Nr.75 - Træffetid

Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Træffetid.

Sagsfremstilling og økonomi

Seniorrådet havde bedt om foretræde i sag nr. 80 og 81 og deltager ved formand Finn Kamper Jørgensen.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-10-2017

Finn Kamper Jørgensen redegjorde for Seniorrådets synspunkter.