• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Åbningstider Job Skal du flytte Skoler Byggeri Genbrugspladsen
Virk.dk Foreninger - tilskud og puljer Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • Bygge- og miljøprojekter
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
  • Rapport fra Stedet
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
Huller i vejen
27-08-2014
Ny asfalt på en del af Isterødvejen
Fredensborg Kommune udfører nyasfaltering på ca. 1 km af Isterødvejen fra Donse Å til Hørsholm Kommune. Arbejdet udføres i samarbejde med Hørsholm Kommune, der i umiddelbar forlængelse også udfører asfaltarbejde frem til rundkørslen ved Helsingørmotorvejen.

Af sikkerhedsmæssige grunde samt Isterødvejens store trafikbelastning i dagtimerne udføres arbejdet som natarbejde i tidsrummet mellem kl. 19 og kl. 06.

Arbejdet må forventes at skabe nogen støjgener, og vi håber på forståelse fra vejens brugere og nærmeste naboer.

Asfaltarbejdet forventes påbegyndt natten til den 28. august og afsluttet den 12. september.

I arbejdsperioden vil der være 50 km hastighedsbegrænsning på Isterødvejen.

Arbejdet udføres af Colas Danmark A/S

Ønskes der yderligere information er du velkommen til at kontakte Center for Plan & Miljø på trafik@fredensborg.dk
Natur i Fredensborg Kommune
25-08-2014
Fokus på fremtidens Fredensborg Kommune
Byrådet har på deres budgetseminar indledt de afsluttende politiske forhandlinger om næste års budget. Budgetoplægget peger på nogle udfordringer, der skal løses, men politikerne havde også i høj grad det langsigtede blik på og drøftede, hvordan der også fremadrettet kan sikres gode muligheder for borgerne i Fredensborg Kommune.

Udfordringer i 2015
Med ændringerne i kommunens indtægtsgrundlag i årets kommuneaftale og et fortsat udgiftspres på handicapområdet og beskæftigelsesområdet skal byrådet i budgetforhandlingerne finde budgetforbedringer på 20 mio. kr. årligt. Disse indgår sammen med de øvrige politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne. Der er enighed om, at budgettet for 2015 skal fastholde en sund og bæredygtig økonomi, hvor der er råderum til en fortsat langsigtet udvikling af kommunen, jf. nedenfor. Det forudsætter blandt andet, at kassebeholdningen styrkes og kommunens gæld fortsat reduceres.

Fredensborg Kommune – midt i mulighederne
Ud over de aktuelle udfordringer drøftede byrådet på seminaret det første udkast til en ambitiøs 2020-strategi, der sætter de langsigtede rammer for den videre udvikling af kommunen. Fredensborg Kommune er en attraktiv bosætningskommune for børnefamilier og andre, der gerne vil bo i naturskønne omgivelser og samtidig være en del af hovedstaden. Der var i Byrådet en enighed om, at disse kvaliteter skal gøres endnu tydeligere i kommunens omdømme frem mod 2020. I løbet af det næste år vil byrådet igangsætte drøftelser med udgangspunkt i 2020-strategien med blandt andet med fokus på, hvordan kommunens bysamfund og landområder kan udvikles på bedste vis til gavn for og i proces med borgerne.
 Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 til lager og montagevirksomhed på Gunderødvej 14, 2980 Kokkedal, matr. nr. 46 a Gunderød By, Karlebo.
Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 til nn bygning på 1.007 m2 til stald, ridebane, mv. på Langstrupvej 4, 3480 Fredensborg, matr. nr. 1 a Roland By, Asminderød
Børn Nivå Centralskole
25-08-2014
Undervisningsminister Christine Antorini får nu muligheden for ved selvsyn at se, hvordan elever, lærere og ledelse får den nye skolereform til at fungerer i praksis.

Det sker fredag den 29. august, hvor ministeren besøger både ind- og udskolingen på Nivå Skole i Nordsjælland. Her vil Christine Antorini blandt andet kunne se, hvordan eleverne i 5.D arbejder med det nye fag Håndværk og design, hun får mulighed for at se, hvordan skolen arbejder med at sikre eleverne 45 minutters bevægelse hver dag, hun skal møde eleverne fra skolens elevråd til en snak om skolereformen, og så får ministeren et særligt indblik i Madzonen, hvor eleverne er med til at drive kantine og samtidig får konkret fagligt udbytte.

”Vi er rigtig glade for, at undervisningsministeren har mulighed for at komme og besøge en af vores skoler for at se, hvordan vi arbejder med de nye elementer i skolereformen. Der er både nye fag, nye undervisningsformer og nye måder at organisere skoledagen på, og selvom vi jo lige er startet, er jeg sikker på, at ministerens besøg på Nivå Skole både vil give hende inspiration og nyttig viden om hverdagen med den nye reform”, siger Hanne Berg, formand for Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune.

25-08-2014
Byrådet har på deres budgetseminar indledt de afsluttende politiske forhandlinger om næste års budget. Budgetoplægget peger på nogle udfordringer, der skal løses, men politikerne havde også i høj grad det langsigtede blik på og drøftede, hvordan der også fremadrettet kan sikres gode muligheder for borgerne i Fredensborg Kommune.

Udfordringer i 2015
Med ændringerne i kommunens indtægtsgrundlag i årets kommuneaftale og et fortsat udgiftspres på handicapområdet og beskæftigelsesområdet skal byrådet i budgetforhandlingerne finde budgetforbedringer på 20 mio. kr. årligt. Disse indgår sammen med de øvrige politiske prioriteringer i budgetforhandlingerne. Der er enighed om, at budgettet for 2015 skal fastholde en sund og bæredygtig økonomi, hvor der er råderum til en fortsat langsigtet udvikling af kommunen, jf. nedenfor. Det forudsætter blandt andet, at kassebeholdningen styrkes og kommunens gæld fortsat reduceres.