Billede

Fredensborg Kommune er imod at der skal køre modulvogntog på A6 gennem Fredensborg by.
Kommunen har derfor foreslået to alternative ruter som fremgår af kortet.
Fredensborg Kommune samarbejder med vejdirektoratet og nabokommunerne om at vælge og etablere en rute til modulvogntog uden om Fredensborg by. Kommunens to alternativer fremgår af kortet. Begge forløber ad Helsingørmotorvejen og Isterødvejen, det ene syd om Hillerød, det andet nord om Hillerød.

Medlemmer af Folketingets Bygnings- og Transportudvalg samt partiernes trafikordførere var inviteret til borgermøde i Fredensborg tirsdag den 27. september.

På mødet blev folketingspolitikerne præsenteret for byrådets forslag til en alternativ rute via Isterødvejen, hvormed Fredensborg kan skånes for modulvogntogene.

 

Deltagere i panelet fra Folketinget
Christine Antorini (A) folketingsmedlem
Lars Arne Christensen (C) kommende folketingskandidat
Kim Christiansen (O) folketingsmedlem, medlem af transport- og bygningsudvalget
Hans Andersen (V) folketingsmedlem
 
fra Fredensborg Kommune
Borgmester Thomas Lykke Pedersen 
Formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen
​Ordstyrer direktør Thomas Barfoed

Dagsorden
Ordstyrer Direktør Thomas Barfoed 
Velkomst og præsentation v/ borgmester Thomas Lykke Pedersen 
Fremlæggelse af byrådets forslag til en alternativ rute v/teamleder Jacob Hansen Wrisberg 
Indlæg fra trafikpolitiske ordførere/folketingsmedlemmer   
Indlæg fra Fredensborg Byråd (Borgmester og udvalgsformand) 
Debat i salen 
Opsamling og afrunding ved borgmester Thomas Lykke Pedersen   
 


Tirsdag den 11. oktober mødtes repræsentanter for Vejdirektoratet og Fredensborg Kommune som aftalt for at drøfte en alternativ rute for modulvogntog.

”Det var et godt møde, hvor vi udvekslede vores forskellige synspunkter og relevante faktuelle forhold. Som forventet har Vejdirektoratet endnu ikke tilstrækkeligt grundlag for at træffe beslutning og har brug for yderligere tid til at belyse sagen. Vi har derfor aftalt, at vi mødes igen medio november”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, der i sagen repræsenterer et samlet byråd, der ikke vil have modulvogntog gennem Fredensborg.
(Pressemeddelelse udsendt den 13. oktober 2016)

Se byrådets forslag til en alternativ rute

Se fotos fra mødet