Nr.82 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Hans Nissen (A)

Sagsfremstilling og økonomi
November  Besøg på Øresundshjemmet

  • Venteliste plejehjem og ældrebolig
  • Status på handicap forventet 2017
  • Status på masterplan-initiativer
  • Status nyt plejecenter


December

  • Status handicap forventet 2018
  • Kvalitetstandarder 2018
  • Hoveduddeling af Puljen til Frivilligt Socialt arbejde
  • Serviceprofil for Sundhedsplejen
  • Serviceprofil for Tandplejen

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-10-2017

Orienteringen taget til efterretning.