• A-Å
 • Læs op
 • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat
Til foreninger Biblioteket Cykelture Fredtoften Motion Genbrugspladsen
Virk.dk Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Kommunen i udvikling Politikker Budget
Til dig som...
 • vil selvbetjene
 • vil bygge og spare på energien
 • har børn
 • skal flytte
 • er senior
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
Bredbåndsmesse
09-10-2015
Bredbåndsmesse

 

Har du lyst til at høre om, hvad der skal til for at få et fremtidssikret bredbånd til din virksomhed, boligforening eller bare derhjemme i privaten?

Så kom til messe om fremtidens bredbånd tirsdag den 20. oktober fra kl. 17 til 19 på Fredensborg Rådhus i Kokkedal.

Du skal tilmelde dig her  - Tilmeldingsfrist til bredbåndsmessen er d. 13. oktober.


Læs mere om bredbåndsmessen her

Valg
09-10-2015
Du kan stemme fra den 8. oktober om retsforbeholdet
Det stemmer vi om
Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning.

Det vil være muligt at brevstemme fra den 8. oktober og du kan som altid afgive din brevstemme i borgerservice på Rådhuset eller i borgerservice på bibliotekerne.

Hvis vi stemmer ja
...bliver det nuværende retsforbehold omdannet til en tilvalgsordning. Det betyder, at Danmark fremover selv kan vælge, hvilke EU-retsakter på området for retlige og indre anliggender vi vil deltage i.

Hvis vi stemmer nej
... fastholdes det nuværende retsforbehold. Retsforbeholdet betyder, at Danmark ikke deltager i EU-samarbejdet om retlige og indre anliggender.

Bestil tid til brevstemme-afgivning

Læs mere under valg

   

Sager i høring

Nedenfor ses de to sager, hvor hørings- eller klagefristen er tættest på at udløbe.

Klik her for at se alle sager i høring lige nu 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har på mødet den 8. september 2015 godkendt at sende projektforslag for kollektiv varmeforsyning med fjernvarme af nyt boligområde på Niverød Bakke (sydlige del) i Nivå i høring hos de berørte parter i 4 uger.

Det berørte boligområde vil omfatte fremtidige forsyning af ca. 70 boliger.
Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 til udvidelse af et enfamiliehus på Ellemosevej 6, 3480 Fredensborg, matr. nr. 4d Endrup By, Asminderød.
02-10-2015
Efter et år med fritidsklub i Egedalshallen er den første evaluering af fritidsklubben klar. Resultatet er stor tilfredshed over hele linjen. Børn, forældre og medarbejdere er glade for klubben og også brugerne af Egedalshallen er positive overfor børnenes indtog i Egedalshallen. Ikke mindst fordi forhallen nu er indrettet med idrætsfaciliteter og har fået helt nyt liv og anvendelsesmuligheder for alle brugere af hallen.

Der blev ikke skortet på diskussionslysten blandt politikere, foreninger og forældre i Kokkedal, da Børnehusene Kokkedals bestyrelse foreslog at oprette et fritidsklubtilbud i Egedalshallen. Efter en del politisk tovtrækkeri og høringer i lokalsamfundet vedtog Byrådet i Fredensborg Kommune at placere fritidsklubben med plads til 40 børn i Egedalshallen. Det er nu et år siden og klubben er fyldt med børn. Særligt børn der ikke har fundet sig til rette i andre fritidstilbud og børn fra specialklasserne på Kokkedal Skole har fundet vej til fritidsklubtilbuddet i Egedalshallen.
01-10-2015
Kender du en person, forening, organisation eller privat firma som du mener, bør komme i betragtning til Handicapprisen, så vil vi gerne vide det inden lørdag den 31. oktober.

Fredensborg Kommunes handicappris bliver i år uddelt for syvende gang.
Prisen tildeles privatpersoner, foreninger, organisationer eller er-hvervslivet, som i særlig grad har ydet en indsats for, at mennesker med handicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre.

Handicapprisen tildeles ud fra et eller flere af nedenstående kriterier:

 • Der er skabt forhold, der kan bidrage til en forøget livskvalitet hos mennesker med handicap.
 • Der er skabt mulighed for at mennesker med handicap kan deltage på lige fod med øvrige borgere.
 • Der er skabt arbejdspladser for mennesker med handicap.
 • Der er skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for mennesker med handicap.
 • Der er forbedret handicaptilgængelighed.
 • Der er givet bidrag til større almen viden om handicappedes forhold.
 • Der er bidraget til en større grad af inkludering af mennesker med handicap i det offentlige rum.