Nr.9 - Venskabsbyforums budget

Sagsnr.: 18/7778

 
Bettina Bové

Beslutningstema

Status for Venskabsbyforums budget fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Venskabsbyforums samlede budget for år 2018 er på 362.000 kr. Det samlede budget består af budgettet for 2018 på 126.000 kr. og overførte midler på 236.000 kr. fra år 2017.

 

Budget 2018

362.000 kr.

Bevilgede tilskud 2018

110.100 kr.

Samlede udgifter 2018

110.100 kr.

Resterende budget 2018

251.900 kr.

 

Såfremt alle bevilgede tilskud udbetales, har Venskabsbyforum således et resterende budget for 2018 på 251.900 kr. Såfremt der bevilges et ekstraordinært rejsetilskud på 35.000 kr. til Bad Berleburg-Klubben, vil der være et resterende budget for 2018 på 216.900 kr.

 

Venskabsbykomiteens budget i årene 2019, 2020 og 2021 er årligt på 131.000 kr.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Venskabsbyforum.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Venskabsbyforum den 19-04-2018

Fraværende: Bettina Bové (B)

 

Orienteringen blev taget til efterretning.