Kulturudvalget har vedtaget den Kulturstrategi, der frem mod år 2020 skal udvikle Fredensborg Kommunes kulturelle identitet, skabe livskvalitet og dermed medvirke til at gøre kommunen til et attraktivt sted at bosætte sig.

Kultur skaber identitet og er det værdiskabende fundament i den fremtidige Fredensborg Kommune.

Derfor skal kulturen sættes i spil gennem samarbejde, synlighed og sammenhængskraft, som er det overordnede indsatsområde for Kulturstrategien.

Du kan læse mere om Kulturkonferencen, arbejdet med de 3 indsatsområder og tidsplanen for Kulturstrategien her på siden.

  •  Skal vi formidle det kulturliv og de kulturtilbud, vi allerede har
  • Skal vi skabe sammenhængskraft mellem bysamfund og borgere på tværs af kulturelle og sociale skel
  • Skal kulturen ses som det grænsebrydende og relationsskabende værktøj til at inddrage borgere, der ikke normalt opsøger kulturlivet

I strategien har Kulturudvalget valgt at fokusere på yderligere tre indsatsområder: Børne- og Ungekultur, Kulturarv og Identitet og Kunst og Kultur i det offentlige rum.

Disse indsatsområder var temaet for oplæg og diskussion på Kulturkonferencen, der blev afholdt den 15. marts 2016.

Her blev drøftet idéer og konkrete initiativer til hvert af de tre indsatsområder, som kommer til at danne grundlaget for den handlingsplan, der skal føre Kulturstrategien fra ord til handling. 

 

Ved Kulturkonferencen den 15. marts 2016 blev konkrete initiativer til en handleplan for implementeringen af Kulturstrategien diskuteret.

Borgere og repræsentanter fra Fredensborg Kommunes kulturliv var inviteret til at blive klogere på Kulturstrategien og diskutere, hvordan vi med konkrete initiativer kan føre den ud i livet. 


Formanden for Kulturudvalget, Ulla Hardy-Hansen, bød velkommen til Kulturkonferencen hvorefter Fredensborg Musikskoles Jazzorkester ”JazzyRocky” spillede for de fremmødte. Herefter præsenterede Lina Thieden, direktør for Børn, Kultur og Sundhed, kulturstrategien og bød velkommen til de tre eksterne oplægsholdere:

Beth Juncker (professor i Børnekultur ved Københavns Universitet),

Jørgen Sprogøe Pedersen (kulturchef i Helsingør Kommune) og

Poul Sverrild (museumschef for Forstadsmuseet).
De tre oplæg tog udgangspunkt i Kulturstrategiens indsatsområder: Børne- og Ungekultur, Kunst og kultur i det offentlige rum og Kulturarv og Identitet. Oplæggene dannede grundlaget for de videre drøftelser i grupper, hvor konkrete idéer og initiativer til handleplanen blev diskuteret.

Alle forslag bliver nu gennemgået til det videre arbejde med handleplanen for Kulturstrategien.

Under Kulturkonferencen blev der dannet interessegrupper indenfor de tre indsatsområder, der hver især vil arbejde videre med konkrete initiativer.

Er du interesseret i at deltage i interessegrupperne inden for én eller flere af de tre indsatsområder, eller har du en god idé til konkrete forslag, der kan føre Kulturstrategien ud i livet i Fredensborg Kommune?

 

Så er du velkommen til at kontakte

Børne og Ungekultur
Stine Holmstrøm Have, afdelingsleder på Nivå Bibliotek shoh@fredensborg.dk
Mikkel Christian Meyer, børnekulturmedarbejder micm@fredensborg.dk

Kulturarv og Identitet
Ole Lass Jensen, Museum Nordsjælland. olj@museumns.dk
Lise Schifter, Fredensborg Arkiverne schi@fredensborg.dk

 

Kunst og kultur i det offentlige rum
Ebba Anker Nielsen, Kulturelt Samråd i Fredensborg ebbaanker@gmail.com

 

Her kan du følge med i tidsplanen for den nye kulturelle profil for Fredensborg Kommune frem mod år 2020. Tidsplanen tilrettes løbende:

Den 25. februar 2013: Fredensborg Kommunes Kultur- og Idrætspolitik vedtages i Byrådet, som ligger til grundlag for Kulturstrategien

Kulturstrategien udarbejdes

Den 7. december 2015: Høringsfrist for høringsudkastet ”Kulturstrategi for Fredensborg Kommune”. Der var ved fristen indkommet 12 høringssvar fra de følgende interessenter: Fredensborg Ny Kunstforening, Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio, Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, Nivaagaards Malerisamling, Ringovnen, Kulturinstitution Fredensborg – Bibliotek og Musikskole, Kokkedal på Vej, Teaterforeningen Madam Mangor, Musikteatergruppen Ragnarock, Foreningen for Kulturelle Projekter, Kulturelt Samråd og Nivå Big Band

Den 9. februar 2016: Den endelige udgave af Kulturstrategien vedtages i Kulturudvalget

Den 15. marts 2015: Der afholdes Kulturkonference, hvor Kulturstrategien præsenteres og konkrete initiativer til handleplanen diskuteres

Udarbejdelse af konkret handleplan

Den 6. juni 2016: Kulturudvalget skal drøfte udkastet til handleplanen

Den endelige handleplan udarbejdes

Handleplanen implementeres frem mod år 2020 med midler fra Kulturpuljen