Nivå Havn er en kommunal virksomhed ejet af Fredensborg Kommune.
Havnevirksomheden har til formål at udleje bådpladser til lystfartøjssejlads og søværts fritidsaktiviteter samt at udøve serviceforanstaltninger for lejere, gæster og andre i havn og strandpark.

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn varetager den daglige forvaltning af havnevirksomheden med reference til Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Repræsentanter fra byrådet
Lars Søndergaard
Bo Hilsted

Repræsentanter for sejlklubberne
Werner Larsen. (Tursejlerne),
Bjørn Ølgaard (Bådlauget),
Allan Andersen (fritidsfiskern

Repræsentanter for foreningerne
Marianne Weck (Pingvinerne),
Anders Kabel (Roklubben)

Repræsentanten fra de erhvervsdrivende
Frank Lenander, Nivå Bådsalg

Repræsentanten fra paraplyorganisationerne
Lars La Cour, Fredensborg Idrætsråd