Nr.4 - Valg af næstformand

Sagsnr.: 18/7778

 
Bettina Bové

Beslutningstema

Der skal udpeges en næstformand for Venskabsbyforum.

Sagsfremstilling og økonomi

Det fremgår af Venskabsbyforums nye vedtægter, at: ”Byrådet udpeger Venskabsbyforums formand. Venskabsbyforum vælger selv sin næstformand.”

Venskabsbyforum skal derfor nu udpege deres næstformand for årene 2018-2021.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Venskabsbyforum.

Indstilling

  1. At der udpeges en næstformand for Venskabsbyforum for perioden 2018-2021.

Beslutning i Venskabsbyforum den 19-04-2018

Fraværende: Bettina Bové (B)

 

Lisa Juhler blev valgt som næstformand.