Sund i Naturen – et tilbud til dig med stress, angst eller depression

Forside stress

Vi søger deltagere, 8 kvinder og 8 mænd, der har udfordringer med stress, angst eller depression, til et tilbud i naturen.

Se folderen Sund i Naturen - med stress, angst eller depression

 

Forløbet byder på:

 • Ophold i naturens rum med guidning af friluftsvejleder og mentor, Hasse Traberg-Andersen, naturvejleder Martin Wiberg og sundhedskonsulent Line Berg Torsbakke.
 • Stille aktiviteter som at lytte til fugle, se flotte udsigter og iagttage naturen.
 • Øvelser til afslapning, nærvær og sansning; smage, dufte, se og føle.
 • Bålkaffe og friluftsaktiviteter.
 • Hyggeligt socialt samvær og gode snakke med ligesindede under afslappede rammer.
 • Ny viden om natur og ideer til egne hverdagsture efter forløbet.

Tid: Hver tirsdag kl. 10 - 12.30 fra den 3. september til den 26. november 2019.
Der er ikke aktiviteter i uge 42 (efterårsferie).

Sted: Lejrpladsen i skoven Knurrenborg Vang, Fredensborg

Det er gratis at deltage, men tilmelding og en forsamtale er nødvendig. 

Hvis du ønsker at deltage kontakt sundhedskonsulent Line Berg Torsbakke, på tlf.: 72 56 25 61 eller mail: lbto@fredensborg.dk, så inviterer hun dig til en samtale, inden forløbet starter op. 

Sund i Naturen – et tilbud til dig med kronisk sygdom
Kroniske sygdomme

Vi søger 8 kvinder og 8 mænd, der har udfordringer med kronisk sygdom, til et tilbud i naturen.
Se folderen om Sund i Naturen med kronisk sygdom 

Der kommer ikke et efterårsforløb Sund i Naturen for borgere med kronisk sygdom. Men vi planlægger et nyt forløb til foråret 2020.

Forløbet byder på:

 • Motion ved motionsvejleder Nina Duscheck, så du kan fastholde livskvalitet og opnå fysisk velvære.
 • Naturoplevelser med guidning af naturvejleder Martin Wiberg.
 • Hyggeligt samvær med andre i samme situation.
 • Bålkaffe og friluftsaktiviteter.
 • Ny viden om natur, og ideer til egne hverdagsture og motionsmuligheder efter forløbet.

Tid og  sted vil fremgå når vi starter igen i foråret 2020

Om dig
For at kunne deltage på holdet skal du være i stand til at gå over 1 km. ved egen hjælp.

Tilmelding
Tilmelding skal ske via mail til alhh@fredensborg.dk
Har du brug for yderligere oplysninger kan du ringe 72 56 25 66

Fredensborg Kommune er, sammen med ni andre kommuner, udvalgt til at indgå partnerskab med Friluftsrådet om projektet Sund i Naturen, i perioden 2017 - 2020.
De ti fokuskommuner skal gå forrest i arbejdet med at skabe sundhed gennem aktiviteter i naturen.

Målet med projektet er at samle og skabe best-practice viden om, hvordan natur- og friluftsaktiviteter kan integreres som en del af den sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsats i kommunerne. Der er ligeledes fokus på, hvordan der kan bygges bro mellem kommunens tilbud og tilbud/aktiviteter i de lokale foreninger, så borgerne fastholdes i deres nye, aktive vaner – i naturen.

Fredensborg Kommune har allerede gennem en årrække arbejdet aktivt med at benytte naturen i den borgerettede forebyggelse og sundhedsfremme. I 2007 etablerede kommunen, i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland, partnerskabet Gang i Fredensborg, omkring udvikling af nye typer af aktiviteter i krydsfeltet mellem motion, naturoplevelser og sundhed. Det er med afsæt i dette arbejde at kommunen er gået ind i Friluftsrådets projekt. 

Se mere om Sund i Naturen på Friluftsrådets hjemmeside: www.friluftsraadet.dk/sundinaturen