For at styrke dialogen mellem interessenterne på vandløbsområdet og kommunen som vandløbsmyndighed har vi etableret et dialogforum om vandløb.

Vi benytter bl.a. dialogforummet til at orienterer og diskuterer nye initiativer på vandløbsområder, herunder arbejdet med at implementerer de statslige vandplaner. Vores ønske er, at vi med det nye vandløbsforum inddrager relevante parter i vigtige beslutninger på vandløbsområdet, og får drøftet Miljø- og Klimatilpasningsindsatsen i relation til vandløbene og udveksle synspunkter her om.

Målet er en åben, målrettet og faglig debat.