• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat
Til foreninger Biblioteket Byg din by Fredtoften Motion Genbrugspladsen
Virk.dk Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • vil bygge og spare på energien
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
Sammen om Kokkedal
27-05-2015
Kokkedal bymøde og byfest
Vær med i snakken om Kokkedal lørdag den 30. maj fra 12 til 17.

Der er byfest i Kokkedal og vi vil gerne invitere dig til at besøge "Sammen om Kokkedal", hvor du kan:

drøfte byens udvikling med dine lokalpolitikere

sætte ord på din by, og markere dit ynglingssted på et kort over Kokkedal og sige din mening om, hvordan byen kan blive bedre.

Og så kan du møde lokale ildsjæle, som gør en forskel for Kokkedal og høre, hvordan du selv kan være med.

Bymødet i Kokkedal er en del af Fremtidens Fredensborg Kommune.

Vel mødt.Folketingsvalg
27-05-2015
Folketingsvalg torsdag den 18. juni 2015
Du kan stemme til Folketingsvalget 2015 allerede nu.
Husk at medbringe legimation.

Du kan afgive brevstemme i alle landets kommuner. Fra 9. juni ligger der fortegnelser over navnene på de godkendte kandidater som opstiller til Folketingsvalget.

Borgerservice, Fredensborg Rådhus
I den sædvanlige åbningstid Mandag: kl. 08.30-17.30 og
Tirsdag-torsdag: kl. 08.30-13.00

Borgerservice, Nivå Bibliotek
Tirsdage: kl. 14:00-17:00

Borgerservice, Fredensborg Bibliotek
Onsdage: kl. 14:00-17:00

Borgerservice, Humlebæk Bibliotek
Torsdage: kl. 14:00-17:00

Læs mere om valg

   

Sager i høring

Nedenfor ses de to sager, hvor hørings- eller klagefristen er tættest på at udløbe.

Klik her for at se alle sager i høring lige nu 

 Center for Plan og Miljø i Fredensborg Kommune har givet tilladelse til at udlede drænvand og overfladevand til Usserød Å fra kunstgræsbane på Karsemosegård Idrætsanlæg på Møllevej 4 i Nivå.

Ansøger er Center for Kultur, Idræt og Sundhed i Fredensborg Kommune. Tilladelserne er givet i henhold til § 28 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven samt spildevandsbekendtgørelsens § 14.

Der er samtidig foretaget en VVM-screening af projektet i forhold til kunstgræsbanens indvirkning på miljøet i medfør af lov om planlægning § 2 og 3. På baggrund af screeningen har Fredensborg Kommune vurderet, at etableringen af kunstgræsbanen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet og der med ikke er VVM-pligtig.
Fredensborg Byråd har den 30. marts 2015 vedtaget at fremlægge forslag til lokalplan F112, i offentlig høring.

Lokalplanens formål
At sikre lokalplanområdet som boligområde.
27-05-2015
Byrådet i Fredensborg Kommune har tirsdag den 26. maj vedtaget en økonomisk plan, som skal genoprette kommunens kassebeholdning. Det sker, fordi en række store uforudsete udgifter fra blandt andet hospitalsindlæggelser og handicapområdet har gjort kommunens kassebeholdning lavere end planlagt.

Planen indeholder en række tiltag, der tilsammen skal løfte den gennemsnitlige kassebeholdning til 40 mio. kroner ved årsskiftet. Selv om kassebeholdningen har været planlagt lav, så kan borgmester Thomas Lykke Pedersen ikke genkende det meget negative billede af kommunens økonomi, der har været tegnet visse steder i medierne de sidste par uger:
22-05-2015
Når Fredensborg Kommune tager imod nye flygtninge, så bliver der gjort et stort arbejde med at fortælle, hvad det vil sige at være borger i kommunen, og hvilke pligter, rettigheder og muligheder, der følger med. Derfor inviteres nye flygtninge også til velkomstmøde med borgmesteren og de bliver kørt rundt til institutioner og seværdigheder for at lære om den kommune, der modtager dem.