Fredensborg Kommunes vedtagede politikker for 2019 - 2022


Beskæftigelsespolitikken 2019 - 2022. ​Trivsel og fællesskaber i beskæftigelse

Bolig-, Arkitektur- og Ejendomspolitik 2020. Bygninger og byrum skaber liv

Børne- og Ungepolitik 2019 -2022. Det er sejt at blive dygtig

Erhvervs- og Turismepolitikken 2019- 2022. Oplevelser og Erhverv som udviklingsmotor

Grøn politik for Klima, Energi, Natur og Miljø - 2019 -2023

Kultur-, Fritids- og Sundhedsfremmepolitik 2020 - 2022. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Mobilitets- og Infrastrukturpolitik 2018- 2021. Det skal være nemt og sikkert at komme frem

Social- og Handicappolitik 2019 - 2022. Du kan mere end du tror

Ældre- og Værdighedspolitik 2018 - 202, Et godt ældreliv

Økonomisk Politik - 2019 - 2021 

Politikkerne og FN's verdensmål 

FN’s verdensmål til at opnå en bæredygtig verden, består af 17 mål og 169 delmål, som alle FN’s 193 medlemslande har forpligtet sig til at arbejde for at realisere.

Flere af målene skal realiseres lokalt og er i høj grad relevante i en kommunal kontekst. 

Byrådets vision om en bæredygtig kommune i udvikling er rammen om kommunens arbejde med de 17 verdensmål.
Vi arbejder med flere af verdensmålene i relation til pejlemærkerne i arbejdsgrundlaget og som en del af kommunens vedtagne politikker.