• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Åbningstider Job Skal du flytte Skoler Byggeri Genbrugspladsen
Virk.dk Foreninger - tilskud og puljer Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • vil bygge og spare på energien
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
  • indberette et hul i vejen
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
19-12-2014
Møde om lukning af Vejenbrødvej vest for Fredensborg Kongevej
Tirsdag den 6. januar fra 17.30 til 18.30 er der møde om lukning af Vejenbrødvej vest for Fredensborg Kongevej 

Lukningen skal reducere antallet af ulykker i det firbenede kryds, der er udpeget som sort plet i kommunens trafiksikkerhedsplan. Lukningen udføres så der fortsat er passage for cyklister og fodgængere.

I forbindelse med lukning etableres en krydsningshelle på Fredensborg Kongevej. Desuden indtænkes placering af et busstoppested ved Vejenbrødvej i løsningen. 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget inviterer derfor til borgermøde den 6. januar i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.


Se faktaark om vejlukningen her

Juleklokke
18-12-2014
Sådan holder vi lukket i julen
Rådhuset og Borgerservice har lukket fra den 24. december og frem til og med torsdag den 1. januar. 

Fredag den 2. januar er der lukket for personlig henvendelse, men telefonerne er åbne fra kl. 8.30-12.

Genbrugspladserne har åbent alle ugens dage fra kl. 10 - 18. Dog er der lukket den 24., 25. og 31. december samt 1. januar.

Tandplejen holder også lukket og henviser til akut-tandlægen - se telefonnummer og hjemmeside her - tandplejen

Bibliotekerne har også lukkedage i helligdagene mellem jul og nytår.
Nogle af bibliotekerne har åbent for selvbetjening - læs om bibliotekernes åbningstider

God jul

Få 12 gode råd til at holde en klimabevidst jul

   

Sager i høring

Nedenfor ses de to sager, hvor hørings- eller klagefristen er tættest på at udløbe.

Klik her for at se alle sager i høring lige nu 

Fredensborg Kommune har givet tilladelse og dispensation til gennemførelse af et projekt der skal der har til formål at genskabe hydrologien på udvalgte områder i skovene Grønholt Vang, Tulstrup Vang, Knurrenborg vang og Danstrup Hegn.

Naturstyrelsen Nordsjælland har indsendt et projekt, der har til formål at genskabe de hydrologiske forhold på en række steder i statsskovene i Fredensborg Kommune. Projektet medfører, at en række grøfter tilkastes eller lukkes ved etablering af punktspærringer i nogle grøfter i skovene. Projektet vurderes, at medføre dannelse af nogle nye søer og tidvist oversvømmede områder. Det er Kommunens vurdering, at projektet vil være til gavn for biodiversiteten i Statsskovene, og at projektet ikke vil have nogen afvandingsmæssige konsekvenser for grundejere uden for Naturstyrelsens arealer.
Fredensborg Kommune har jf. § 19 i Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26. juni 2010 og Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK. nr. 1260 af 28/10/2013, besluttet at meddele boretilladelse til 4 moniterings/miljøtekniske A-boringer til brug ved forureningsundersøgelse på ejendommen Fredtoftevej 7, matr.nr. 5k, 5l og 44b Brønsholm By, Karlebo.
18-12-2014
I den lille Jellerødskoven i Kokkedal i Fredensborg Kommune må enkelte træer lade livet i disse dage. Træerne fældes rundt om 10 særligt udvalgte træer med stort flagermuspotentiale. Dermed bliver der mere plads, lys og varme for skovens bestand af det lille ultralydsskrigende og totalfredede dyr.
En af skovens faste beboer er den lille dværgflagermus, der holder til i hule løvtræer og jager langs skovkanter, i lysninger, haver, parker og lignende. Dværgflagermusen yngler og overvintrer i skoven, og den er almindelig i Danmark - på nær i Nord- og Vestjylland – samt på Bornholm.

Men Jellerødskoven huser også andre arter af flagermus. Da der i sommeren blev gennemført en særlig Flagermusundersøgelse, blev der registreret 4 arter af flagermus i skoven. Foruden dværgflagermusen drejer det sig om troldflagermusen, brunflagermusen og vandflagermusen. Alle 4 arter er almindelige i Danmark. Men da samtlige 14 arter af flagermus i Danmark er fredet og opført på Habitatdirektivets særlige bilag 4-liste, nyder flagermusene en meget høj beskyttelse.
18-12-2014
Nu er Fredensborg Kommunes bygningsregistrering og kortlægning af 20 kulturmiljøer afsluttet.

Registreringen af bygningerne er foregået fra april til september i år, og der er registreret omkring 2.600 bygninger i alt. Det drejer sig om registrering af bygninger opført før 1940 i det tidligere Karlebo Kommune, og en genregistrering i det tidligere Fredensborg-Humlebæk kommune af bygninger med SAVE-værdier fra 1 til og med 6.

Se registrerede bygninger og bevaringsværdier på hjemmesiden
Resultaterne er tilgængelige på Fredensborg Kommunes hjemmeside, hvor borgerne kan læse nærmere om registreringsprojektet og bygningernes bevaringsværdi. Her er også et link til et dynamisk kort over kommunen med alle registreringerne, hvor borgere kan indtaste deres egen adresse eller vejnavne ind, og se detaljerede resultater for de enkelte bygninger.