Se kommunens vedtagede planer og strategier

I Planstrategien ”Fremtidens Fredensborg Kommune” angives visionen og målsætninger for, hvordan Fredensborg Kommune skal udvikle sig frem mod 2020.

Fredensborg Kommune er karakteriseret ved at have fire næsten lige store bysamfund og et landområde.
De fire byer og landet er hver for sig forskellige og attraktive. 

I strategien kan du læse, hvordan kommunens unikke kvaliteter skal udvikles og styrkes.

Under planstrategien finder du en række andre strategier.

Planstrategien 2032 - "Fremtidens Fredensborg Kommune"

Erhvervsstrategien 2018 - 2021 

Fredensborg - en grøn virksomhed - handleplan 2019 - 2022

Grøn Mobilitet - Handlingsplan 2020 - 2022

Handleplan for Energi og Varme 2020 - 2022

Mobilitets- og Infrastrukturstrategi 2018-2029 

 

Rammeaftale 2021 - 2022 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

Beskæftigelsesplan 2021-2022


Beskæftigelsesplanen for 2021-2022 er blevet godkendt i Byrådet og Borgerservice- Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.
Planen fastlægger de overordnede mål og retningslinier for beskæftigelsesindsatsen i Fredensborg Kommune i 2021-2022.

Målene og resultatkravene i beskæftigelsesplanen er udtryk for en lokalpolitisk prioritering indenfor rammerne af de centrale mål, som er udmeldt af beskæftigelsesministeren for arbejdet med beskæftigelsesplanen i 2021.