Et Råd er en forsamling af særligt udvalgte personer der har til opgave at udtale sig kvalificeret om bestemte sager, rådgive, fremlægge forslag m.m.

Her under finder du en liste over råd i Fredensborg Kommune. Du kan se, hvem der er medlem, hvad de arbejder med, og hvordan du kontakter dem.

Dialogforum om Vandløb

Forebyggelsesrådet

Fredensborg Erhvervsråd

Fritidsforum

Grundvandsrådet

Grønt Råd

Handicaprådet

Kunstfonden

Nivå Havn - driftsbestyrelse

Seniorrådet

Venskabsbykomiteen