• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat
Til foreninger Biblioteket Cykelture Fredtoften Motion Genbrugspladsen
Virk.dk Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Kommunen i udvikling Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • vil bygge og spare på energien
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
04-09-2015
Følg i soldatens fodspor på jagt efter prinsessen
Lørdag den 12. september på Fredensborg Slotsmarkes fra kl. 10 til 12.

Kender du eventyret om soldaten fra Berleburg som forelskede sig i den smukke prinsesse på Fredensborg Slot?

Han gik den lange vej fra Tyskland til Danmark for at genfinde sin udkårede.

Følg i soldatens spor i Fredensborg og klip med klippetangen når du finder posterne. En tur, gerne en løbetur, for hele familien i forbindelse med Fredensborg Slotsmarked.

Det er gratis at deltage og du møder bare op, tilmelding er ikke nødvendig.
Smuk natur
04-09-2015
Mindehøjtidelighed for Danmarks Udsendte
I Fredensborg Kommune markeres Flagdagen for Danmarks Udsendte med en mindehøjtidelighed i Karlebo Kirke for de faldne soldater i hhv. Afghanistan og Danmark i 1864.

Det sker lørdag den 5. september. Højtideligheden starter kl. 15.00.

Efter højtideligheden i kirken og ved minde- og gravstenene på kirkegården er der et mindre traktement i Længen ved siden af kirken, som du er velkommen til at deltage i.   

Sager i høring

Nedenfor ses de to sager, hvor hørings- eller klagefristen er tættest på at udløbe.

Klik her for at se alle sager i høring lige nu 

Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 til: udvidelse af et beboelseshus til 367 m2 på Sørupvej 64, 3480 Fredensborg, matr. nr. 8a Sørup By, Grønholt.
Kommunen har givet landzonetilladelse (jf. Planlovens § 35, stk. 1) og dispensation fra søbeskyttelseslinjen omkring Esrum Sø (Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2) til udvidelse af ishuset på ejendommen Sørupvej 1, matrikel nr. 8 bm Fredensborg By, Asminderød – landzonetilladelse og søbeskyttelseslinjedispensation.

Sagens detaljer og klagevejledning fremgår herunder.
02-09-2015
Aflastningstilbuddet Granbohus ved Fredensborg kunne i går indvie stedets nye bålhytte. Bålhytten er særlig ved, at den er flisebelagt, så kørestolsbrugere kan komme helt tæt på, og så skal den danne ramme om fælles arrangementer mellem Granbohus’ daglige brugere, der er fysisk eller psykisk handicappede, og lokale spejderforeninger.

Bålhytten har kostet 150.000, og beløbet er doneret af Sct. Georgs Gilderne, Jascha Fonden og enken efter erhvervsmanden Peter Alnøe.

”Det er vigtigt, at Granbohus er et sted, hvor vi rækker hånden ud til vores lokalsamfund. Vores daglige brugere har stor glæde af arrangementer og aktiviteter sammen med lokale foreninger. Med den nye bålhytte får vi bedre mulighed for at udvikle vores samarbejde med de lokale spejdere til fælles glæde for brugerne af Granbohus og for spejderne selv”, siger Thor Simony, forstander på Granbohus.

25-08-2015
I slutningen af august måned går eftersøgningen i gang efter et helt særligt og sjældent insekt i Fredensborg Kommune. I 12 forskellige vandhuller rundt om i kommunen, vil biologerne – iført høje gummistøvler og sommerfuglenet - kigge ekstra grundigt efter den smukke grønne mosaikguldsmed. Eftersøgningen går ud på at registrere, hvor den sjældne art holder til, så kommunen senere hen kan iværksætte en målrettet indsats, der kan beskytte og bevare guldsmeden i kommunen.

Grøn mosaikguldsmed er et særligt dyr, som skal beskyttes ifølge EU’s habitatdirektiv. Den er udpeget af tidligere miljøminister Connie Hedegaard som en såkaldt ansvarsart for Fredensborg Kommune.

”Det er vigtigt, at vi beskytter vores biodiversitet her i Fredensborg Kommune. Ikke kun af hensyn til dyr og planter. Men også af hensyn til os mennesker. Naturen har stor værdi for både nuværende og fremtidige borgere i kommunen. Derfor har vi også vedtaget en naturstrategi, som viser retningen for, hvordan vi kan beskytte, bevare og benytte naturen i Fredensborg Kommune”, siger Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune.