TILLADELSE | NIVÅ

Opdateret: 9. marts 2018;

Fredensborg Kommune giver hermed dispensation fra ”Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune” til Banedanmark til opfølgning på sommerens vedligeholdelsesarbejder på Kystbanen.

Arbejdet består af mangeludbedring herunder banketafretning på strækningen nord for Nivå, og udføres om natten i perioden 23. november 2017 til 15. december 2017 i henhold til nedenstående tidsplan. 

Arbejdet udføres som natarbejde for at opretholde togtrafikken på Kystbanen. Den afgravede jord oplægges midlertidigt på Banedanmarks arbejdsplads nord for Nivå Station.