Billede

Humlebæk Idrætscenter er en hel ny hal bygget i det smukke Humlebæk Syd.

Nyt pleje- og rehabiliteringscenter
Læs mere om det nye center

Kystbeskyttelse
Behovet for kystbeskyttelse mellem Nivå Havn og Sletten Havn undersøges. Læs mere om kystbeskyttelse ved Gl. Strandvej

Humlebæk Syd
Byrådet har besluttet på byrådsmøde den 25. april 2016, at der for nuværende ikke udbygges i Humlebæk Syd.

Trafiksikring af Humlebæk Strandvej
Som led i forbedring af trafiksikkerheden på Humlebæk Strandvej, skal der etableres venstresvingsbane samt helleanlæg på Strandvejenstrækningen mellem Hejreskov Alle og Krogerupvej (udfor Louisiana).
Strandvejen kan benyttes i hele anlægsperioden, men der vil være indsnævring af vejbaner og hastigheden bliver nedsat. Anlægsperioden forventes at være fra ultimo august til ultimo december 2017. 

Helhedsplan for bymidten
For at skabe de bedste betingelser for en samlet udvikling af Humlebæk Bymidte skal udarbejdes en helhedsplan for området. Helhedsplanen skal binde byen bedre sammen og forstærke byens identitet som kulturby.

Bedre parkeringsforhold
Der skal arbejdes med bedre parkeringsforhold i Humlebæk ved Louisiana.

Strandlyst
Foreningshuset Strandlyst skal moderniseres både arkitektonisk men også i relation til anvendelse af huset.

Flytning af Humlebæk Stadion
Der skal laves forundersøgelse om muligheden for eventuel flytning af Humlebæk stadion – Bannebjerggård -  til Humlebæk Idrætscenter.