• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Åbningstider Job Skal du flytte Skoler Byggeri Genbrugspladsen
Virk.dk Foreninger - tilskud og puljer Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Erhvervsservice
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • Bygge- og miljøprojekter
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
  • Rapport fra Stedet
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
22-10-2014
Vil du have indflydelse på kommunens erhvervspolitik ?

Kom til Fredensborg Kommunes erhvervskonference onsdag den 29. oktober på rådhuset, Egevangen 3 B fra 17 - 21.

Kom og hør om strategien for et attraktivt erhvervsklima og fortæl om dine ønsker til samarbejdet mellem din virksomhed og Fredensborg Kommune.

Tilmelding til erhvervsservice@fredensborg.dk  
Skriv venligst navn på deltager og virksomhed.

Se programmet for erhvervskonferencen her

Som afslutning på erhvervskonferencen uddeles Fredensborg Kommunes Erhvervspris.

Vær med og se, hvem der modtager den ærefulde pris.
Medborgerskab
22-10-2014
Fælles udforskning af medborgerskab og frivillighed
Vi inviterer borgere, foreninger, politikere, medarbejdere og netværk til en workshop om medborgerskab og frivillighed.

Tirsdag den 18. oktober fra 17 til 20 i Rådhuskælderen
Egevangen 3B, 2980 Kokkedal

Kom og drøft forudsætningerne for, hvordan det frivillige arbejde og aktive medborgerskab får de bedste præmisser for at udvikle sig. Samtal med andre engagerede, og lad dig inspirere til nye tiltag og til at dele erfaringer på tværs.

Workshoppen er faciliteret af Borgerlyst.

Tilmelding til familie@fredensborg.dk

Skriv venligst navn på deltager og eventuelt forening, organisation eller lignende.

Se mere om workshoppen her
Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 til en bygning på 80 m2 til garage/carport og udhusformål på Langerødvej 43A, 3480 Fredensborg, matr. nr. 2 f Langerød By, Asminderød.
Fredensborg Kommune har givet tilladelse og dispensation til gennemførelse af et projekt der skal der har til formål at genskabe hydrologien på udvalgte områder i skovene Grønholt Hegn, Grønholt Vang, Knurrenborg Vang og Danstrup Hegn.
20-10-2014
Passagertallet falder, rettidigheden halter og der er udsigt til serviceforringelser. Det er virkeligheden for togpendlerne på Kystbanen i Nordsjælland, og derfor appellerer fire borgmestre langs strækningen nu til, at transportministeren kan hjælpe Kystbanen tilbage på sporet.

De fire borgmestre fra Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner mødes med transportminister Magnus Heunicke onsdag den 22. oktober kl. 14 i Transportministeriet. Her forventer de fire borgmestre, at transportministeren kan give dem nyt håb.
Cykeltrafik
13-10-2014
Fredensborg Kommune anlægger 1. etape af cykel- og gangsti på Egedalsvej - Kokkedal Industrivej. Frem til rundkørslen etableres der en midlertidig grussti. Arbejdet forventes udført frem til 12. december 2014.

Arbejdet vil også omfatte ombygning af busstoppestedet Egevangen, ved krydset Usserød Kongevej. Serviceniveauet vil blive opgraderet til en mere ensartet designlinje med en ekstra læskærm, cykelparkering og nye affaldsbeholdere. Der vil ikke ske ændringer i buskøreplanen.

Fredensborg Kommune anmoder om forståelse for de gener som vil opstå i forbindelse med arbejdets udførsel.