• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Åbningstider Job Skal du flytte Skoler Byggeri Genbrugspladsen
Virk.dk Foreninger - tilskud og puljer Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • Bygge- og miljøprojekter
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
  • Rapport fra Stedet
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
Hjælp til selvbetjening
27-07-2014
Hjælp til selvbetjening ? Ring når du har fri
Nu har du nem adgang til hjælp, når du vil betjene sig selv digitalt.  Ring 46 31 30 20 og få hjælp til selvbetjening.

Fra nu af kan alle i Fredensborg Kommune ringe på 46 31 30 20 mandag til torsdag fra 15 til 21, og fredag fra 15 til 18, og få hjælp til selvbetjening inden for det offentlige eller blive guidet rundt på kommunens hjemmeside.

Servicen er hjælp til selvhjælp og er måske særlig vigtig her og nu, hvor der kommer nye store digitale forandringer, fx den obligatoriske digitale postkasse.

I 2014 skal vi vænne os til at modtage breve fra det offentlige i den digitale postkasse. De borgere der mangler at få en digital postkasse skal i gang med det, og her er der naturligvis også hjælp at hente.

Samtidig vil der blive introduceret flere nye selvbetjeningsløsninger, fx affaldshåndtering, beboerindskudslån og byggetilladelser.Nordsjællands Brandvæsen
27-07-2014
Nordsjællands Brandvæsen advarer mod afbrænding i det fri
Det er nu så tørt i Danmark, at der er en stærkt øget risiko for brand, når der grilles, tændes bål eller arbejdes med ukrudtsbrænder. Nordsjællands Brandvæsen vil gerne advare mod grilning, antændelse af bål eller anden form for afbrænding i naturen.

Bekendtgørelsen om brug af åben ild, lys m.v. omfatter bl.a. følgende:
• Brug af åben ild, f.eks. tændstikker, lightere, ukrudtsbrændere, blæselamper, fakler og lignende
• Grill
• Apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding af fast, flydende eller gasformigt brændstof, f.eks. blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater
• Visse former for apparater til teaterforestillinger, koncerter og lignende 

Læs mere om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder på Nordsjællands Brandvæsens hjemmeside www.nsbv.dk
Dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3 til at foretage delvis oprensning af en beskyttet mose samt etablering af dige, gangbro og platform i et regnvandsbassin på det østlige side af Usserød Å i Kokkedal.

Fredensborg Kommune har meddelt dispensation til at foretage delvis oprensning af en beskyttet mose samt etablering af dige, gangbro og platform i et regnvandsbassin på det østlige side af Usserød Å i Kokkedal.
Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre en bålhytte med informationstavler og borde og bænke på ejendommen matr.nr. 1 mr, Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk
Havbiolog
03-07-2014
Biologerne har haft gummistøvlerne dybt nede i Usserød Å for at undersøge forekomsten af fisk, smådyr og planter. Det har nu resulteret i en rapport, der giver et her og nu-billede af åens miljømæssige tilstand, så det om nogle år bliver muligt at vurdere effekten af det fælles miljø- og klimatilpasningsprojekt langs åen. Biologerne har undersøgt Usserød Å på en 8 kilometer lang strækning fra udspringet i Sjælsø til sammenløbet med Nive Å tæt på Øresundskysten.

”Vi ser efter hvilke fisk, smådyr og planter, der findes i åen. Det vil give os et billede af vandløbets nuværende miljøtilstand. Selvom vi har set en del havørreder, og andre fiskearter, så er det umiddelbare billede, at Usserød Å stadig er for belastet af spildevand. Spildevand påvirker dyrelivet negativt, og vi ser derfor kun få af de dyrearter, som findes i rent vand. Samtidig finder vi færre fisk og smådyr, end vi ellers vil finde i denne type vandløb.” - siger Per Gørtz, som er biolog i firmaet Fiskeøkologisk Laboratorium fra Helsingør, der foretager undersøgelsen for Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg kommuner.
27-06-2014
Når lærerne og pædagogerne på Fredensborg Kommunes folkeskoler møder på arbejde efter sommerferien, og den nye skolereform er blevet til virkelighed, så kan de samtidig se frem til 1,5 millioner kroner ekstra til at gøre dem dygtigere. Pengene har Fredensborg Kommune modtaget af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. De skal bruges til
kompetenceudvikling af læringsvejledere, der skal fungere som fyrtårne i det daglige arbejde med elevernes læring, trivsel og inklusion.

”Det er utrolig dejligt, at fonden har valgt at donere så stort et beløb til kompe-tenceløft af vores lærere og pædagoger i folkeskolen. Det er en stor cadeau til kommunen og viser endnu engang, at vi er gode til at finde på nye og banebry-dende løsninger i skolevæsenet. Jeg er sikker på, at pengene vil være med til at hjælpe skolereformen på vej”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.