• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Åbningstider Job Skal du flytte Skoler Byggeri Genbrugspladsen
Virk.dk Foreninger - tilskud og puljer Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • Bygge- og miljøprojekter
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
  • Rapport fra Stedet
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
27-10-2014
Rottebekæmpelse fra nu og året ud
Rotter, nej tak. 

Fra nu og året ud vil der blive ført særligt tilsyn på alle ejendomme i landzone i Humlebæk, Kvistgård og Espergærde (3050, 3490, 3060) samt evt. landbrug i byzone i samme områder.

Ejendomme, hvor der er indgået en privat aftale om rottebekæmpelse, vil også få et kommunalt tilsyn.

Rottebekæmperen fra Kiratin vil kontakte ejer eller lejer på ejendommen. Træffes der ikke nogen hjemme, bliver der afleveret en seddel med kontaktoplysninger.

I byzone og andre dele af landzonen sker bekæmpelse kun, hvis man selv henvender sig og anmelder rotterne. Det er gratis. Alle har pligt til at anmelde rotter.

Anmeld rotter elektronisk her

Læs mere om rotter og skadedyr og om Kiratin /rottebekæmper

Medborgerskab
24-10-2014
Fælles udforskning af medborgerskab og frivillighed
Vi inviterer borgere, foreninger, politikere, medarbejdere og netværk til en workshop om medborgerskab og frivillighed.

Tirsdag den 18. november fra 17 til 20 i Rådhuskælderen
Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Kom og drøft forudsætningerne for, hvordan det frivillige arbejde og aktive medborgerskab får de bedste præmisser for at udvikle sig. Samtal med andre engagerede, og lad dig inspirere til nye tiltag og til at dele erfaringer på tværs.

Workshoppen er faciliteret af Borgerlyst.

Tilmelding til familie@fredensborg.dk

Skriv venligst navn på deltager og eventuelt forening, organisation eller lignende.

Se mere om workshoppen her
Fredensborg Kommune har revurderet og meddelt ny landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 til lager og montagevirksomhed på Gunderødvej 14, 2980 Kokkedal, matr. nr. 46 a Gunderød By, Karlebo.

Fredensborg Kommune vedtager hermed vedlagte Vandløbsregulativ for Langstrup Å.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 12 i Vandløbsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013 om Vandløb) samt Bekendtgørelse nr. 1437 af 11. december 2007 om regulativer for offentlige vandløb med senere ændringer.

30-10-2014
Fra årsskiftet vil brandsprøjter og stigevogne krydse kommunegrænserne i Nordsjælland i endnu højere grad, end tilfældet er i dag. Politikerne i de fem kommuner i Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Helsingør og Fredensborg har besluttet, at etablere et nyt stort fælles beredskab - Nordsjællands Brandvæsen.

I dag har Fredensborg og Helsingør Kommuner et fælles beredskab og det samme har Hørsholm og Rudersdal. Allerød Kommune har et selvstændigt beredskab. Baggrunden for beslutningen om at udbygge samarbejdet, er dels ønsket om et mere effektivt og bæredygtigt beredskab og samtidig aftalen mellem Regeringen og KL om, at reducere antallet af beredskaber fra 86 til 20 enheder på landsplan.

”Sammenlægningen giver god mening – ikke mindst i forhold til en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer og styrkelsen af det faglige miljø. Der kommer fx en fælles alarmering i stedet for tre og en hurtigere og mere kvalificeret sagsbehandling. En bedre kapacitetsudnyttelse skal sikre fastholdelse af responstiden, så borgeren stadig kan være tryg ved, at beredskabet rykker ud i tilfælde af brand”, siger formanden for det nuværende Nordsjællands Brandvæsen Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør kommune, på vegne af de fem kommuner.
30-10-2014
Hvert år bliver alt for mange ældre borgere indlagt på landets sygehuse. En del indlæggelser sker på grund af faldulykker, dehydrering eller mindre alvorlige sygdomme. Men mange af indlæggelserne kan undgås med en større fokus på effekten af en effektiv forebyggelsesindsats. Sådan lyder vurderingen i Fredensborg Kommune, hvor den kommunale hjemmepleje og de lokale praktiserende læger nu har styrket samarbejdet på en lang række områder, der skal sikre en bedre forebyggelse. Og det er ikke kun en gevinst for de ældres sundhed. Det betyder også færre sundhedsudgifter for samfundet.

”Det giver god mening at styrke samarbejdet med de praktiserende læger. I vores hjemmepleje har vi allerede stor fokus på at sikre ældre patienter effektiv genoptræning – fx efter faldulykker. Men den bedste hjælp bliver jo givet, når alle parter arbejder i samme retning og sikrer den nødvendige udveksling af sygdomsdata og en effektiv pleje- og behandlingsplan for den ældre. Dermed kan vi på en mere effektiv måde forebygge genindlæggelser på sygehuset”, siger Hans Nissen, formand for Social- og Seniorudvalget i Fredensborg Kommune.