Nr.13 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 18/7778

 
Bettina Bové

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Venskabsbyforum.

Indstilling

 

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Venskabsbyforum den 19-04-2018

Fraværende: Bettina Bové (B)

 

Administrationen orienterede om:

- organisationsændringer på kulturområdet.

Orienteringen blev taget til efterretning.