• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Åbningstider Job Skal du flytte Skoler Byggeri Genbrugspladsen
Virk.dk Foreninger - tilskud og puljer Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • Bygge- og miljøprojekter
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
  • Rapport fra Stedet
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
Bygningspræmierirng
26-11-2014
Smuk og klimavenlig bygning
Hvert andet år vil vi gerne præmiere en bygning eller et anlæg, som er med til at gøre kommunen smukkere og mere klimavenlig/bæredygtig.

Har du en ide til hvilke bygning eller anlæg som skal have præmien?

Send dit forslag senest fredag den 9. januar 2015 med oplysninger om adresse samt begrundelse for indstillingen. Send også gerne et foto med.

Dit forslag til præmieringen skal være taget i brug inde for de to foregående kalenderår før præmieringen.

Det vil sige, at det er emner fra årene 2013 og 2014 der kan præmieres.

Der tildeles også en klassikerpris samt en pris som gives til organisationer, foreninger eller personer der har gjort en særlig indsats for at øge den arkitektoniske kvalitet i Fredensborg Kommune.

Læs mere om tilmelding og betingelser

26-11-2014
Kulturprisen gives til...
Gl. Humlebæk Havns Støtteforening modtager Kulturprisen 2014.

Prisoverrækkelsen finder sted tirsdag d. 9. december kl. 19 på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, Kokkedal.

Alle er velkommen til arrangementet, men meld din ankomst til Kulturafdelingen senest d. 1. december til kultur@fredensborg.dk

Ved prisoverrækkelsen byder Kulturudvalget på et lille glas og lidt godt til ganen samt musikalsk underholdning til ære for prismodtageren.

Billedet er fra Humlebæk Havns 200 års dag.

   

Sager i høring

Nedenfor ses de to seneste sager i høring.

Klik her for at se alle sager i høring lige nu 

Byrådet ønsker at bygge et nyt plejecenter på Humlebæk Skole Baunebjergs idrætsarealer. Det forudsætter, at kommuneplanen bliver lavet om.

Baggrund
I de kommende år bliver der flere ældre borgere i kommunen. Statistikkerne viser, at der frem mod år 2020 forventes at blive brug for 60-70 nye plejeboliger, og at behovet er størst i Humlebæk, både i dag og de næste 10 år.

Erfaringen viser, at der er et udbredt ønske om at kunne blive gammel i sin egen by. For at kunne opfylde dette ønske, har Byrådet besluttet, at placere det nye plejecenter i Humlebæk.
Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 til etablering af 2 skaterredskaber på den eksisterende skaterbane på Bannebjerggård Idrætsanlæg, Nederste Torpenvej 6, 3050 Humlebæk, matr. nr. 4 cm Nederstge Torp By, Humlebæk.
24-11-2014
Handicapprisen 2014 tildeles foreningen Humørets Venner, som skaber glæde og aktivitet for borgere, der bor på kommunens plejecentre.

”Handicapprisen uddeles for at hædre en ulønnet og frivillig indsats, der i særlig grad bidrager til en forøget livskvalitet hos mennesker med handicap. Humørets Venner skaber smil og glæde med beboerne gennem musik arrangementer, hvor ældre og borgere med handicap deltager aktivt. Musik arrangementerne skaber fællesskab, forventning, og noget at se frem til”, siger formand for Handicaprådet Kristian Hegaard.
21-11-2014
Lokale samtalecafeer, en kommunal frivilligkoordinator og en tryghedstænketank med borgerdeltagelse. De gode ideer stod i kø forleden, da Børne- og Skoleudvalget sammen med Social- og Seniorudvalget havde samlet omkring 90 borgere, frivillige, byrådsmedlemmer og kommunale medarbejdere fra Fredensborg Kommune til workshop i Rådhuskælderen omkring emnerne medborgerskab og frivillighed.

Deltagerne ved tirsdagens workshop var igennem forskellige samtaleøvelser, hvor de drøftede konkrete ideer til, hvordan man kan øge sin handlekraft i hverdagen og bidrage til at udvikle medborgerskabet i kommunen. De mange ideer og input, der fremkom, skal blandt andet bruges i udarbejdelsen af et lokalt frivilligcharter, som påbegyndes nu i et tæt samarbejde mellem Fredensborg Kommune og kommunens frivillige.