• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat
Til foreninger Biblioteket Cykelture Fredtoften Motion Genbrugspladsen
Virk.dk Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Kommunen i udvikling Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • vil bygge og spare på energien
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
Billede fra Nivå
31-07-2015
Kulturmiljø-vandringer
Lær din by og din kommune at kende.

I sensommeren og efteråret 2015 kan du komme på vandretur i en række af kommunens kulturmiljøer.

Sidste år blev 20 steder i kommunen udpeget som kulturmiljøer, og variationen i lokalsamfund og miljøer er stor. Hvert kulturmiljø har sin egen unikke sjæl og sin egen historie.

Byvandringerne er arrangeret i tæt samarbejde mellem kommunen og lokale frivillige og foreninger.

De 12 arrangementer er åbne for alle.

Læs mere  om kulturmiljø-vandringer

Nyt plejecenter i Himlebæk
31-07-2015
Nyt pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk
Hvad er dine idéer og forslag?
Byrådet ønsker at bygge et nyt pleje- og rehabiliteringscenter syd for børnehuset Frugthaven. Det forudsætter, at kommuneplanen bliver lavet om og at Boserupvej bliver forlænget til pleje- og rehabiliteringscenteret.

Det er planen, at pleje- og rehabiliteringscenteret skal opføres i perioden 2016-2018.  Pleje- og rehabiliteringscentret skal således, ud over 30 plejeboliger, bestå af 40 midlertidige boliger samt af servicearealer i form af træningsfaciliteter, café, kontorer og mødelokaler.

Med placeringen syd for Børnehuset Frugthaven har Byrådet valgt en placering med store landskabelige kvaliteter og gode stiforbindelser. Placeringen rummer mulighed for at skabe nogle gode udearealer i området, med liv og bevægelse på tværs af generationerne, til glæde for beboere, pårørende, personale og naboer.

Se hele sagen i høring

• Hvad er vigtigt for at pleje- og rehabiliteringscenterets bygninger og udearealer bliver attraktive og velfungerende?
• Hvordan indpasses pleje- og rehabiliteringscenteret bedst muligt i området og landskabet, og hvordan tages der bedst hensyn til naboerne?
• Hvordan skaber man et varieret udeliv på tværs af generationer, mellem pleje- og rehabiliteringscenteret, børneinstitutionerne og skolen?

Idéer og forslag mv. skal sendes til Fredensborg Kommune på plan@fredensborg.dk   senest torsdag d. 13. august 2015.

   

Sager i høring

Nedenfor ses de to sager, hvor hørings- eller klagefristen er tættest på at udløbe.

Klik her for at se alle sager i høring lige nu 

Fritids- og Idrætsudvalget har den 6. maj 2015 besluttet at sende oplæg til ny procedure vedr. tilskud til bådpladsleje (med virkning fra 2016) i høring hos de berørte foreninger og Fritidsforum. Svarfristen er 3. august 2015.
Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. Planlovens § 35, stk. 1. til at dobbelthuset på ejendommen Helsingørsvej 25 A-B, 3480 Fredensborg (Matrikel nr.: 2e, Veksebo By, Asminderød), udstykkes på en selvstændig ejendom. Tilladelsen er givet på følgende vilkår:

1. At der må være et dobbelthus eller et fritliggende enfamiliehus på den nyudstykkede ejendom
2. At der ikke må etableres nye boliger på restejendommen
3. At ejendomsskel placeres i en afstand af min. 2,5 meter fra eksisterende bygning
4. At der ikke etableres overkørsel direkte til Helsingørsvej, men at vejadgang sker via restejendommen.
10-07-2015
I Fredensborg Kommune har borgere med behov for hjemmepleje frit kunne vælge mellem 12 forskellige private leverandører og kommunen. Det ændres der nu på. Fremover bliver valget mere enkelt og overskueligt for borgerne, da det kun vil stå mellem de to sunde og erfarne firmaer Cura Pleje og Værdig Pleje samt kommunens egen hjemmepleje. Samtidig sikres en samlet set højere kvalitet.

Begge virksomheder har vist sig at være sunde virksomheder, og kommunens vurdering er, at de begge organisatorisk og økonomisk kan magte opgaven.

”Vi vil gerne give vores brugere af hjemmeplejen en så stor sikkerhed som muligt, når de skal vælge mellem private leverandører og kommunen. Derfor har vi valgt to private leverandører, der kan levere den nødvendige kvalitet i ydelserne” siger Hans Nissen, formand for Social- og Seniorudvalget og fortsætter:

”Vi ønsker, at hjemmeplejen skal arbejde rehabiliterende og støtte borgerne i at styrke egne ressourcer, så de stadig kan klare så mange opgaver som muligt selv. Hjemmeplejen skal samtidig levere professionel hjælp til fx rengøring og personlig pleje. Cura Pleje og Værdig Pleje kan begge dele”.
09-07-2015
I år er det 40 år siden, at Fredensborg og Bad Berleburg i Tyskland blev venskabsbyer. Det blev fejret i og op til weekenden med en stor jubilæumsfest i Tyskland, hvor der blandt andet var deltagelse af HKH Prinsesse Benedikte og en delegation med 90 repræsentanter fra kulturlivet i Fredensborg Kommune. Også en del politikere deltog – herunder borgmester Thomas Lykke Pedersen, formand for Kulturudvalget viceborgmester Ulla Hardy-Hansen samt Christian de Jonquiéres formand for Venskabsbykomitéen.