Formand - vacant

Husom

Michael Huusom
Havrevænget 208, 2980 Kokkedal
Mobilnummer 61 70 54 80
Email: michael@huusom.dk

 

Lisbeth Knudsen

Lisbeth E. Knudsen
Bygvænget 817, 2980 Kokkedal
Tlf: 49 14 52 81 
 lisbetheknudsen@gmail.com  

Finn  Kamper-Jørgensen
Finn Kamper-Jørgensen
Toeltvej 37, 3050 Humlebæk
Tlf 49 19 11 88
Email: finnkamper@gmail.com

 

Grethe Troensegaard

Grethe Troensegaard, sekretær
Frederikkevej 6, 3050 Humlebæk
Tlf: 49 19 42 78
Mobilnummer: 40 61 94 00
Email: Grethe.troensegaard@mail.tele.dk

 

Anette Lewinsky
Anette Lewinsky
Åtoften 165, 2990 Nivå
Tlf: 49 14 61 60
Email: lewinsky.hald@lic-mail.dk

 

Jørgen Simonsen
Jørgen Simonsen
Jernbane Allé 8A, 3050 Humlebæk
Tlf: 49 19 00 59
Email: 3uv@mail.tele.dk

 

Niels Søndergaard
Niels Søndergaard, kasserer/webmaster

Mariehøj 236, 2990 Nivå
Mobilnummer: 40 52 27 89
Email:niels@algon.dk

 

 

Seniorrådets referater og årsrapporter kan du se her på Seniorrådets hjemmeside.

Møder i Seniorrådet 2019 - for det første halve år 

16. januar         
20. februar
6. marts
10. april
8. maj
12. juni

 

Formål med et Seniorråd – aftalen med Fredensborg Kommune

I vedtægterne for Fredensborg Seniorråd står der bl.a.
Fredensborg Seniorråd rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om alle spørgsmål, der vedrører ældre.

Formålet med Seniorrådets arbejde er:

  • At udvikle og styrke kommunens ældrepolitik
  • At sikre, at de ældres problemer bliver behandlet af Fredensborg Byråd

Byrådet har pligt til at høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører ældre, inden der træffes beslutning.

Kommunalbestyrelsen skal høre Seniorrådet om alle forslag, der vedrører de ældre borgere.
Seniorrådet kan også på eget initiativ udtale sig om alle områder, som berører de ældres forhold i Fredensborg Kommune.

For den fulde tekst for samarbejdsaftale og vedtægter henvises til Seniorrådets hjemmeside