• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Åbningstider Job Skal du flytte Skoler Byggeri Genbrugspladsen
Virk.dk Foreninger - tilskud og puljer Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • Bygge- og miljøprojekter
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
  • Rapport fra Stedet
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
17-10-2014
Vil du have indflydelse på kommunens erhvervspolitik ?

Kom til Fredensborg Kommunes erhvervskonference onsdag den 29. oktober på rådhuset, Egevangen 3 B fra 17 - 21.

Kom og hør om strategien for et attraktivt erhvervsklima og fortæl om dine ønsker til samarbejdet mellem din virksomhed og Fredensborg Kommune.

Tilmelding til erhvervsservice@fredensborg.dk  
Skriv venligst navn på deltager og virksomhed.

Se programmet for erhvervskonferencen her

Som afslutning på erhvervskonferencen uddeles Fredensborg Kommunes Erhvervspris. Vær med og se, hvem der modtager den ærefulde pris.
Kom til debatmøde
17-10-2014
Kom til debatmøde om lokaler til fritidsbrug
Vær med når vi og Fritidsforum inviterer til debat torsdag den 30. oktober kl. 19t til 21 i Rådhuskælderen, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal om øget anvendelse og fordeling af lokaler til fritidsbrug - hvad og hvordan skal vi gøre ?

Skal der oprettes flere brugergrupper til fordeling af lokaler og anlæg? Skal der gives bøder, hvis lokaler ikke anvendes som planlagt?
Under hvilke forudsætninger skal selvorganiserede have adgang til lokaler? Disse og andre spørgsmål vil blive debatteret.

Input fra debatmødet indgår i udviklingen af indsatser til øget anvendelse af og fordelingsprocedure for lokaler og anlæg.
Alle med interesse for fritidslivet er velkomne.

Aftenens program
19 - Velkomst ved Per Frost Henriksen formand for Fritids- og Idrætsudvalget
19.05 Oplæg ved Per Feldthaus, SIGNAL Arkitekter
19.20 Oplæg ved Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut
19.40 Drøftelse af tiltag til øget anvendelse og fordeling
Cafebordsdebat, første runde
21.05 Netværk, samtale og forplejning
20.25 Drøftelse af tiltag til øget anvendelse og fordeling
Cafebordsdebat, anden runde
21.00 Farvel og tak for i aften

Der serveres sandwich, vand, kaffe og te.
Tilmelding senest mandag den 27. oktober 2014 kultur@fredensborg.dk
Fredensborg Kommune har modtaget en anmeldelse om nedrivning af et bevaringsværdigt enfamiliehus, skovløberboligen ved Storedam i Kirkelte Hegn, Donsevej 27, 2970 Hørsholm, matr. nr. 10 c, Gunderød By, Karlebo. Bygningen er opført i 1930.
Tilladelse og dispensation til sikring af Jernbanebro i Nivåen, st. 5.523 – 6.548 på matr. nr. 1aeæ, 1qt og 12 Nivågård, Karlebo
Fredensborg Kommune har givet tilladelse og dispensation til gennemførelse af et projekt der skal sikre jernbanebroen mod erosion i forbindelse med større regnhændelser.
20-10-2014
Passagertallet falder, rettidigheden halter og der er udsigt til serviceforringelser. Det er virkeligheden for togpendlerne på Kystbanen i Nordsjælland, og derfor appellerer fire borgmestre langs strækningen nu til, at transportministeren kan hjælpe Kystbanen tilbage på sporet.

De fire borgmestre fra Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner mødes med transportminister Magnus Heunicke onsdag den 22. oktober kl. 14 i Transportministeriet. Her forventer de fire borgmestre, at transportministeren kan give dem nyt håb.
Cykeltrafik
13-10-2014
Fredensborg Kommune anlægger 1. etape af cykel- og gangsti på Egedalsvej - Kokkedal Industrivej. Frem til rundkørslen etableres der en midlertidig grussti. Arbejdet forventes udført frem til 12. december 2014.

Arbejdet vil også omfatte ombygning af busstoppestedet Egevangen, ved krydset Usserød Kongevej. Serviceniveauet vil blive opgraderet til en mere ensartet designlinje med en ekstra læskærm, cykelparkering og nye affaldsbeholdere. Der vil ikke ske ændringer i buskøreplanen.

Fredensborg Kommune anmoder om forståelse for de gener som vil opstå i forbindelse med arbejdets udførsel.