Fredensborg Kommune foregår november og december 2014.
Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af et orangeri på 35 m² på Søholmvej 27, 3480 Fredensborg, matr. nr. 1 d Langerød By, Asmindrup.
Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af en ridehal på 924 m², Avlholmgårdsvej 6, 2980 Kokkedal, matr. nr. 12 A Karlebo By, Karlebo.
01-10-2014
Eleverne i kommunens 9. klasser lider på ingen måde af eksamensangst. Tværtimod! Eleverne har nemlig ved afgangsprøverne i maj-juni i år afsluttet deres skolegang med rigtige flotte resultater. Det kommunale gennemsnit for de godt 400 elever lå i år på 7,7. Det er en forbedring af sidste års karaktersnit. Og dermed kan kommunens skoler se tilbage på syv år med støt stigende karakterer til 9. klassernes afgangsprøver.

Karaktererne for 9. klasser i hele landet har en tendens til at stige og flade ud mellem årene, og det kan ofte være vanskeligt at drage direkte konklusioner på baggrund af udviklingen på et enkelt år. Men siden 2008, hvor den ny karakterskala blev indført, er karaktererne i Fredensborg Kommune steget støt, hvis man ser på gennemsnittet for de 6 skoler. Dengang var gennemsnittet ved afgangsprøven på 6,9.

”Vores 9. klasser har klaret det flot! Vi er generelt godt tilfredse med vores skoler, men i år ligger karaktererne lige en tand højere. Det er godt at se, at den uro der har været omkring lærernes arbejdstid og den nye skolereform, ikke er gået ud over elevernes faglige udbytte af undervisningen. Det kan vi være rigtige stolte af”, siger Hanne Berg, der er formand for Børne- og Skoleudvalget.
25-09-2014
Med etableringen af én indgang for erhvervslivet i foråret 2014 tog Fredensborg Kommune det første skridt til at opprioritere indsatsen over for erhvervslivet. Dette bliver nu fulgt op af en erhvervsstrategi med en række forskellige indsatsområder over for erhvervslivet.

”Fredensborg Kommune skal være attraktiv for såvel borgere som erhvervsliv. Derfor er det helt naturligt, at vi prioriterer en erhvervsstrategi med indsatser, der skal medvirke til at skabe vækst og arbejdspladser”, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen

Erhvervsstrategien skal blive til i samarbejde med erhvervslivet. Derfor er der udarbejdet et foreløbigt udkast til en strategi, som nu sendes i høring hos erhvervslivet og andre interessenter. Høringsudkastet skal derudover diskuteres på en erhvervskonference, der afholdes på rådhuset den 29. oktober.