Lergravssøerne
Lergravssøerne er et stort aktiv i Nivå. Her skal der arbejdes med flere og større aktivitetsområder for hele familien. Samtidig skal stinettet renoveres og der skal  etableres udsigtskiler så Nivås fantastiske  natur og kulturarv bliver mere synlig.

Bynatur
Strategien for bynatur i Nivå skal styrke byens identitet som en nutidig by midt i en unik natur. Der vil de kommende år kunne opleves indsatser med mere vedligehold, der tager udgangspunkt i arkitektur og forskønnelsespolitikken, og som skal bidrage til at Nivå også fremstår mere tryg og indbydende. Se de 7 indsatsområder og de 6 principper for udvikling af bynatur i Nivå.

Nivå Skole og udearealerne
Udearealerne omkring Nivå Skole skal ligeledes forbedres og fremstå smukkere og som attraktive opholds- og læringsrum.

Kystbeskyttelse
Behovet for kystbeskyttelse mellem Nivå Havn og Sletten Havn undersøges.
​Læs mere om kystbeskyttelse

Dige nord for Nivå Havn
Diget mellem Laveskov Villaby og Nivå Havn skal dimensioneres, så det fungerer som en effektiv kystsikringsbarriere.

Nivå Havn og Strandpark
I Nivå er der mange spændende tilbud til den aktive familie. Nivå Havn og Strandpark har masser af muligheder for vandsport.  Det er ønsket at gøre endnu mere for havnen og området omkring ved at forbedre udnyttelse af områdets faciliteter, det vil sige  bedre adgangsforhold og flere fælles opholdspladser.

Udskiftning af vejbro over Nive Å, Gamle Strandvej
I efteråret udskiftes broen over Nive Å ved Nivaagaards Malerisamling.
Broen vil være spærret for alt trafik i anlægsperioden som forventes at være fra medio august til ultimo december 2017. 

Udvikling af bykernen
Der er i de næste par år sat fokus på at udvikle bykernen i Nivå.
En helhedsplan skal give bud på et multifunktionelt og fleksibelt byrum. Der er fokus på ombygnings- eller udvidelsesmuligheder for biblioteket samt bebyggelsesplaner i området herunder rekreative grønne samlings- og aktivitetssteder i bymidteområdet.
​Læs mere om udvikling af bykernen