• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Til foreninger Biblioteket Byg din by Fredtoften Motion Genbrugspladsen
Virk.dk Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • vil bygge og spare på energien
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
  • indberette et hul i vejen
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
Pas
30-03-2015
Ingen pas med fejl
I dagspressen kan man læse, at kommuner har udstedt pas med fejl.

En teknisk fejl har betydet, at 11.000 danskere har fået udstedt pas, der mangler fingeraftryk. Fejlen betyder, at man risikerer at blive afvist i paskontrollen i udlandet.

Alle pas udstedt hos os i Fredensborg Kommune er i orden.

De har fingeraftryk og er gyldige.

God rejse.

30-03-2015
Fremtidens Fredensborg Kommune på facebook
Vi vil gerne høre dig om dine ønsker til "Fremtidens Fredensborg Kommune".

Hvad skal der til for at styrke byerne og landområderne ?
Vi vil gerne invitere dig til at være med, så benyt en eller flere af vores facebook-sider.

Du finder os på Facebook under følgende navne:
www.facebook.com/hososihumlebaek
www.facebook.com/voresnivaa
www.facebook.com/livetpaalandet
www.facebook.com/mitfredensborg 
www.facebook.com/sammenomkokkedal

Vil du gerne vide mere om projektet "Fremtidens Fredensborg Kommune" så klik dig videre.

   

Sager i høring

Nedenfor ses de to sager, hvor hørings- eller klagefristen er tættest på at udløbe.

Klik her for at se alle sager i høring lige nu 

Center for Plan og Miljø i Fredensborg Kommune har givet tilladelse til at udlede regnvand til en sø via et nyt regnvandsbassin fra eksisterende sportshal ved Humlebæk Idrætscenter på Langebjergvej 401 i Humlebæk.

Ansøger er Center for Kommunale Ejendomme i Fredensborg Kommune. Tilladelserne er givet i henhold til § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven samt spildevandsbekendtgørelsens § 14.

Et udkast til udledningstilladelsen har været sendt til vejledende udtalelse hos Naturstyrelsen, som følge af at tilladelsen vedrører en kommunal spildevandsudledning, jf. spildevandsbekendtgørelsen § 12, stk. 4. Naturstyrelsen havde ingen bemærkninger til udkastet.
Fredensborg Byråd har den 26. februar 2015 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan K104, samt tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring.

Lokalplanens formål
At sikre lokalplanområdet til erhvervsområde samt at delområde 1 kan anvendes til butikker for særligt pladskrævende varer.
31-03-2015
Sidste års 9. klasses afgangselever i skolerne i Fredensborg Kom-mune er dygtigere end landsgennemsnittet. Både når det gælder det samlede karaktergennemsnit for de såkaldte bundne prøvefag – og for hvert enkelt af fagene; dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi Det viser årets Kvalitetsrapport for skolerne i Fredensborg Kommune for skoleåret 2013/2014.

Rapporten er netop blevet godkendt af politikerne i Byrådet, og den viser blandt andet, at karaktergennemsnittet for 9. klasseprøverne ligger på 7,6 – hvilket er en stigning fra 7,4 året før. Landsgennem-snittet ligger på 6,7.

De opgjorte fag er dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi og i hvert enkelt af alle disse fag klarer 9. klasseseleverne i Fredensborg Kommune sig også bedre end landsgennemsnittet.
27-03-2015
Fra 1. april i år starter et 1-årigt forsøg i Jernbanegade i Fredensborg, hvor biler fremover får lov til at trille – eller sive – langsomt ned gennem gågaden. Forsøget har til formål, at ændre Jernbanegade til en mere attraktiv, tilgængelig og levende handelsgade.

”Det er vigtigt, at vi som kommune gør, hvad vi kan og må for at understøtte Fredensborg Bys udvikling. Vi håber, at en sivegade vil have en positiv afsmittende effekt på liv og handel i gågaden. Og med forsøget kan vi samtidig undersøge, hvilken effekt det har for de øvrige trafikanter – ikke mindst fodgængerne – at bilisterne nu må trille igennem og parkere i kortere perioder på afgrænsede pladser”, siger Lars Simonsen formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune.