HØRING | NIVÅ

Opdateret: 10. maj 2019;

Infrastruktur- og Teknikudvalg har på mødet den 7. maj 2019 godkendt at sende projektforslag om kollektiv varmeforsyning med fjernvarme til nyt boligområde, Teglsøerne i Nivå, i høring hos de berørte parter i 4 uger.

Projektforslaget sendes i partshøring i perioden 10. maj til 7. juni 2019.

 

Det berørte område ligger i et distrikt, der er varmeforsynet med fjernvarme og vil omfatte fremtidig forsyning af et nyt boligområde, herunder ca. 280 boliger.

Projektforslaget er modtaget fra Sweco Danmark A/S, som er rådgiver for I/S Norfors. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser og kan sammen med sagsafgørelsen hentes på følgende link (vedhæftede filer).

Eventuelle høringssvar bedes sendt til klima@fredensborg.dk eller Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal.

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 7. juni 2019, for at blive behandlet. Byrådet vil herefter behandle forslaget i lyset af de indkomne kommentarer.

Kommunen skal behandle projektforslaget i henhold til bestemmelserne i Varmeforsyningsloven og bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 ”om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg” (Projektbekendtgørelsen).

Se projektforslaget

Se om kollektiv varmeforsyning