• A-Å
  • Læs op
  • Sprog:
Åbningstider Det koster det Sundhedspleje Pasning af børn Byggesagsarkivet Børnecheck og tilskud Byggeri og byggetilladelser Pension Åbningstider genbrugspladsen Boligstøtte Lån til betaling af ejendomsskat
Til foreninger Biblioteket Cykelture Fredtoften Motion Genbrugspladsen
Virk.dk Udbud - se hvad der er i udbud EAN-numre til kommunen
Byrådet Dagsorden og referat Mød et udvalg Kommunen i udvikling Politikker Budget
Til dig som...
  • vil selvbetjene
  • vil bygge og spare på energien
  • har børn
  • skal flytte
  • er senior
Søg efter...
Gør det selv
StrakssvarBorger
Kokkedal kunst
05-07-2015
Skålen og Perlen bliver Kokkedals nye samlingssted
Det blev den anerkendte billedhugger og installationskunstner Eva Koch, der løb med sejren i kampen om at få lov til at udføre det store kunstværk i forbindelse med Klimatilpasning Kokkedal – Danmarks største klimatilpasningsprojekt. Vinderprojektet blev præsenteret i dag for presse, interessenter og beboere på Plejecenter Egelunden – kunstværkets kommende nabo.

Eva Koch vandt med et værk, der har arbejdstitlen Skålen og Perlen, som vil omdanne dele af Holmegårds Plads i Kokkedal til et indbydende samlingssted. Pladsen får en fordybning i midten – en skål - med bløde kanter, hvor beboere og gæster har mulighed for at forsvinde i deres egen verden – samtidig med at de er en del af et stort fælles rum. Skålen vil samtidig fungere som afvanding på pladsen med skjulte dræn underneden.

Rundt om Skålen kommer siddepladser og efter mørkets frembrud får pladsen en ekstra dimension, da en projekter støbt i fiberarmeret plast – Perlen – vil projicere en video af en blomstrende valmuemark. Perlen vil blive placeret oven på Plejecenter Egelundens tag, hvor den i dagstimerne vil tage sig ud som en skulptur.

Kunstværket bliver således et integreret element i Danmarks største Klimatilpasningsprojekt, som bliver til i et partnerskab mellem Fredensborg Kommune, Boligselskaberne 3B og AB Hørsholm Kokkedal, Realdania samt Lokale- og Anlægsfonden.

Fakta om vinderen:
Eva Koch (f. 1953) er uddannet billedhugger fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (1985 – 1992) samt ved Facultad de Bellas Artes, Barcelona, Spanien (1989 – 1990)
Se mere: www.evakoch.net/da / og www.kunstonline.dk
05-07-2015
DMI varsler skybrud i Nordsjælland
DMI varsler skybrud og torden i aften og i nat for hele landet - herunder Nordsjælland og Fredensborg Kommune.

Se DMI her

   

Sager i høring

Nedenfor ses de to sager, hvor hørings- eller klagefristen er tættest på at udløbe.

Klik her for at se alle sager i høring lige nu 

Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 til tilbygning på 14 m² til garage på Lønholtvej 12, matr.nr. 15 c Lønholt By, Grønholt.
Endelig vedtagelse af lokalplan N103 – For område ved Mariehøj samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013

Fredensborg Byråd har den 26. maj 2015 endeligt vedtaget lokalplan N103 – For område ved Mariehøj samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013.
Lokalplanens formål er at sikre områdets anvendelse til offentlige formål, boligformål, lagervirksomhed, liberale erhverv og anden privat service (dog ikke detailhandel).
30-06-2015
Skolelærerne i Fredensborg Kommune har udsigt til mere kompetenceudvikling i det nye skoleår. A. P. – Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har valgt at støtte to nye tiltag med i alt 1.750.000 kroner.

Det drejer sig om støtte til en ansøgning fra Fredensborgs Kommunale Elevråd om at styrke dansk- og matematiklærernes kompetencer inden for brugen af digitaliserede læringsmidler. Elevrådet ønsker en højere grad af inddragelse af relevante app´s og andre digitale læringsmidler for at gøre den længere skoledag mere varieret og skabe større muligheder for differentiering.

Det andet projekt, der er blevet støttet, er et særligt forløb i kulturfagene historie, kristendom og samfundsfag, der gennemføres over de to kommende skoleår.
26-06-2015
Op mod 2000 engerede og diskussionslystne borgere, interessenter og lokalpolitikere deltog i udviklingen af fremtidens Fredensborg Kommune. Det foregik blandt andet på fem bymøder i Fredensborg, Humlebæk, Nivå, Kokkedal og i landområderne. Alle de mange idéer og input til, hvordan områderne kan og bør udvikle sig, bliver nu bearbejdet og analyseret sommeren over af administrationen i Fredensborg Kommune. Det sker i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Dansk Bygningsarv.

Resultatet skal ligge klar i form af et nyt udkast til strategi for Fremtidens Fredensborg Kommune. Det skal danne grundlag for drøftelser og prioriteringer på Byrådets kommende budgetseminar i starten af september.