Nr.76 - Godkendelse af dagsorden

Hans Nissen (A)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-10-2017

Dagsorden godkendt.