Handicappolitikken sikrer borgere med handicap og deres pårørende en ligeværdig deltagelse i samfundslivet.

 

Handicaprådet i Fredensborg Kommune består i perioden 2014 - 2017 af syv medlemmer udpeget af Byrådet og syv medlemmer fra Danske Handicaporganisationer.

Medlemmer
Lis Kofoed
jumbo@venlig.dk
Lilly Christensen
lec@lsc359.dk
Jens Andersen
jensea1967@gmail.com
Inga Lind-Madsen
ilm@mail.tele.dk
Dorthe Nielsen
dorthe@fasanvaenget.dk
Birthe Svensson
birthe@lykkemosevej.dk
Inge Zeisner
inge@zeisner.dk

Politikere
Pia Bødtker (A)
pib@fredensborg.dk
Kristian Hegaard (B), formand
krhe@fredensborg.dk  
Christian de Jonquiéres (C)
chdj@fredensborg.dk  
Christen Amby (F)
amby@c-amby.dk
Charlotte Bie (V)
cbie@fredensborg.dk
Bjørn Svensson (Ø)
svensson@lykkemosevej.dk
Jørgen S. Elleboe (O)
jselleboe@gmail.com

Stedfortræder
John Hjort Larsen
john1942la@gmail.com


Der er ikke møder i juni, juli og december 

Møde i Handicaprådet begynder kl. 17:30

Torsdag den 26. januar
Torsdag den 23. februar
Torsdag den 30. marts
Torsdag den 27. april
Torsdag den 1. juni
Torsdag den 31. august
Torsdag den 28. september
Torsdag den 26. oktober
Torsdag den 23. november