Billedtekst: Kommunen har foreslået to alternative ruter som fremgår af kortet.

Læs her om status for arbejdet med at undgå modulvogntog gennem Fredensborg by og i stedet forbedre Isterødvejen og Helsingørmotorvejen til kørsel med modulvogntog.

• Fredensborg Kommune er imod, at der skal køre modulvogntog på rute 6 gennem Fredensborg by, og har derfor arbejdet mod dette.
Kommunen har blandt andet afholdt borgermøder samt møder med Vejdirektoratet, Transportministeren og transportbranchen.​
Læs hvad borgmesteren sagde på borgermødet

• Fredensborg Kommune har anbefalet at modulvogntogene i stedet for at køre ad rute 6 gennem Fredensborg, kører ad Isterødvejen og Helsingør Motorvejen.
Kommunens alternative ruter fremgår af kortet den ene syd om Hillerød, det andet nord om Hillerød

• Når der er opnået enighed med nabokommunerne og når resultatet af beregningerne foreligger, tages der politisk stilling til endeligt valg af rute, finansiering mm.

Fredensborg Kommune har sendt breve til Hørsholm Kommune og Hillerød Kommune, med forespørgsel om deres holdning til kørsel med modulvogntog på Isterødvejen.

Begge kommuner har drøftet sagen politisk. Hillerød kommune er indforstået med at der kører modulvogntog på deres del af Isterødvejen og med at ruten for modulvogntog  føres nord om Hillerød. Hørsholm kommune har udsat beslutningen, og afventer yderligere analyser af kapacitet i Isterødvejens tilslutning til Helsingørmotorvejen. 

I forhold til Vejdirektoratet, så er administrationen løbende dialog, og afgør  de videre skridt når tilbagemeldingen fra Hørsholm foreligger. 

• Af trafikaftalen 2014 fra Folketinget fremgår at rute 6 gennem Fredensborg – og en lang række andre veje i landet - skal forberedes for kørsel med Modulvogntog. Se aftalen her

• I en supplerende Trafikaftale, vedtaget i december 2016, fremgår det,  

  • at man er indstillet på, at rute 6 ikke omfattes af modulvogntogsnettet, og
  • at man er indstillet på at  imødekomme Fredensborg Kommunes ønske om en ændret rute via Isterødvejen og Helsingørmotorvejen under forudsætning af, at kommunen tilvejebringer den fornødne finansiering og indhenter accept fra de øvrige kommuner til at køre modulvogntog på deres del af Isterødvejen.

Se aftalen her

Vejdirektoratet er i gang med at undersøge hvilke udgifter der er forbundet med at ombygge de to alternative ruter for kørsel med modulvogntog. Desuden er kommunen i gang med at forhandle med nabokommunerne om på hvilke vilkår ombygningerne på deres dele af vejnettet kan udføres. Resultaterne af dette forventes at foreligge i foråret 2017.