• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat
Til foreninger Biblioteket Cykelture Fredtoften Motion Genbrugspladsen
Virk.dk Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Kommunen i udvikling Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • vil bygge og spare på energien
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
27-07-2015
Ny højresvingsbane i krydset Fredensborg Kongevej og Usserød Kongevej
I perioden juli-september 2015 udvider Fredensborg Kommune krydset ved Fredensborg Kongevej og Usserød Kongevej med en ekstra højresvingsbane samt en ny buslomme.

Vejstrækningen er i dag markeret som en trængselsplet, og særligt i myldretiden om morgenen er der ofte kø på frakørselsrampen fra Helsingørmotorvejen samt på Fredensborg Kongevej for at komme til venstre mod Kokkedal/Hørsholm.
Den ekstra svingbane skal sikre at vejkrydset kan afvikle den nuværende og forventede trafik i krydset, og mindske kødannelse.

Også på Usserød Kongevej er der behov for at afvikle trafikken på en ordentlig måde, derfor skifter den inderste kørebane, der nu er busbane status til almindelig ligeud bane.

Dette medfører at busholdepladsen ved Egevangen flyttes ca. 75 m mod syd, hvor der etableres en buslomme.

Vi beklager de gener arbejdet måtte give, og bestræber os på at blive færdige så hurtigt som muligt.

Ved spørgsmål eller kommentarer til vejarbejdet kan kommunens trafikafdeling kontaktes på trafik@fredensborg.dk  eller 72 56 50 00
Direktør Morten Knudsen
27-07-2015
Afskedsreception for direktør Morten Knudsen
Vi siger farvel til Morten Knudsen ved en afskedsreception i Rådhuskælderen torsdag den 30. juli kl. 14 – 16.

Byrådet i Allerød Kommune har besluttet at ansætte direktør Morten Knudsen som ny kommunaldirektør med virkning fra den 1. august 2015.

Det er naturligt for Morten, men også med beklagelse, at Morten forlader Fredensborg Kommune efter en stor indsats gennem 7½ år. Først som økonomichef og siden som direktør med ansvar for nogle af de større velfærdsområder.

Morten har med sine kompetencer været en stor gevinst for vores kommune og med en bred vifte af erfaringer glæder det, at han nu får mulighed for at udnytte disse som topchef i en af vores nærmeste nabokommuner.

Derfor et stort tillykke til både Morten og til Allerød, som vi i det daglige og fremadrettet altid vil have et nært samarbejde med.


   

Sager i høring

Nedenfor ses de to sager, hvor hørings- eller klagefristen er tættest på at udløbe.

Klik her for at se alle sager i høring lige nu 

Fritids- og Idrætsudvalget har den 6. maj 2015 besluttet at sende oplæg til ny procedure vedr. tilskud til bådpladsleje (med virkning fra 2016) i høring hos de berørte foreninger og Fritidsforum. Svarfristen er 3. august 2015.
Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. Planlovens § 35, stk. 1. til at dobbelthuset på ejendommen Helsingørsvej 25 A-B, 3480 Fredensborg (Matrikel nr.: 2e, Veksebo By, Asminderød), udstykkes på en selvstændig ejendom. Tilladelsen er givet på følgende vilkår:

1. At der må være et dobbelthus eller et fritliggende enfamiliehus på den nyudstykkede ejendom
2. At der ikke må etableres nye boliger på restejendommen
3. At ejendomsskel placeres i en afstand af min. 2,5 meter fra eksisterende bygning
4. At der ikke etableres overkørsel direkte til Helsingørsvej, men at vejadgang sker via restejendommen.
10-07-2015
I Fredensborg Kommune har borgere med behov for hjemmepleje frit kunne vælge mellem 12 forskellige private leverandører og kommunen. Det ændres der nu på. Fremover bliver valget mere enkelt og overskueligt for borgerne, da det kun vil stå mellem de to sunde og erfarne firmaer Cura Pleje og Værdig Pleje samt kommunens egen hjemmepleje. Samtidig sikres en samlet set højere kvalitet.

Begge virksomheder har vist sig at være sunde virksomheder, og kommunens vurdering er, at de begge organisatorisk og økonomisk kan magte opgaven.

”Vi vil gerne give vores brugere af hjemmeplejen en så stor sikkerhed som muligt, når de skal vælge mellem private leverandører og kommunen. Derfor har vi valgt to private leverandører, der kan levere den nødvendige kvalitet i ydelserne” siger Hans Nissen, formand for Social- og Seniorudvalget og fortsætter:

”Vi ønsker, at hjemmeplejen skal arbejde rehabiliterende og støtte borgerne i at styrke egne ressourcer, så de stadig kan klare så mange opgaver som muligt selv. Hjemmeplejen skal samtidig levere professionel hjælp til fx rengøring og personlig pleje. Cura Pleje og Værdig Pleje kan begge dele”.
09-07-2015
I år er det 40 år siden, at Fredensborg og Bad Berleburg i Tyskland blev venskabsbyer. Det blev fejret i og op til weekenden med en stor jubilæumsfest i Tyskland, hvor der blandt andet var deltagelse af HKH Prinsesse Benedikte og en delegation med 90 repræsentanter fra kulturlivet i Fredensborg Kommune. Også en del politikere deltog – herunder borgmester Thomas Lykke Pedersen, formand for Kulturudvalget viceborgmester Ulla Hardy-Hansen samt Christian de Jonquiéres formand for Venskabsbykomitéen.