Som borger, forening eller virksomhed kan du få foretræde og møde et politisk udvalg, hvis du er part i en sag, udvalget skal behandle.
 

Enhver borger, forening eller virksomhed med relation til sager, som er opført på dagsordenen for et møde i de politiske fagudvalg, kan få foretræde for udvalget.

Derudover kan udvalgsformanden give tilsagn om møde.

Dette skal fremgå af dagsordenen til udvalgsmødet.

Af hensyn til planlægningen af udvalgets møde skal en borger mv., der ønsker foretræde for et udvalg, anmelde dette til Center for Politik og Organisation på politik@fredensborg.dk  senest to hverdage forud for mødet.


Udvalgsformanden vurderer, eventuelt efter en dialog med den borger mv., der har ønsket foretræde, om foretrædet er relevant.

Foretræde ledes af udvalgsformanden, der vurderer, hvornår foretrædet er afsluttet.

De foretrædende må alene redegøre for deres sag overfor udvalget, ikke stille spørgsmål til det. Når de har fremført deres sag, kan formanden lade udvalgsmedlemmerne stille opklarende spørgsmål til de foretrædende. Egentlige forhandlinger om sagen må altså ikke finde sted.

Af hensyn til det efterfølgende udvalgsmøde kan et foretræde højst være på 10 minutter.

I tilfælde af, at der er flere forskellige foretræder, skal udvalgsmødet dog starte senest en halv time efter planlagt mødetid.

Der kan ikke ske foretræde i personsager, hvori borgeren ikke er part.

Der er mulighed for at medbringe en bisidder.

Dialogen med de faglige organisationer sker via MED-systemet.

Mød de politiske udvalg

Spørgetidsreglement

Som borger har du flere muligheder for at søge indflydelse og påvirke Byrådets arbejde.
Du kan blandt andet:

  • stille spørgsmål til Byrådet
  • deltage i borgermøder
  • stemme ved kommunalvalget


 

• Kontakte byrådspolitikere forud for budgetvedtagelser samt i forbindelse med forberedelse og opfølgning på sager.


• Udnytte din ret til at kommentere fremlagte høringsforslag, f.eks. lokalplanforslag og forslag til kommuneplanen, miljøplan m.m.

• Bede om indsigt i de sager, du finder interessante.

• Opstille til bestyrelsen i en eller flere af kommunens institutioner.

• Du kan efter aftale træffe borgmesteren eller en udvalgsformand personligt.

• Du kan altid henvende dig til de enkelte byrådsmedlemmer.