Her kan du kan stille forslag, som du ønsker dine lokalpolitikere skal drøfte.

Opret et forslag
Du kan oprette forslag, hvis du er borger i Fredensborg Kommune og stemmeberettiget ved kommunalvalg.
Du opretter et forslag ved hjælp af Nem-ID.
Du skal skrive dit navn, din adresse og din e-mail, når du opretter dit forslag, men det er kun dit navn, der vil være synligt for andre på hjemmesiden.

 

For at et forslag kan blive behandlet, skal det have støtte fra 840 borgere. Tallet 840 er valgt, fordi det er det antal stemmer, der skal til for at blive valgt til Byrådet. Du støtter et forslag ved at stemme på det ved hjælp af nemID.

Du skal opgive navn og adresse, men disse oplysninger vil ikke være tilgængelige for andre.

Et forslag er aktivt på hjemmesiden i 3 måneder. Hvis det ikke har opnået det nødvendige antal stemmer inden for denne periode, bliver det slettet.

Et forslag som har opnået det nødvendige antal stemmer vil blive behandlet i Byrådet efter forudgående behandling i det fagudvalg, som sagen hører under.

Det er Byrådet, der beslutter, hvad der skal ske med forslaget. Du får ikke som forslagsstiller en særlig orientering om, hvad der er sket med dit forslag, men du må selv følge med på kommunens hjemmeside.

 

Det forslag, du stiller, skal vedrøre en opgave, som kommunen kan tage sig af. Desuden må det ikke være behandlet som borgerdrevet forslag det seneste år.

Visse typer af sager kan ikke behandles som borgerdrevet forslag. Det er sager om personlige forhold, sager om navngivne ansatte i kommunen samt sager, der indebærer fortrolige oplysninger. Det er også forslag, der indeholder injurierende, groft stødende eller krænkende udsagn, åbenlyst urigtige påstande eller er nedsættende, forhånende eller truende over for bestemte grupper i samfundet eller indeholder opfordring til forbrydelser. 

Sådanne forslag vil blive slettet fra hjemmesiden.

Oplysninger om navn, adresse og e-mail bruges til at kontrollere om de pågældende borgere opfylder betingelserne for at kunne stille og støtte borgerdrevne forslag. Oplysningerne opbevares i den periode, hvor et forslag er offentliggjort på kommunens hjemmeside og slettes herefter.

Retningslinjer for borgerdrevne forslag findes her