Nr.74 - Orienteringspunkter

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-09-2017

  • Orientering om personsag.
  • Med de gode erfaringer fra 2017 planlægges et nyt studiebesøg forud for næste Social- og Sundhedspolitiske Forum i 2018 i samarbejde med de øvrige Nordsjællandske kommuner.
  • Opfølgning på drøftelse af mulighederne for at lave mad med borgerne på Asmundshøj.