TILLADELSE | NIVÅ

Opdateret: 9. marts 2018;

Fredensborg Kommune giver hermed dispensation fra ”Forskrift for midlertidige nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Fredensborg Kommune” til Banedanmark til opfølgning på sommerens vedligeholdelsesarbejder på Kystbanen.

Arbejdet består af mangeludbedring herunder banketafretning på strækningen nord for Nivå, og udføres om natten i perioden 23. november 2017 til 15. december 2017 i henhold til nedenstående tidsplan. 

Arbejdet udføres som natarbejde for at opretholde togtrafikken på Kystbanen. Den afgravede jord oplægges midlertidigt på Banedanmarks arbejdsplads nord for Nivå Station.  

Se dispensation BaneDanmark

Plan for Kystbanen