Nr.6 - Rejse- og studielegat 2018

Sagsnr.: 18/7784

 
Bettina Bové

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Venskabsbyforums rejse- og studielegat 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Venskabsbykomiteen besluttede på komitémøde den 19. maj 2015 at oprette et rejse- og studielegat på 10.000 kr., der uddeles årligt.

Formålet med rejse- og studielegatet er at udbrede unges kendskab til venskabsbysamarbejdet og de potentialer, der er i at have venskabsbyer. Legatet skal understøtte unges muligheder for at besøge venskabsbyer i forbindelse med uddannelse, praktik, kurser og lignende, som kan være til gavn for ansøgeren erhvervsmæssigt, uddannelsesmæssigt eller i forhold til frivillighed.

For at ansøge om legatet skal man være under 25 år og bo i Fredensborg Kommune.

I år 2017 var den oprindelige frist for årets rejse- og studielegat den 28. februar 2017. Da der ikke var modtaget nogle ansøgninger ved fristens udløb, besluttede Venskabsbykomiteen på møde den 21. marts 2017 at forlænge fristen til den 31. juli 2017. Ved den forlængede ansøgningsfrists udløb var der stadig ikke modtaget nogen ansøgninger, og Venskabsbykomiteen besluttede at afslutte ansøgningsrunden.

Venskabsbykomiteen drøftede herefter interessen for fortsat at have et rejse- og studielegat i 2018. Det blev drøftet, at rejse- og studielegatet fremover skal kunne søges af en gruppe på 2-3 personer, alle under 25 år og bosiddende i Fredensborg Kommune. Besluningen omkring rejse- og studielegatet blev dog udskudt til et kommende møde, hvorfor Venskabsbyforum nu skal tage stilling til legatet.

 

Rejse- og studielegat 2018
Administrationen foreslår, at rejse- og studielegatet i 2018 forsøgvis kan søges af en gruppe på 2-3 personer, alle under 25 år og bosiddende i Fredensborg Kommune, der kan modtage legatet til en fælles rejse for op til 15.000 kr., det vil sige 5.000 kr. pr person.

Der vil blive annonceret for rejse- og studielegatet ved at udsende en pressemeddelelse, sætte en annonce i Ugeavisen, og der vil blive skrevet ud til alle skoler i kommunen samt de omkringliggende gymnasier. Der vil blive oprettet en side på kommunens hjemmeside, og der vil blive reklameret på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Der reklameres via UngFredensborg og deres Facebookside i det omfang, det er muligt.

Rejse- og studielegatet vil blive uddelt af Venskabsbyforum på næste og årets sidste møde i 2018.

 

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Venskabsbyforum.

Indstilling

  1. At Venskabsbyforums rejse- og studielegat 2018 skal kunne søges af en gruppe på 2-3 personer, under 25 år og bosiddende i Fredensborg Kommune.

Beslutning i Venskabsbyforum den 19-04-2018

Fraværende: Bettina Bové (B)

 

Administrationens indstilling vedtaget.

Det blev besluttet, at formanden får kompetencen til at udpege den eller de personer, der skal modtage Venskabsbyforums rejse- og studielegat 2018.