30-10-2017 kl. 19:15
Lilletrommen

Medlemmer

Per Frost Henriksen (A)

Pia Bødtker (A)

Carsten Wulff (V)

Lars Egedal (V)

Kristian Hegaard (B)

Kim E. Jensen (O)

Henriette Brandt Pedersen (F)

Afbud

Ingen

Nr.84 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 30-10-2017

Dagsorden godkendt.

Nr.85 - Omkonstituering i Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 17/24191

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til valg af formand for Social- og Seniorudvalget som følge af Byrådets beslutning om personændringer i politiske udvalg.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med byrådsmedlem Hans Nissens sygefravær beslutter den socialdemokratiske byrådsgruppe, hvem der skal indtræde som stedfortræder i Social- og Seniorudvalget.


Byrådet forventes på byrådsmødet den 30. oktober 2017 at tage til efterretning, at byrådsmedlem Per Frost Henriksen indtræder i Social- og Seniorudvalget og samtidig udtræder af Fritids- og Idrætsudvalget.


Det er herefter op til Social- og Seniorudvalget at vælge ny formand.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 22.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 30-10-2017

Udvalget valgte Per Frost Henriksen som ny formand.