Nr.84 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 30-10-2017

Dagsorden godkendt.