Grønt Råd er et rådgivende forum i natur-, miljø- og planlægningsspørgsmål.

Ideen er at bruge foreningernes og borgernes engagement og kendskab til natur, miljø og planlægning til en konstruktiv dialog om nye aktiviteter i kommunen.

 


Medlem udpeget af byrådet, Tonny Lacomble Nielsen (B)
Medlem udpeget af byrådet, Torben Forskov (F)
Nordsjællands Landboforening, Søren Hansen
Danmarks Naturfredningsforening, Jens Søndergaard
Dansk Ornitologisk Forening, Birgitte Garde
Danmarks Jægerforbund Fredensborg, Erik Vestergaard Madsen
De lokalhistoriske foreninger, Flemming Jappsen
Friluftsrådet, Bente Nielsen
Nive Å’s Lystfiskerforening, Carsten Ryby
Bevaringsforeningen, Lisbeth Gram Holdum
Agenda 21 Foreningen, Finn Langgaard
Dansk Cyklist Forbund, Frank Elm Jakobsen
Fredensborg Landsbyråd, Niels Jørgen Olsen
Naturstyrelsen Nordsjælland, Tim Falck Weber

Kommissoriet er revideret af Byrådet 28. maj 2018.
Se kommissorium for Grønt Råd her.