• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Til foreninger Biblioteket Byg din by Fredtoften Motion Genbrugspladsen
Virk.dk Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • vil bygge og spare på energien
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
  • indberette et hul i vejen
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
Pas
27-03-2015
Ingen pas med fejl
I dagspressen kan man læse, at kommuner har udstedt pas med fejl.

En teknisk fejl har betydet, at 11.000 danskere har fået udstedt pas, der mangler fingeraftryk. Fejlen betyder, at man risikerer at blive afvist i paskontrollen i udlandet.

Alle pas udstedt hos os i Fredensborg Kommune er i orden.

De har fingeraftryk og er gyldige.

God rejse.

25-03-2015
Byggesagsafdelingen rykker ud
Foråret nærmer sig, og det betyder øget travlhed hos boligejere, håndværkere, virksomheder og andre, der har planer om at bygge nyt eller udvide hus, få mere lagerkapacitet eller en ny produktionshal.

Skal planernes føres ud i livet i Fredensborg Kommune, så har de alle udsigt til en hurtigere og mere smidig og effektiv sagsbehandling.

Blandt de nye tiltag er blandt andet at byggesagsgebyret er afskaffet i år, og så rykker kommunens byggesagsafdeling  ud hos Fog.
Det sker lørdag den 11. april fra kl. 8 til 14 hos Fog Trælast og Byggecenter, Kongevejen 25 i Fredensborg (3480).

Formålet med besøget er, at mødes med dig der går i byggetanker, og af den vej give gode råd og vejledning om f.eks. bygning af en carport, et drivhus eller måske en tilbygning til dit hus.

Hvis dine tanker er lidt mere konkrete, kan du tage din byggetegning med. Så kan vi se på den sammen, og drøfte mulighederne.

På dagen har vi også adgang til byggesagsarkivet, ligesom vi kan vise dig det digitale ansøgningssystem www.bygogmiljoe.dk  (husk NemID).

Vel mødt.

   

Sager i høring

Nedenfor ses de to sager, hvor hørings- eller klagefristen er tættest på at udløbe.

Klik her for at se alle sager i høring lige nu 

Center for Plan og Miljø i Fredensborg Kommune har givet tilladelse til at udlede regnvand til en sø via et nyt regnvandsbassin fra eksisterende sportshal ved Humlebæk Idrætscenter på Langebjergvej 401 i Humlebæk.

Ansøger er Center for Kommunale Ejendomme i Fredensborg Kommune. Tilladelserne er givet i henhold til § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven samt spildevandsbekendtgørelsens § 14.

Et udkast til udledningstilladelsen har været sendt til vejledende udtalelse hos Naturstyrelsen, som følge af at tilladelsen vedrører en kommunal spildevandsudledning, jf. spildevandsbekendtgørelsen § 12, stk. 4. Naturstyrelsen havde ingen bemærkninger til udkastet.
Fredensborg Byråd har den 26. februar 2015 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan K104, samt tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring.

Lokalplanens formål
At sikre lokalplanområdet til erhvervsområde samt at delområde 1 kan anvendes til butikker for særligt pladskrævende varer.
27-03-2015
Fra 1. april i år starter et 1-årigt forsøg i Jernbanegade i Fredensborg, hvor biler fremover får lov til at trille – eller sive – langsomt ned gennem gågaden. Forsøget har til formål, at ændre Jernbanegade til en mere attraktiv, tilgængelig og levende handelsgade.

”Det er vigtigt, at vi som kommune gør, hvad vi kan og må for at understøtte Fredensborg Bys udvikling. Vi håber, at en sivegade vil have en positiv afsmittende effekt på liv og handel i gågaden. Og med forsøget kan vi samtidig undersøge, hvilken effekt det har for de øvrige trafikanter – ikke mindst fodgængerne – at bilisterne nu må trille igennem og parkere i kortere perioder på afgrænsede pladser”, siger Lars Simonsen formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune.
22-03-2015
Antallet af borgere i Fredensborg Kommune med kroniske sygdomme er steget. Det viser Region Hovedstadens nye Sundhedsprofil 2013 – Kronisk Sygdom. Fx er antallet af borgere med diabetes gået fra 1.500 i 2007 til 2.100 i 2013, og for KOL ses en tilsvarende stigning fra 700 personer i 2007 til 1.000 i 2013.

Tallene får formanden for Social- og Seniorudvalget, Hans Nissen, til at udtale:

”Undersøgelsen viser, at selvom der allerede findes mange forskellige forebyggende og sundhedsfremmende tiltag i kommunen, så går udviklingen den forkerte vej. Antallet af kronisk syge borgere er støt stigende, og det betyder samtidig en stigning i sundhedsudgifterne. Der er ingen tvivl om, at den detaljerede viden, vi får i Sundhedsprofilen, skal bruges strategisk i kommunens sundhedsplanlægning og i tilrettelæggelsen af sundhedsfremmende indsatser rettet mod kronisk syge borgere”.

Sundhedsprofilen blev offentliggjort forleden, og den er den tredje af sin slags. Profilen viser, at 44 procent af den voksne befolkning over 16 år i Region Hovedstaden har en eller flere kroniske sygdomme som fx diabetes, slidgigt, KOL, astma eller hjertesygdom, og antallet er – ligesom i Fredensborg – stigende.

Samarbejde med regionen
Hans Nissens udtalelse bakkes op af regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, som ser frem til at arbejde tæt sammen med kommunerne om bedst mulig tilrettelæggelse af indsatser:

”Med Sundhedsprofil 2013 om kronisk sygdom har vi en solid viden og et centralt værktøj i planlægningsarbejdet. Vi skal selvfølgelig fokusere på den enkelte borger, men også se vedkommendes situation i en helhed på grund af de store sundhedsudgifter, som kronisk sygdom medfører”.