Som borger har du flere muligheder for at søge indflydelse og påvirke Byrådets arbejde.
Du kan blandt andet:

  • stille spørgsmål til Byrådet
  • deltage i borgermøder
  • stemme ved kommunalvalget


 

• Kontakte byrådspolitikere forud for budgetvedtagelser samt i forbindelse med forberedelse og opfølgning på sager.


• Udnytte din ret til at kommentere fremlagte høringsforslag, f.eks. lokalplanforslag og forslag til kommuneplanen, miljøplan m.m.

• Bede om indsigt i de sager, du finder interessante.

• Opstille til bestyrelsen i en eller flere af kommunens institutioner.

• Du kan efter aftale træffe borgmesteren eller en udvalgsformand personligt.

• Du kan altid henvende dig til de enkelte byrådsmedlemmer.