• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Ansøg om pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat Rapport fra Stedet
Åbningstider Job Skal du flytte Skoler Byggeri Genbrugspladsen
Landzonen Foreninger - tilskud og puljer Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen Start- og vækstguiden Digital Post
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Visionen Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • Bygge- og miljøprojekter
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
  • Rapport fra Stedet
Rapport fra Stedet
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
Frivilligt socialt arbejde
10-04-2014
Tilskud til frivilligt socialt arbejde
Så er det nu, du kan søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde.
Ansøgningsfristen er torsdag den 1. maj 2014 

Frivilligpolitikken danner grundlag for kommunens samarbejde med frivillige foreninger og organisationer, herunder uddeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. 

Du kan søge om økonomisk støtte to gange om året. Den 1. maj og 1. november.

Ved ansøgning om økonomisk støtte skal kommunens ansøgningsskema anvendes. Du finder det her


Svar om tilskud
Fremover vil alle foreninger med cvr-nummer få svar på deres ansøgning sendt med digital post. Digital post sendes til foreningens digitale postkasse.

Natur ved Nivå
09-04-2014
Der er snart valg - og du kan allerede brevstemme
 
Fra nu af har du mulighed for at brevstemme til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om EU’s fælles patentdomstol den 25. maj 2014.

Søndag den 25. maj 2014 er der valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skal deltage i EU’s fælles patentdomstol. Du kan stemme allerede nu ved at brevstemme, hvis det passer dig bedre end at stemme på valgstedet på selve valgdagen.

Du kan brevstemme i Borgerservice på rådhuset, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal fra nu og frem til og med fredag den 23. maj 2014.

Læs mere om Europa-Parlamentsvalget

Læs mere om folkeafstemning om Patentdomstolen

Læs mere om valget i Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune giver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til fældning af enkelte træer i mose på matr.nr. 7ei Brønsholm By, Karlebo i skel mod Flintevej 23 og 25, 2980 Kokkedal.
Fredensborg Kommune har revideret indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo 2011-2021. Forslaget er godkendt af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den. 29.1.2014 og sendes hermed i offentlig høring.

Se planen her

Revisionen omfatter primært en ændring af indsatsplanens tidsfrist for bekæmpelse for at sikre en tidlig og mere effektiv bekæmpelse.
11-04-2014
To af dansk musiks store navne mødes på Fredtoften fredag den 15. august. Kom og nyd Sanne Salomonsen, Mads Langer og hinanden ved Amfiscenen på Fredtoften i Kokkedal, hvor koncerterne spilles med den smukke skov som bagtæppe.

Der er ganske enkelt lagt op til en stemningsfuld aften på Fredtoften fredag den 15. august fra kl. 18 – 23. Gå, tag cyklen eller kør til området og nyd den medbragte mad uden for koncert-området, eller køb mad og drikkevarer inde på koncertpladsen.

”Kulturudvalget besluttede i starten af året at indgå samarbejde med Kulturværftet i Helsingør om en livekoncert på Fredtoften. Det falder i god tråd med den beslutning, der blev taget året før, om at reetablere amfiscenen og i det hele taget forskønne området. Det glæder mig meget, at vi med et brag af en koncert kan give det naturskønne Fredtoften i Kokkedal ny energi,” udtaler formand for Kulturudvalget Ulla Hardy-Hansen. ”Det betyder meget for mig, at så mange som muligt – børn, unge og voksne – kan samles om en fælles kulturel begivenhed. Så glæd jer til en musikalsk oplevelse i det grønne på en forhåbentlig lun sommeraften.”
Bustrafik
02-04-2014
Det er udgangspunktet for de omlægninger af busdriften, som Fredensborg Kommune gennemfører i de kommende år.

Omlægningerne blev behandlet på et møde i Plan-, Klima- og Miljøudvalget i marts og igen på udvalgsmødet tirsdag den 1. april. Blandt de væsentligste ændringer er ønskerne om opgradering af linje 384, samt en ny forbindelse mellem Hørsholm og Hillerød. Fra oktober 2015 nedlægges servicebussen 820 og linjerne 371, 372 og 373, og det undersøges om byområderne i Fredensborg kan busbetjenes via udvidelser på de eksisterende ruter.

Bag ændringerne ligger et ønske om at prioritere de buslinjer, som har stor efterspørgsel og omvendt nedprioritere faste linjer med meget lav efterspørgsel, og som dermed er meget dyre at holde i drift. I stedet indføres der tilbud om Flextur, som er et tilbud om dør til dør kørsel, der bestilles hos Movia.

Omlægningerne tager udgangspunkt i den busplan, som blev lavet i 2011, hvor borgerne på en række cafémøder var involveret i planlægningen og prioriteringen af den kollektive trafik i kommunen. Forbedringerne indføres gradvist i takt med at kontrakterne med vognmændene skal fornys.