Se kommunens vedtagede planer og strategier

I Planstrategien ”Fremtidens Fredensborg Kommune” angives visionen og målsætninger for, hvordan Fredensborg Kommune skal udvikle sig frem mod 2020.

Fredensborg Kommune er karakteriseret ved at have fire næsten lige store bysamfund og et landområde.
De fire byer og landet er hver for sig forskellige og attraktive. 

I strategien kan du læse, hvordan kommunens unikke kvaliteter skal udvikles og styrkes.

Under planstrategien finder du en række andre strategier.

Planstrategien 2032 - "Fremtidens Fredensborg Kommune"

Erhvervsstrategien 2018 - 2021 

Fredensborg - en grøn virksomhed - handlingsplan 2019 - 2022

Fundraisingstrategi 2018 - 2020

Jobcenter Fredensborg - Beskæftigelsesplan 2019 - 2020

Mobilitets- og Infrastrukturstrategi 2018-2029