Fredensborg Kommune har samarbejde med seks venskabsbyer i Europa.

Håbo i Sverige tæt på Stockholm
Ingå i Finland tæt på Helsinki
Nittedal i Norge tæt på Oslo
Paide i Estland tæt på Tallinn
Sudbury i England tæt på London
Berleburg i Tyskland

 

Fordi venskabsbyarbejdet bidrager til at fremme den mellemfolkelige kulturelle forståelse og respekt på tværs af landegrænser og til at skabe samarbejder, netværk og venskaber til gavn for kommunens borgere.

Venskabsbyaktiviteterne skal give dig som borger/foreningsmedlem mulighed for at mødes med andre landes borgere omkring fællesinteresser på tværs af landegrænser. Udvekslinger, skal gennem personlige oplevelser, give dig indblik i andres liv og information om deres traditioner og kulturer. Hensigten er primært at give mulighed for kulturel og social udveksling samt erfarings- og inspirationsudveksling for kommunens foreninger.

I relation til venskabsbysamarbejdet er der muligheder for erfaringsudveksling i forbindelse med administration fx på områderne uddannelse, miljøbeskyttelse og ældrepleje.

Det nordiske samarbejde udgør fundamentet for venskabsbysamarbejdet.

Samarbejde er unikt fordi de fire kommuner i Finland, Norge, Sverige og Danmark alle er hinandens venskabskommuner og fordi alle kommuner har sprogfællesskab og deler kultur- og historie i en højere grad, end det er tilfældet med de øvrige venskabsbyer.

 

Politikere
Thomas von Jessen - formand (C)
Tinne Borch (V)
Flemming Rømer (O)
Bettina Bové (B)
Louise Mehnke (A)
Bjørn Svensson /Ø)

Øvrige medlemmer
Berleburg-Klubben
Lone Holde, tlf. 48 48 52 25 / 26 27 92 25, lone@holde.net

Foreningen Norden 
Lisa Juhler, tlf. 49 13 99 80 - næstformand
liju@fredensborg.dk  

Erhvervslivet
Tommy Eriksen
Tlf. 28 12 40 25
eriksen@wauder.com  

Kulturinstitutionerne
Carsten Østerskov
Fredensborg Musikskole, tlf. 72 56 22 49
co@fredensborg.dk

Kulturelt Samråd Fredensborg
Joachim Clausen. tlf. 20 21 17 21
joachim_clausen@hotmail.com

Skoleområdet
Anne Foverskov , tlf. 48 48 43 99
anne.foverskov@endrupskolen.dk

Sporten
Jørn Devantier
Tlf. 49 19 12 97 – mobil: 21 20 68 92
j_a_m@post12.tele.dk

Egon Erlandsen, tlf 49 14 40 05
lilian.egone@gmail.com

Sudbury-Klubben
Ulla Weyman
Tlf. 40 85 40 70
ulla@sudbury.dk