Gymnastikkens Hus placeres i Kokkedal og bygges sammen med den nuværende Holmegårdshal. Således kan der skabes gode fælles fordele ved fællesarealer, fælles toilet- og badefaciliteter etc.

Det betyder, at Holmegårdshallen ved Kokkedal Skole omdannes og udbygges til et gymnastikhus med fast opstillede gymnastikredskaber, springgrave, trampoliner m.v. til glæde for børn, unge og voksne, der kan styrke og udvikle deres gymnastiske og motoriske evner.

 

December 2016 
Politisk behandling – godkendelse af tids- og procesplan
November 2016 - januar 2017
Indhente tilbud på totalrådgiver
26. januar 2017
Fælles kick-off møde med alle interessenter med rådgiver.
Februar – maj 2017 
Brugerinddragelse og udarbejdelse af byggeprogram, projektforslag og udbudsmateriale
11. maj 2017
Politisk statusmøde om dispositionsforslag
August 2017
Politisk behandling i Byrådet – godkendelse af projektforslag
August-november 2017 
Udbud, licitation og bedømmelse
December 2017 
Politisk behandling i Byrådet – godkendelse af kontraktindgåelse
December 2017 
Kontraktindgåelse
Januar-april 2018 
Myndighedsprojekt, hovedprojektering og byggesagsbehandling
Maj 2018  
Byggeri starter
August 2019 
Indvielse og ibrugtagning

 

Byrådet har i budgetforlig 2017-2020 afsat 22 mio. kr. til et Gymnastikkens Hus. Gymnastikkens

Opsamlingen på den allerede gennemførte rapport om brugerinddragelse fra Kuben Management  i 2015 om gymnastikkens hus er fundamentet for den videre proces med at forme det endelige udbudsmateriale og projektforslag.

Se rapporten her