Byrådet er Fredensborg Kommunes øverste myndighed, hvor alle folkevalgte politikere fra de forskellige partier er repræsenteret.

Byrådet har det overordnede politiske og økonomiske ansvar for kommunens drift og udvikling og sætter bl.a. rammerne herfor i budgetter, kommuneplaner, lokalplan, delegationsplan m.m.

Studieture 2019 

Studietur Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Studietur Infrastruktur- og Teknikudvalget 

Studietur Børne- og Skoleudvalget

Studietur Fritids- og Idrætsudvalget 

Studietur Kulturudvalget

 

Borgerservice- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Social- og Seniorudvalget har ikke været på studietur på grund af COVID-19.