Har du lyst til at stille op som kandidat til Seniorrådet i Fredensborg Kommune?

Ønsker du at få indflydelse på Fredensborg Kommunes ældrepolitik, så benyt chancen for at stille op som kandidat til Seniorrådet.

Seniorrådet er Fredensborg Kommunes overordnede ældrepolitiske råd, som er bindeleddet mellem de ældre borgere og politikerne. Seniorrådet skal høres i alle sager, der vedrører ældreområdet. Det kan f.eks. være budgetter, boliger, pleje- og aktivitetscentre, boliger, træning, bustrafik, hjemmehjælp og miljøforhold.
 

Der skal vælges 9 medlemmer

Til Seniorrådet i Fredensborg Kommune skal der vælges 9 medlemmer og suppleanter.

Valget gælder fra den 1. januar 2022 – 31. december 2025.

For at stille op som kandidat, skal du være fyldt 60 år senest den 17. november 2021 og bo i Fredensborg Kommune. Møderne foregår normalt mellem kl. 9.00 og 16.00.

Kandidatmødet afholdes mandag den 16. august 2021 kl. 16 - 17 på rådhuset, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.
Her vil der blive orienteret om valgets afvikling.

Send din tilmelding til kandidatmødet med dit fulde navn, adresse, telefon nr. samt mail adresse til politik@fredensborg.dk senest fredag den 13. august 2021 kl. 12.00.

Du kan stille op som kandidat til Seniorrådet fra den 16. august til den 6. september 2021. Og vær opmærksom på at kandidaterne skal vælges ved direkte valg og som enkeltpersoner, det vil sige ikke som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer eller lignende.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Center for Politik og Organisation på tlf. 72 56 51 10