• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Åbningstider Job Skal du flytte Skoler Byggeri Genbrugspladsen
Virk.dk Foreninger - tilskud og puljer Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • Bygge- og miljøprojekter
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
  • Rapport fra Stedet
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
Medborgerskab
24-10-2014
Fælles udforskning af medborgerskab og frivillighed
Vi inviterer borgere, foreninger, politikere, medarbejdere og netværk til en workshop om medborgerskab og frivillighed.

Tirsdag den 18. november fra 17 til 20 i Rådhuskælderen
Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Kom og drøft forudsætningerne for, hvordan det frivillige arbejde og aktive medborgerskab får de bedste præmisser for at udvikle sig. Samtal med andre engagerede, og lad dig inspirere til nye tiltag og til at dele erfaringer på tværs.

Workshoppen er faciliteret af Borgerlyst.

Tilmelding til familie@fredensborg.dk

Skriv venligst navn på deltager og eventuelt forening, organisation eller lignende.

Se mere om workshoppen her
Kom til debatmøde
24-10-2014
Kom til debatmøde om lokaler til fritidsbrug
Vær med når vi og Fritidsforum inviterer til debat torsdag den 30. oktober kl. 19 til 21 i Rådhuskælderen, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal om øget anvendelse og fordeling af lokaler til fritidsbrug - hvad og hvordan skal vi gøre ?

Skal der oprettes flere brugergrupper til fordeling af lokaler og anlæg? Skal der gives bøder, hvis lokaler ikke anvendes som planlagt?
Under hvilke forudsætninger skal selvorganiserede have adgang til lokaler?  Input fra debatmødet indgår i udviklingen af indsatser til øget anvendelse af og fordelingsprocedure for lokaler og anlæg.
Alle med interesse for fritidslivet er velkomne.

Aftenens program
19 - Velkomst ved Per Frost Henriksen formand for Fritids- og Idrætsudvalget
19.05 Oplæg ved Per Feldthaus, SIGNAL Arkitekter
19.20 Oplæg ved Peter Forsberg, Idrættens Analyseinstitut
19.40 Drøftelse af tiltag til øget anvendelse og fordeling
Cafebordsdebat, første runde
20.05 Netværk, samtale og forplejning
20.25 Drøftelse af tiltag til øget anvendelse og fordeling
Cafebordsdebat, anden runde
21 -  Farvel og tak for i aften

Der serveres sandwich, vand, kaffe og te.
Tilmelding senest mandag den 27. oktober 2014 kultur@fredensborg.dk
Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 til en bygning på 80 m2 til garage/carport og udhusformål på Langerødvej 43A, 3480 Fredensborg, matr. nr. 2 f Langerød By, Asminderød.
Fredensborg Kommune har givet tilladelse og dispensation til gennemførelse af et projekt der skal der har til formål at genskabe hydrologien på udvalgte områder i skovene Grønholt Hegn, Grønholt Vang, Knurrenborg Vang og Danstrup Hegn.
20-10-2014
Passagertallet falder, rettidigheden halter og der er udsigt til serviceforringelser. Det er virkeligheden for togpendlerne på Kystbanen i Nordsjælland, og derfor appellerer fire borgmestre langs strækningen nu til, at transportministeren kan hjælpe Kystbanen tilbage på sporet.

De fire borgmestre fra Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner mødes med transportminister Magnus Heunicke onsdag den 22. oktober kl. 14 i Transportministeriet. Her forventer de fire borgmestre, at transportministeren kan give dem nyt håb.
Cykeltrafik
13-10-2014
Fredensborg Kommune anlægger 1. etape af cykel- og gangsti på Egedalsvej - Kokkedal Industrivej. Frem til rundkørslen etableres der en midlertidig grussti. Arbejdet forventes udført frem til 12. december 2014.

Arbejdet vil også omfatte ombygning af busstoppestedet Egevangen, ved krydset Usserød Kongevej. Serviceniveauet vil blive opgraderet til en mere ensartet designlinje med en ekstra læskærm, cykelparkering og nye affaldsbeholdere. Der vil ikke ske ændringer i buskøreplanen.

Fredensborg Kommune anmoder om forståelse for de gener som vil opstå i forbindelse med arbejdets udførsel.