Indhold

Så sker der noget i Kokkedal. Der graves og arbejdes ved Egedalshallen og Kokkedal Skole.
Skoler og idrætshaller rummer masser af liv, og er vigtige mødesteder. Med Klimatilpasning Kokkedal vil disse kvaliteter blive styrket.
De nuværende parkeringspladser foran Egedalshallen flyttes og omdannes til en stor plads, der kan tilbageholde regnvand, og hvor livet og aktiviteterne fra hallen kan sive ud, få bedre udfoldelsesmuligheder og bidrage til bylivet.
Ved skolen bliver regnvand opsamlet og integreret i både leg og undervisning.

 

 

Med klimatilpasningsprojektet får Kokkedal tilført en lang række nye kvaliteter – og det sker lige nu.


Det er masser af gravemaskiner i Kokkedal fordi vi skaber nye opholdssteder og flere udendørs aktivitetsmuligheder.


Det betyder, at der flyttes rundt. Nyttehaverne mellem hovedstien og Egedalsvænge er flyttet og kastanjetræerne langs stien bliver fældet  tirsdag den 13. september.
Træerne skal fældes, da hovedstien skal laves til en åben forhave – isflagehave -  langs Egedalsvænge med sidde- og trædesten, nye træer (frugttræer) og lavninger, hvor regnvandet kan samle sig.

Der er opsat et skilt ved hovedstien, hvis du gerne vil vide mere om isflagehaven.

I fremtidens Kokkedal skal op til 95 procent af regnvandet håndteres på overfladen og en omfattende etablering af ny infrastruktur og regnvandstekniske løsninger, vil skabe nye overflader, der samtidig opgraderer byrum og pladser. Visionen med Klimatilpasning Kokkedal er derfor at bruge klimatilpasningen som en mulighed for at binde Kokkedal bedre sammen, skabe, nye aktive byrum og styrke bylivet. Projektets økonomi er på cirka 145 mio. kr., og det forventes at være færdiganlagt i 20

 

Med klimatilpasningsprojektet får Kokkedal tilført en lang række nye kvaliteter.

  • Der vil blive skabt nye opholdssteder og flere udendørs aktivitetsmuligheder.
  • Byrum bliver åbnet op og vil invitere til ophold, hygge og naboskab.
  • Statens Kunstfond bidrager til etablering af kunst, og der bliver flere muligheder for at nyde naturen og lege med åens vand.
  • For de aktive kommer der nye muligheder for at lege og dyrke motion, uanset om man er til parkour, boldspil, løbehjul eller en løbetur.

Dette sker, samtidig med at haverum, lavninger og multibaner indrettes, så de kan tilbageholde og forsinke regnvand.

Det sker efter, at Statens Kunstfond (Legatudvalget for Billedkunst) har besluttet at afsætte 2,8 mio. kr. til at gå ind i et samarbejde om at udvikle og realisere et stærkt kunstnerisk element til Klimatilpasning Kokkedal.

Kriterierne er: 

• At kunstprojektet skal indgå som en integreret del af Klimatilpasning Kokkedal 
• At kunstprojektet skal være af høj kunstnerisk kvalitet 
• At kunstprojektet skal være centralt vægtet i byrummet og håndterer byrummets skala 
• At kunstværket medvirker til at danne et socialt, aktivt, åbent og imødekommende samlingssted for områdets beboere og besøgende 
• At kunstprojektet involverer lokalområdet på tværs af boligområder og på tværs af aldersgrupper, etnicitet m.v. 
 

Eva Koch vandt med et værk, der har arbejdstitlen Skålen og Perlen, som vil omdanne dele af Holmegårds Plads i Kokkedal til et indbydende samlingssted. Pladsen får en fordybning i midten – en skål - med bløde kanter, hvor beboere og gæster har mulighed for at forsvinde i deres egen verden – samtidig med at de er en del af et stort fælles rum. Skålen vil samtidig fungere som afvanding på pladsen med skjulte dræn underneden. 

Rundt om Skålen kommer siddepladser og efter mørkets frembrud får pladsen en ekstra dimension, da en projekter støbt i fiberarmeret plast – Perlen – vil projicere en video af en blomstrende valmuemark. Perlen vil blive placeret oven på Plejecenter Egelundens tag, hvor den i dagstimerne vil tage sig ud som en skulptur. 

Kunstværket bliver således et integreret element i Danmarks største Klimatilpasningsprojekt, som bliver til i et partnerskab mellem Fredensborg Kommune, Boligselskaberne 3B og AB Hørsholm Kokkedal, Realdania samt Lokale- og Anlægsfonden. 

Statens Kunstfond har besluttet at støtte Klimatilpasning Kokkedal med 2,8 mio. kroner.

Fakta om vinderen: 
Eva Koch (f. 1953) er uddannet billedhugger fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (1985 – 1992) samt ved Facultad de Bellas Artes, Barcelona, Spanien (1989 – 1990) 
Se mere på www.evakoch.net/da/ og www.kunstonline.dk

Den overordnede målsætning med Klimatilpasning Kokkedal er at bruge klimatilpasning som overordnet princip og ledetråd i hele områderenoveringen samtidig med at al klimatilpasning skal ske med en målsætning om dobbeltanvendelse og styrkelse af området oplevelsesmuligheder og sociale funktion. 

Det betyder, at de kanaler, grøfter og lavninger, der etableres til at håndtere vandet når det regner, skal indrettes så der samtidig skabes nye spændende muligheder for at mødes om leg og aktivitet, ophold og hygge også når det er tørvejr og der ikke er vand.

Klimatilpasning Kokkedal er en områderenovering, hvor 95% af regnvandet skal håndteres lokalt, hvor regnvandshåndteringen er langt mere end blot et teknisk element, men hvor regnvandsløsningerne udvikles og integreres på en måde så de samtidig har andre funktioner der sammen med andre tiltag, understøtter skabelsen af attraktive byrum som rummer vandet når det regner og skaber rammer for ophold, samvær, bevægelse og aktivitet både med og uden vand (dobbeltanvendelse). 

Klimatilpasning Kokkedal er således også en områderenovering, hvor fornyelsen er med til at binde forskellige kvarterer og områder i Kokkedal sammen til en enhed. 

Hvor de nye uderum skaber rammer som for et mangfoldigt liv med trygge og attraktive mødesteder til ophold, bevægelse og idræt. Et område, hvor der både løses umiddelbare klimaudfordringer, hvor man tager ansvar for at håndtere sit regnvand lokalt og gør det på en måde, som skaber merværdi og nye muligheder i området.