Chaluphuset ved Esrum Sø er en oplevelse.

Fredensborg bymidte skal udvikles til at være en grøn slotsby
I Fredensborg by er slottet og de grønne kvaliteter centrale for byens identitet.
Byrådet har med vedtagelsen af budget 2017-2019 sat i alt 25,7 mio. kr. af til at udvikle bymidten i Fredensborg. Bevillingen er givet på baggrund af Byrådets Planstrategi som fastlægger visionen for byens udvikling i et 12-årigt perspektiv:
Den grønne slotsby – rig på oplevelser. Læs mere om delprojekterne og helhedsplan for byudviklingen i den grønne slotsby.

I 2017 arbejdes der med at udvikle et netværk af oplevelsesruter som skal invitere lokale og besøgende til at gå på opdagelse i de mange bevaringsværdige kulturmiljøer, fx Kejserens Vej og Bagerstræde. Ruterne skal samtidig binde by og slot bedre sammen.

Quiz
Vil du teste din viden om Fredensborg by, så tag den Store Slotsby-test (med 12 spørgsmål) her
Når du har testet dig selv og din viden, så kan du her se svar på spørgsmålene og samtidig få lidt bonusinformation.

Vil du bidrage til realisering af den grønne slotsby ? 
​Så læs mere om hvordan du kan være med og i hvilke projekter. 

Nyt atletikstadion
Byrådet har afsat 5,3 mio. kr. til etablering af et nyt atletikanlæg på Fredensborg Stadion.
Fredensborg Atletik Klub har i medfinansiering givet det resterende beløb, så der i alt er 6,1 mio. kr. til projektet.

Asminderød Have
​Et nyt boligområde er under opbygning i Asminderød - området kaldes Asminderød Have.