• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat
Til foreninger Biblioteket Byg din by Fredtoften Motion Genbrugspladsen
Virk.dk Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • vil bygge og spare på energien
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
Folketingsvalg
28-05-2015
Folketingsvalg torsdag den 18. juni 2015
Du kan stemme til Folketingsvalget 2015 allerede nu. Du kan afgive brevstemme i alle landets kommuner.

Husk at medbringe legimation.

Borgerservice, Fredensborg Rådhus
I den sædvanlige åbningstid mandag: kl. 08.30-17.30 og tirsdag-torsdag: kl. 08.30-13.00

Borgerservice, Nivå Bibliotek
Tirsdage: kl. 14:00-17:00

Borgerservice, Fredensborg Bibliotek
Onsdage: kl. 14:00-17:00

Borgerservice, Humlebæk Bibliotek
Torsdage: kl. 14:00-17:00

Fra 9. juni ligger der fortegnelser over navnene på de godkendte kandidater som opstiller til Folketingsvalget.

Læs mere om valg
Sammen om Kokkedal
27-05-2015
Kokkedal bymøde og byfest
Vær med i snakken om Kokkedal lørdag den 30. maj fra 12 til 17.

Der er byfest i Kokkedal og vi vil gerne invitere dig til at besøge "Sammen om Kokkedal", hvor du kan:

drøfte byens udvikling med dine lokalpolitikere

sætte ord på din by, og markere dit ynglingssted på et kort over Kokkedal og sige din mening om, hvordan byen kan blive bedre.

Og så kan du møde lokale ildsjæle, som gør en forskel for Kokkedal og høre, hvordan du selv kan være med.

Bymødet i Kokkedal er en del af Fremtidens Fredensborg Kommune.

Vel mødt.
   

Sager i høring

Nedenfor ses de to sager, hvor hørings- eller klagefristen er tættest på at udløbe.

Klik her for at se alle sager i høring lige nu 

Fredensborg Byråd har den 30. marts 2015 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan F112, i offentlig høring.

Lokalplanens formål
At sikre lokalplanområdet som boligområde.
øring af reguleringstilladelse til genslyngning af det offentlige vandløb Asminderødgrøften fra st. ca. 300 til st. ca. 550

Fredensborg kommune vil give tilladelse efter § 17 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013) og §3 i bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og –restaurering m.v., til at genslynge det offentlige vandløb Asminderødgrøften fra st. ca. 300 til st. ca. 550.

Ansøger er Center for Plan og Miljø i Fredensborg Kommune.

Der er samtidig foretaget en VVM-screening af projektet foretaget en VVM-screening af projektet i henhold til VVM bekendtgørelsens bilag 2, nr. 11f (BEK nr. 1184 af 6. november 2014). På baggrund af screeningen har Fredensborg Kommune vurderet, at genslyngningen af en delstrækning af Asminderødgrøften ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet og der med ikke er VVM-pligtig. 
28-05-2015
Når Kokkedal Byfest løber af stablen fra i dag til og med lørdag sker det med et rekordstort antal frivillige organisationer som medarrangører. Hele 40 lokale foreninger, institutioner, klubber og ildsjæle står for indholdet på byfesten som fx streetfodbold, ponyridning, arabisk mad, musik og dans.

Byfesten arrangeres af det boligsociale projekt Kokkedal På Vej, og det er fjerde gang, at borgerne i byen går sammen på tværs af interesser, kultur og etnicitet for at feste.

”Kokkedal har et vidt forgrenet og blomstrende forenings- og kulturliv. Og det vokser i disse år. Det ser vi tydeligt med Byfesten, hvor der nu er 25 procent flere aktører, der vil løfte i fællesskab, end da vi startede for 4 år siden. Det er skønt at se, at borgere, institutioner og foreninger går sammen om byen og om at skabe en fælles begivenhed. Det viser, at der er et stort lokalt engagement og ønske om at videreudvikle Kokkedal i en positiv retning”, siger Michael Hedegaard, sekretariatsleder af det boligsociale projekt Kokkedal På Vej og hovedarrangør af Byfesten.

27-05-2015
Byrådet i Fredensborg Kommune har tirsdag den 26. maj vedtaget en økonomisk plan, som skal genoprette kommunens kassebeholdning. Det sker, fordi en række store uforudsete udgifter fra blandt andet hospitalsindlæggelser og handicapområdet har gjort kommunens kassebeholdning lavere end planlagt.

Planen indeholder en række tiltag, der tilsammen skal løfte den gennemsnitlige kassebeholdning til 40 mio. kroner ved årsskiftet. Selv om kassebeholdningen har været planlagt lav, så kan borgmester Thomas Lykke Pedersen ikke genkende det meget negative billede af kommunens økonomi, der har været tegnet visse steder i medierne de sidste par uger: