• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Åbningstider Job Skal du flytte Skoler Byggeri Genbrugspladsen
Virk.dk Foreninger - tilskud og puljer Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • Bygge- og miljøprojekter
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
  • Rapport fra Stedet
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
20-11-2014
Årets fritidsleder og forening
Niels Ole Sloth fra Sletten Bådeklub og Dauglykke Skytteforening blev hædret for deres indsats onsdag den 19. november på rådhuset.

Niels Ole Sloth fra Sletten Bådeklub er årets fritidsleder. I begrundelsen hed det bl.a. "Niels Ole - du har igennem den seneste årrække opnået, at opbygge en ungdomsafdeling i Sletten Bådeklub til et niveau, der nyder respekt og genlyd i hele landet. Ikke mindst i Øresundsregionen er Slettens ungdomssejlere frygtet og respekteret".

Dauglykke Skytteforening fik foreningsprisen. Begrundelsen var bl.a.

"Faciliteter på Kejserdal, hvor klubben holder til - er bygget af medlemmerne selv.

Dauglykke Skytteforening er en aktiv klub inden for bl.a. skoleskydning. Hvert år gennemfører foreningen den landsdækkende skoleskydning i DGI regi. I år er der tilmeldt ca. 200 elever fra 5. Klasserne i Fredensborg Kommune. Landsfinalen blev sidste år vundet af 5D fra Fredensborg Skole",

Se også hvilke sportsudøvere der blev hædret

På billedet ses Niels Ole Sloth flankeret af udvalgsformand Per Frost Henriksen og borgmester Thomas Lykke Pedersen.


17-11-2014
Er du knogleskør ?
Fra nu og frem til søndag den 23. november sætter Sundhedsstyrelsen fokus på knogleskørhed.

Kampagnen retter sig primært mod kvinder over 50 år og mænd over 60 år, fordi forekomsten af knogleskørhed stiger med alderen.

Udvikling af knogleskørhed hænger bl.a. sammen med mangel på kalk og D-vitamin, så derfor er det vigtigt at sikre sig kalk og D-vitamin gennem kosten. Du kan læse mere om, hvad der er godt at spise på osteoporose foreningens hjemmeside

Fysisk aktivitet for at bevare muskelstyrke og knoglemasse er ligeledes et vigtigt element i forebyggelsen af knogleskørhed.
Læs mere om vores mange aktivitetsmuligheder og motionsruter her

Hvis du er pensionist er det muligt at styrketræne på et af pleje- og aktivitetscentrene i kommunen.
 
Læs mere om selvtræning her

Byrådet ønsker at bygge et nyt plejecenter på Humlebæk Skole Baunebjergs idrætsarealer. Det forudsætter, at kommuneplanen bliver lavet om.

Baggrund
I de kommende år bliver der flere ældre borgere i kommunen. Statistikkerne viser, at der frem mod år 2020 forventes at blive brug for 60-70 nye plejeboliger, og at behovet er størst i Humlebæk, både i dag og de næste 10 år.

Erfaringen viser, at der er et udbredt ønske om at kunne blive gammel i sin egen by. For at kunne opfylde dette ønske, har Byrådet besluttet, at placere det nye plejecenter i Humlebæk.
Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 til etablering af 2 skaterredskaber på den eksisterende skaterbane på Bannebjerggård Idrætsanlæg, Nederste Torpenvej 6, 3050 Humlebæk, matr. nr. 4 cm Nederstge Torp By, Humlebæk.
21-11-2014
Lokale samtalecafeer, en kommunal frivilligkoordinator og en tryghedstænketank med borgerdeltagelse. De gode ideer stod i kø forleden, da Børne- og Skoleudvalget sammen med Social- og Seniorudvalget havde samlet omkring 90 borgere, frivillige, byrådsmedlemmer og kommunale medarbejdere fra Fredensborg Kommune til workshop i Rådhuskælderen omkring emnerne medborgerskab og frivillighed.

Deltagerne ved tirsdagens workshop var igennem forskellige samtaleøvelser, hvor de drøftede konkrete ideer til, hvordan man kan øge sin handlekraft i hverdagen og bidrage til at udvikle medborgerskabet i kommunen. De mange ideer og input, der fremkom, skal blandt andet bruges i udarbejdelsen af et lokalt frivilligcharter, som påbegyndes nu i et tæt samarbejde mellem Fredensborg Kommune og kommunens frivillige.
Byens Hus
20-11-2014
Byens Hus i Kokkedal skal være et nyt bredt favnende samlingssted og vartegn, som skal tiltrække både lokale og besøgende. Realdania har besluttet at støtte etableringen med 9 mio. kroner og dermed skabt grundlag for et endnu mere ambitiøst projekt.

Fredensborg Byråd har afsat 15,5 mio. kroner til etablering af Byens Hus i Kokkedal. Bevillingen på yderligere 9 mio. kroner fra Realdania gør det muligt at etablere et endnu mere ambitiøst Byens Hus i Kokkedal, som rummer gode faciliteter til både scene- og musikaktiviteter samt fællesarealer og mødefaciliteter. Desuden vil Byens Hus kunne integreres med Klimatilpasning Kokkedal.