Grønt Råd er et rådgivende forum i natur-, miljø- og planlægningsspørgsmål.

Ideen er at bruge foreningernes og borgernes engagement og kendskab til natur, miljø og planlægning til en konstruktiv dialog om nye aktiviteter i kommunen.

 


Medlem udpeget af byrådet, Tonny Lacomble Nielsen (B)
Medlem udpeget af byrådet, Torben Forskov (F)
Nordsjællands Landboforening, Søren Hansen
Danmarks Naturfredningsforening, Jens Søndergaard
Dansk Ornitologisk Forening, Birgitte Garde
Danmarks Jægerforbund Fredensborg, Erik Vestergaard Madsen
De lokalhistoriske foreninger, Flemming Jappsen
Friluftsrådet, Bente Nielsen
Nive Å’s Lystfiskerforening, Carsten Ryby
Bevaringsforeningen, Lisbeth Gram Holdum
Agenda 21 Foreningen, Finn Langgaard
Dansk Cyklist Forbund, Frank Elm Jakobsen
Fredensborg Landsbyråd, Søren D. Schmidt
Naturstyrelsen Nordsjælland, Jens Bjerregaard Christensen

2019
Referat 20. maj 2019
Referat 18. marts 2019

 

2018

Referat 26. november
Referat 28. maj
Referat 19. marts 

2017

Referat 27. november
Referat 25. september

15. maj Der blev ikke udarbejdet et egentligt referat, da mødet blev afholdt som en besigtigelse af projekterne ved Lergavssøerne i Nivå. I mødet deltog også politikere fra Plan-, Miljø- og klimaudvalget.

Referat 6. marts

2016
Referat 29. februar
Referat 30. maj 
Referat 26. september
Referat 28. november

 

2015
Referat 2. marts
Referat 1. juni
Referat 14. september
Referat 30. november


2014
Referat 27. januar
Referat 5. maj
Referat 22. september
Referat 17. november

Kommissoriet er revideret af Byrådet 28. maj 2018.
Se kommissorium for Grønt Råd her.