• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat
Til foreninger Biblioteket Cykelture Fredtoften Motion Genbrugspladsen
Virk.dk Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Kommunen i udvikling Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • vil bygge og spare på energien
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
25-11-2015
Fremtidens Fredensborg Kommune
Planstrategien for Fremtidens Fredensborg Kommune er i offentlig høring fra nu og frem til mandag den 25. januar 2016. 

Se høringsoplægget her og giv din mening til kende 

Fredensborg Byråd vil medio 2016 vedtage den evt. tilrettede strategi endeligt. Herefter vil konkrete indsatser igangsættes i samspil med borgere og andre interessenter.

Se Fremtidens Fredensborg Kommune - Strategi her.

I strategien er der løbende angivet, hvilke projekter der skal løftes i samspil med borgerne. Det er de udviklingsprojekter hvor mange interesser er i spil, og hvor foreninger og borgeres kendskab til eget liv, by og behov er essentielle for at der kan skabes de bedste løsninger.


Se også hvilke tiltag der er sat i værk under den nuværende planstrategi.

Du kan også deltage i debatten på facebook:
www.facebook.com/mitfredensborg
www.facebook.com/voresnivaa
www.facebook.com/sammenomkokkedal  
   www.facebook.com/hososihumlebaek  
   www.facebook.com/livetpaalandet

Bemærk at indlæg på facebook ikke betragtes som afgivelse af høringssvar til strategien.

Der afholdes borgermøde torsdag den 21. januar 2016 kl. 17-19 i Rådhuskælderen på Fredensborg Rådhus.

25-11-2015
DGI giver idrætspris til Fredensborg
Årets idrætskommune 2015 i Nordsjælland er Fredensborg. Borgmester Thomas Lykke Pedersen modtager prisen på DGI Nordsjællands årsmøde 24. november.

DGI Nordsjælland uddeler for fjerde år i træk prisen – ”Årets kommune i DGI Nordsjælland”. Formålet med prisen er at anerkende og fremhæve kommuner, der arbejder med idræt og bevægelse på tværs af borgergrupper og forvaltninger. Tidligere har Helsingør, Rudersdal og senest Gribskov Kommune modtaget hæderen.

Årets kommune er en kommune, der arbejder med idræt og bevægelse på mange forskellige arenaer for kommunens borgere. Derfor fortjener de prisen og æren:

- Fredensborg Kommune bygger flere nye idrætsfaciliteter i disse år og de kommende.
- Fredensborg er med i gode bevægelsesprojekter som Jump4Fun, der arbejder for at få overvægtige børn med i foreningsidrætten.
- Fredensborg laver idrætsprofilskoler, så kommunens folkeskolebørn får bedre bevægelse 45 minutter hver dag. Desuden er Fredensborg hjemby for projektet Skolen i Virkeligheden og har også været vært for konference med fokus på åben skole og samarbejde med kommunens foreninger.
- Fredensborg lavede kommunemesterskab i fodbold for alle byens 3. klasse elever og har etableret idrætstalentklasse i udskolingen.

Det særlige ved denne pris er, at det alene er hæderen, der uddeles ikke en stor check og heller ikke en flot skulptur – men alene hæderen.

Thomas Lykke Pedersen kvitterede fra talerstolen for anerkendelsen og opmærksomheden på det arbejde, de gør for idræt og bevægelse i Fredensborg Kommune. 

På billedet ses borgmester, Thomas Lykke Pedersen og næstformand i DGI Nordsjælland, Erik Hammer.

   

Sager i høring

Nedenfor ses de to sager, hvor hørings- eller klagefristen er tættest på at udløbe.

Klik her for at se alle sager i høring lige nu 

Ejeren af ejendommen Skovhegnet 13, 3450 Allerød har ansøgt Fredensborg Kommune om tilladelse til at lede en øget mængde tagvand fra et kommende byggeri på ejendommen Skovhegnet 13, 3450 Allerød. matr. 11d, Kirkelte By, Karlebo via drænledning til matr. 11p og 11a, hvorfra drænet løber ud i en åben grøft.

Der er udarbejdet naboerklæringer på de fire berørte matrikler, hvor ejerne af de berørte matrikler har skrevet under på, at de er indforstået med at der afledes en øget mængde vand til drænledningen.
Fredensborg Byråd har den 26. oktober 2015 endeligt vedtaget lokalplan H108 – Humlebæk Center 44.
Lokalplanen har til formål:
• at sikre mulighed for at området anvendes til offentlige formål som f.eks. kulturhus og bibliotek
• at give mulighed for ændret anvendelse af eksisterende byggeri
• at give mulighed for nybyggeri som skal højne den arkitektoniske kvalitet i området
• at understøtte mulighed for bæredygtige og klimamæssige løsninger
25-11-2015
Frem til medio januar kan du kommentere på planstrategien om fremtidens kommune.

Fredensborg Byråd har den 23. november 2015 vedtaget et udkast til Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020 til offentlig debat – også kaldt planstrategien for Fremtidens Fredensborg Kommune.

Strategien indeholder visioner og målsætninger for, hvordan Fredensborg Kommune skal udvikle sig i de kommende år. Det er visioner og målsætninger, der tager afsæt i de lokale særegne kvaliteter og muligheder der findes i hver af kommunens forskellige byer og landområder. Byrådet vil med strategien styrke udviklingen af kommunen som en attraktiv bosætningskommune med byer og landområder der supplerer hinanden til glæde for både borgere og besøgende.

I foråret 2015 er der i hvert bysamfund og på landet blevet holdt bymøder, debatteret på facebook og mange borgere har været aktive både på bymøderne, på facebook og bidraget med input til, hvordan netop deres del af kommunen kan udvikle sig og blive et endnu bedre sted at bo. Det er blandt andet disse input og kommentarer strategien er bygget på.
25-11-2015
Gennem 21 år har dette års værdige modtager af Handicapprisen Jette Lund Lisbjerg skabt god stemning og nærvær i Aktivitetscentret på Plejecenter Egelunden i Kokkedal.

Handicapprisen overrækkes af borgmester Thomas Lykke Pedersen ved en reception mandag den 7. december kl. 16.30 på Pleje- og Aktivitetscenter Egelunden, Egedalsvænge 17, Kokkedal.

Alle er velkomne.

Formand for Handicaprådet Kristian Heegaard udtaler om årets prismodtager:
”Jette Lund Lisbjerg spreder glæde omkring de personer hun omgiver sig med. Hun har et fantastisk overskud til at sørge for at mange personer ikke føler sig ensomme. Jette giver også gerne en hjælpende hånd til hverdagens udfordringer i hjemmet, og er dermed en værdig modtager af Handicapprisen 2015. Jeg håber rigtig mange vil møde op og være med til at fejre Jette Lund Lisbjerg.”