I Fredensborg Kommune er 90 % af arealet landområde. Her ses køerne ved Nivå Strandenge.

Bedre internet
Den digitale infrastruktur skal udbygges. Det betyder bl.a bedre mobildækning og udbredelse af fibernettet. Læs om bredbånd

Bedre veje - øget trafiksikkerhed
Vejene er under forbedring med en stor asfalteringsplan for vejene i kommunen. I Humlebæk er asfalteringen på plads og det forsætter i de øvrige byer og landet. 
Stierne skal også forbedres med asfalt og belysning, ligesom broerne i kommunen vil blive sat i stand.

Der er stor fokus på trafiksikkerhed og trafikforberedende foranstaltninger blandt andet gennem Karlebo by.

Skydebanen i Langstrup Mose
Læs om skydebanerne i Langstrup Mose