• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Åbningstider Job Skal du flytte Skoler Byggeri Genbrugspladsen
Virk.dk Foreninger - tilskud og puljer Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • Bygge- og miljøprojekter
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
  • Rapport fra Stedet
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
Husk det blå kort i EU
03-07-2014
Husk det blå
Fra den 1. august 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sygesikringskort som rejseforsikring. I stedet kan du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring.

EU-kortet dækker ikke planlagt behandling, hvis behandlingen er den eneste grund til rejsen til det pågældende land. Behandling, der med rimelighed kan vente, til du er tilbage i Danmark igen er heller ikke dækket.

Hvad er forskellen på dækningen via det gule og blå sygesikringskort?
Det blå sygesikringskort giver ret til sygehjælp på samme vilkår som indbyggerne i det EU-land, du besøger. Det betyder, at der er en egenbetaling for dig, hvis der er det for en borger i det land, som du besøger.

Der kan derfor godt være udgifter til læge, hospital og medicin ved akut opstået sygdom (som tidligere blev dækket af det gule sygesikringskort ved rejser på under en måned) som ikke bliver dækket af det blå sygesikringskort.

Læs mere og bestil det blå kort til familerejsen og erhvervsrejsenHjælp til selvbetjening
03-07-2014
Hjælp til selvbetjening ? Ring når du har fri
Nu har du nem adgang til hjælp, når du vil betjene sig selv digitalt.  Ring 46 31 30 20 og få hjælp til selvbetjening.

Fra nu af kan alle i Fredensborg Kommune ringe på 46 31 30 20 mandag til torsdag fra 15 til 21, og fredag fra 15 til 18, og få hjælp til selvbetjening inden for det offentlige eller blive guidet rundt på kommunens hjemmeside.

Servicen er hjælp til selvhjælp og er måske særlig vigtig her og nu, hvor der kommer nye store digitale forandringer, fx den obligatoriske digitale postkasse.

I 2014 skal vi vænne os til at modtage breve fra det offentlige i den digitale postkasse. De borgere der mangler at få en digital postkasse skal i gang med det, og her er der naturligvis også hjælp at hente.

Samtidig vil der blive introduceret flere nye selvbetjeningsløsninger, fx affaldshåndtering, beboerindskudslån og byggetilladelser.Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 til etablering af tagkviste, Egholmsvej 15, 2980 Kokkedal, matr. nr. 11 a Karlebo By, Karlebo. 
Nærmere oplysning om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Byg og Ejendom tlf. 72 56 50 00.
Fredensborg Byråd har den 28. april 2014 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan H107 – for en del af villaområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand, samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring.

Lokalplan H107 kan ses her 

Lokalplanens formål
Formålet med lokalplanen er at at fastholde områdets karakter af villaområde herunder sikre områdets særlige naturværdier bl.a. kystskrænterne. Lokalplanen indeholder bestemmelser for områdets bevaringsværdige bygninger og lokalplanen understøtter mulighed for bæredygtige og klimamæssige løsninger.
Havbiolog
03-07-2014
Biologerne har haft gummistøvlerne dybt nede i Usserød Å for at undersøge forekomsten af fisk, smådyr og planter. Det har nu resulteret i en rapport, der giver et her og nu-billede af åens miljømæssige tilstand, så det om nogle år bliver muligt at vurdere effekten af det fælles miljø- og klimatilpasningsprojekt langs åen. Biologerne har undersøgt Usserød Å på en 8 kilometer lang strækning fra udspringet i Sjælsø til sammenløbet med Nive Å tæt på Øresundskysten.

”Vi ser efter hvilke fisk, smådyr og planter, der findes i åen. Det vil give os et billede af vandløbets nuværende miljøtilstand. Selvom vi har set en del havørreder, og andre fiskearter, så er det umiddelbare billede, at Usserød Å stadig er for belastet af spildevand. Spildevand påvirker dyrelivet negativt, og vi ser derfor kun få af de dyrearter, som findes i rent vand. Samtidig finder vi færre fisk og smådyr, end vi ellers vil finde i denne type vandløb.” - siger Per Gørtz, som er biolog i firmaet Fiskeøkologisk Laboratorium fra Helsingør, der foretager undersøgelsen for Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner.
27-06-2014
Når lærerne og pædagogerne på Fredensborg Kommunes folkeskoler møder på arbejde efter sommerferien, og den nye skolereform er blevet til virkelighed, så kan de samtidig se frem til 1,5 millioner kroner ekstra til at gøre dem dygtigere. Pengene har Fredensborg Kommune modtaget af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. De skal bruges til
kompetenceudvikling af læringsvejledere, der skal fungere som fyrtårne i det daglige arbejde med elevernes læring, trivsel og inklusion.

”Det er utrolig dejligt, at fonden har valgt at donere så stort et beløb til kompe-tenceløft af vores lærere og pædagoger i folkeskolen. Det er en stor cadeau til kommunen og viser endnu engang, at vi er gode til at finde på nye og banebry-dende løsninger i skolevæsenet. Jeg er sikker på, at pengene vil være med til at hjælpe skolereformen på vej”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.