FN's verdensmål 

FN’s verdensmål til at opnå en bæredygtig verden, består af 17 mål og 169 delmål, som alle FN’s 193 medlemslande har forpligtet sig til at arbejde for at realisere. Flere af målene skal realiseres lokalt og er i høj grad relevante i en kommunal kontekst. 

Byrådets vision om en bæredygtig kommune i udvikling er rammen om kommunens arbejde med de 17 verdensmål.

Vi arbejder med flere af verdensmålene i relation til pejlemærkerne i arbejdsgrundlaget og som en del af kommunens vedtagne politikker.