Nr.11 - Sager på vej til Venskabsbyforum

Sagsnr.: 18/7778

 
Bettina Bové

Beslutningstema

Der orienteres om sager på vej til Venskabsbyforum.

Sagsfremstilling og økonomi

26. september 2018
Fastsættelse af mødedatoer for Venskabsbyforum 2019
Delegation til Paide
Behandling af eventuelle ekstraordinære ansøgninger
Orientering om Venskabsbyforums økonomi
Orientering om Venskabsbyaktiviteter 2018

Kompetence

Venskabsbyforum.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Venskabsbyforum den 19-04-2018

Fraværende: Bettina Bové (B)

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

Lisa Juhler orienterede om 100 års jubilæum i Forening Norden i 2019, som vil blive behandlet på det kommende Venskabsbyforummøde.