• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat
Til foreninger Biblioteket Cykelture Fredtoften Motion Genbrugspladsen
Virk.dk Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Kommunen i udvikling Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • vil bygge og spare på energien
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
Valg
27-11-2015
Nu kan du stemme om retsforbeholdet
Det stemmer vi om
Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning.

Det er muligt at brevstemme nu. Du kan bla. brevstemme på lørdag den 28. november fra 10 til 13 på rådhuset i Kokkedal. 

Og du kan som altid afgive din brevstemme i borgerservice på Rådhuset eller i borgerservice på bibliotekerne.

Hvis vi stemmer ja
...bliver det nuværende retsforbehold omdannet til en tilvalgsordning. Det betyder, at Danmark fremover selv kan vælge, hvilke EU-retsakter på området for retlige og indre anliggender vi vil deltage i.

Hvis vi stemmer nej
... fastholdes det nuværende retsforbehold. Retsforbeholdet betyder, at Danmark ikke deltager i EU-samarbejdet om retlige og indre anliggender.

Bestil tid til brevstemme-afgivning

Læs mere under valg
27-11-2015
Nye køreplaner fra 13. december 2015
Fredensborg Kommune har bestilt ny buskørsel for 2016, hvilket medfører at der den 13. december 2015 sker køreplansændringer og nedlæggelser af busruter i kommunen.

Der sker følgende ændringer på kommunens buslinjer.

- Linjerne 371, 372 og 373 stopper deres kørsel per 13. december 2015 og dele af deres kørsel dækkes fremover af linjerne 370, 374 og 384.

- Linje 370 bliver på hver anden afgang forlænget og vil per 13. december 2015 efter et kort ophold på Fredensborg station køre af Endrupvej til Kovangen, og herfra tilbage til stationen. Bussens øvrige kørsel vil være som hidtil.

- Linje 384 bliver på hver anden afgang forlænget og vil per 13. december 2015 køre fra et nyt stoppested ved Fredensborg Station på Benediktevej til Sørup og tilbage til stationen. På de øvrige afgange vil bussen køre af samme rute som hidtil med stop ved selve Fredensborg Station.

- Kørselsretningen på Linje 374 vil fremover blive ændret og ruten vil blive udvidet til også at dække Sørup. Ruten vil om morgenen starte på Fredensborg Station og køre mod Dannevang og videre mod Humlebæk – Langstrup – Lønholt og Grønholt med de samme stop som hidtil. Fra Grønholt vil bussen køre til Sørup og videre mod de to skoler i Vilhelmsro og på Benediktevej til endestation på Fredensborg Station. Om eftermiddagen vil bussen køre den modsatte rute.

Læs mere om omlægningen


   

Sager i høring

Nedenfor ses de to sager, hvor hørings- eller klagefristen er tættest på at udløbe.

Klik her for at se alle sager i høring lige nu 

Fredensborg Byråd har den 26. oktober 2015 endeligt vedtaget lokalplan H108 – Humlebæk Center 44.
Lokalplanen har til formål:
• at sikre mulighed for at området anvendes til offentlige formål som f.eks. kulturhus og bibliotek
• at give mulighed for ændret anvendelse af eksisterende byggeri
• at give mulighed for nybyggeri som skal højne den arkitektoniske kvalitet i området
• at understøtte mulighed for bæredygtige og klimamæssige løsninger
Fredensborg Byråd har den 5. oktober 2015 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplantillægget F34-1 Et område ved Asminderødgade, delområde 1 i offentlig høring.
Lokalplanområdet fremgår af kortskitsen. 

Formålet med lokalplanen er at skabe det planmæssige grundlag for, at de eksisterende pensionistboliger i lokalplanens delområde I kan skifte anvendelse til boligformål i almindelighed.

26-11-2015
Et højdepunkt på Erhvervskonferencen med temaet ”Kompetencer for vækst” tirsdag den 24. november var uddelingen af årets erhvervspris.
Der var store klapsalver da Dansac A/S fik prisen.

Dansac A/S fik Fredensborg Kommunes Erhvervspris, fordi den med sine 285 ansatte og en stærk international profil er noget ud over det sædvanlige.
En glad triade med direktør Ole Strange, HR specialist Kathrine Møller Nielsen og HR manager Hanne Påbøl Jacobsen fik overrakt prisen af udvalgsformand Thomas Elgaard fra Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og John Hemming, næstformand i Fredensborg Erhvervsråd.

Som noget nyt havde Fredensborg Erhvervsråd indstiftet årets Lærlinge-/ Elevpris for at hædre en dygtig og engageret lærling eller elev.
Helena Lindvig, som er kontorelev i Backup-Service, var modtager af prisen. Hun fik rosende ord med på vejen af sin chef, Thomas Fox Maule, som kunne fortælle, at Helena er engageret ud over det sædvanlige. I en alder af kun 20 år har Helena allerede startet sin egen virksomhed, en netbutik som sælger børnetøj – uden det påvirker hendes store arbejdsindsats i Backup-Service.
25-11-2015
Frem til medio januar kan du kommentere på planstrategien om fremtidens kommune.

Fredensborg Byråd har den 23. november 2015 vedtaget et udkast til Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020 til offentlig debat – også kaldt planstrategien for Fremtidens Fredensborg Kommune.

Strategien indeholder visioner og målsætninger for, hvordan Fredensborg Kommune skal udvikle sig i de kommende år. Det er visioner og målsætninger, der tager afsæt i de lokale særegne kvaliteter og muligheder der findes i hver af kommunens forskellige byer og landområder. Byrådet vil med strategien styrke udviklingen af kommunen som en attraktiv bosætningskommune med byer og landområder der supplerer hinanden til glæde for både borgere og besøgende.

I foråret 2015 er der i hvert bysamfund og på landet blevet holdt bymøder, debatteret på facebook og mange borgere har været aktive både på bymøderne, på facebook og bidraget med input til, hvordan netop deres del af kommunen kan udvikle sig og blive et endnu bedre sted at bo. Det er blandt andet disse input og kommentarer strategien er bygget på.